#7520: Bollnäsbiografen

Fredagen den 23 Sept. kl. 8,30 e.lm., Lördagen
den 24 Sept. kl. 8,30 e. km. samt Söndagen
- den 25 September kl. 6,!5 och 8,30 e. m.

Uppför Mont Blanc.

Öfverdädigt vackra scenerier och vyer.
Med Mont Blanc-banan från Foyet till Go] de Voza.
1. l S:t Gervais fagra dal. 2.. Mot alptopparne. 3. Till Gol de Voza.

Im" Ny Mont Blanc-bild. m

 

Globetrottern.

ltmnisk.

 

I Ljungby horn.

ylljusande idyll nr sagornas värld, med motiv från det. gamla bekanta sagospelet. E

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagan berättar: Två förhoppningsfulla trollynglingar, Didrik och Vidrik voro
förälskade i samma trollllicka. Det kom ofta lill stridigheter mellan dem och henne,
emedan hon ej ville veta af dem och drillade dem, då de stodo vid sitt arbete. Andl-
ligen blandade sig gamla trollmor i striden och förklarade, att, om den dumma troll-
flickan icke bestämde sig för en af sina friare, skulle hon förvandlas till ett lindebarn
och föras upp till jorden. Flickan skrattade dem upp i ansiktet, och ett ögonblick
därefter var ton förvandlad till ett litet barn, och Didrik och Vidrik voro påväg upp
till jorden med henne.

I borgens barnkammare, hvarest amman sotI bredvid den unge riddarens först-
födda, bytte trollen barn och togo människobarnel med sig ned i jorden.

lti år gingo. - - -- Trollbarnet hade reda pä sin rätta natur och var en
skräck för sin omgifning. En vacker dag visar sig Didrik i hennes kammare för att
återföra henne till underjorden. Men " hon hade det för bra för alt vilja återvända
till det underjordiska riket.

En dag är troll-.kvinnan pä ulfärd med ett stort och präktigt sällskap. Dc
komma alldeles förbi vAlfhögeni) och här önskar den.,u,e,t  I .I .- -
dröja"011.....slmlclw-sU-ndeva-.wkfj-Wghw . . i . z y er sig logen
på sina eldpelare och därutur stiger en underskön kvinna, som bjuder junkcrn att
dricka ur en guldhägare. Han slangar drycken från sig och sluter kvinnan i sina
armar. Men trollen draga i motsatt riktning, och Hilda, den i sin tid bortbytta borg-
fröken, försvann i kullen, som åter stängdes.

Mörkret föll på, medan Ove lutade sitt förvirrade hnfvud mot kullen. Kylande
dimma steg upp ur jorden, älfvorna komrno fram ur daggen och föra den stackars
junkcrn in i trollens rike: I

Kringsvärmad af de ohyggligaste skepnader söker Ove helt naturligt skydd hos
Hilda, till hvilken han känner sig dragen med starka band, och hon gifver honom
det rådet att visa det kors, som han har i en kedja kring halsen. Alla trollen flydde.
för det heliga föremålet, och endast Didrik vände om och erbjöd sig att föra dem
dit, hvarifrån de voro komna.

Som genom ett trollslag stå l")idrik och de två unga i fästsalen på Hildas
faders borg, där ett stort sällskap var församladt. Deras framträdande väckte både
förundran och harrn, Men Didrik och Ove bevisade snart råtta sammanhanget, och,
då den förra i en sky försvann med trollharnct, som sä länge uppträdtsom horgfröken,
föll slöjan från allas ögon, modern trycklelsin försvunna och återfunna dotter till
sitt hjärta och de närvarande lyckönskade det unga paret, som slöt förbund för lifvet.

Hela bilden är konstnärligt kolorerad.

i åwwäwwäåwwwäl

12.; 
år
N Sensatlonellt! Spännande!

Hasardspelaren.

En gnldgräfvares äfventyr i Klondyke.

  

  

 

 
  

 

 

 

 
    

  
 
 
 

tt

   
   
  

1. (inldgräfvarens hem. 2. På jakt efter guldet. Ii. Fåfängt sökande. 11-. För-
tvillad, vandrande i bergen påträffar han en sårad kamrat. 5. Hjälpsamhet. ö. För att
visa sin tacksamhet beskrifver den särade hvar guldminan är belägen. 7. Guldl Gnldl
8. Han säljer sin gnldgrufva. i). Förmögen. lt). Spelhålan. Han sätter ut de erhållna
engarna på spel. 11. Otur. 12. Sista öret bortspcladt. 13. lBragt till förtviflan ämnar
ltan begå själfmord. 14. Räddaren.

    
    
    
 

  

 

 

..I III-.-- -l- Ill-.IE UliI.IIIB-IIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I...

.o

IIIIIII-IIIIII-Illllllllilllq

l ...I-l IIIIIII-.IIIIIIIII-IIIIIIIIIIlIIII-IIIIIIIIlll-IIIIIIIIIII. .C-
I

Miniatyrcirkus.

lltomordentligt rolig. Hela bilden är praktfullt. lmlorerad.

Lille Karl har i julklapp fält en liten leksakscirkus med clowner och djur af alla
möjliga slag, så att han kunnat väcka alund hos själfva Noak. Han leker med alltsamman
så länge, att han till slut somnar in. Och han drömmer: nO, se bara, hela cirkus blir lef-
vandc, clownerna utföra tusentals skälmstycken, hundarna, hästarna, elefanterna slrutsarna
och aporna få lif och börja röra sig för hans förtjusta blickar. Men föräldrarnas oförmo-
dade inträde väcker honom plötsligt och full -af förtjusning omtalar han nu sin härliga dröm.

 

to
.IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII..
I

I
I,

 

...III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
O

l
O..
Q. -

 

 

O
I
I
I
I

Barnsköterskornas kappläpning.

Kemisk.

 

 

g Obs.! God Musik!

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag lidit)

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain