#7519: Bollnäsbiografen

Vw

LLNÄ -Bllllllltlll

Fredagen den 9 Sept. kl. 8,30 e. m., Lördagen den l0 Sept.
kl. 8,30 e. m. samt Söndagen den ll Sept. kl. 6,l5 och 8,430 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:941 I 1 .0:2 I,
"4:5" - 3,. ;:
Svenska bilder:

n appmassa l llal bo lappkapell.
En intressant studie af vårt nordligaste folk.
1. Afresa från Undersåkers hotell. l 7. En gammal lappgumma. V
2. På väg i fjällen. 8. Predikokätan i Vallbo.
3. Frukost vid en säterstuga. 9. Prästen på väg till kyrkan.
4. Vadning öfver ett träsk. 10. Kyrkan. 4 .
5. Vallbo med kyrkan i bakgrunden. 11. Sörjande lappar på kyrkogården. f
6. Lapparne anlända. 12. Prästen tager afsked frän lapparne. "
Lappmässa hålles i Vallho endast 2 gånger om året i Juli och Augusti.
:1. u..- lll i så 
"där" " var?

 

 

 

 

 

Koko på maskeradbal. i
m- Komisk. -l

En resa genom Mexiko.

Gu serie intressanta. bilder.

2A. LA. .AL AA
Kousllilm! m I Koustlilm!

- En hjälfes död.

Från Napoleons dagar.

Sällsynt spännande historisk skildring.

Europas hetvingare Napoleon står med sin här ensam mot de allieradestrup-
per. En preussisk afdelning rycker fram och hotar hans ena llygel med undergång,
då berättelsens hjälte den unge Fanfan, marketenterskans son och regementets älsk-
ling, med minnet af Napoleons kyss pä sin panna gladt offrar sitt lif för fosterlandet
och kejsaren. och därigenom afvärjer den öfverhängande faran.

 
  
   
  
   
  
   
   
    
   
  
  

   
  
  

LM.AA LA

  
 

Handlingens hufvudnioment:

1. Regementets yngste. 2. Döpt under kanonernas dån. 3. En tillfällig
gudmor. 4. På sin första vakt. 5. Napoleons kyss. (i. Framåt mot fienden.
7. Far och son i fiendens händer. 8. Framför den tientliga generalstahen. 9. En
hård dom. 10. slag blir ei förrädaren. 11. Gif aktl Fyrl 12. Ikyrktornet. 13.
Stormklockan 14. Till vapen! Fienden är öfver osst 15. Marketenterskan
söker sina anhöriga pä slagfältet. 16. nHan offrade sitt lif för ossn. 17. Napoleon
visar den fallne hjälten den sista äran.

Dvärgar som ryttare.

Briljant cirkusnummer. Kinematograii i färger af Pathé Freres.

Vår bild visar först en dvärg-jockey uppträdande på en lilleputtshäst och därefter
ridt i den högre stilen af fröken Dora, en öfverdådig amazon-rytterska fr. Gullivers sagor.
Föreställningen afslutas med uppträdande af sex lilleputthästar, dresserade i frihet.

-
Patentmàlaren.

Mycket rolig.

 

 

Entré: l pl. 50 öre, ll pl. 35 öre, Barn 25 öre.

:f- obs.! Goa Musik!

Bollnäs Tryckeri Aktiebolag 1910

Information

Title:
Bollnäsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Bollnäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain