#7498: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NlLSSllNS HUS, ingång lrån Garlllg. (snell emol Hldhusel).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. 6-lll e. m. Sön- oeh Helgdagar frän 2-5, 6-l0 e. rn. med början varje hel timme.
OBS. .I Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. l

Program fr. o. m. 21 t. o. m. 24 Oktober 1910.

ale eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
g Extranummer. Telegram. G

. Revolutionen i Portugal. -

Bilder tagna under revolutionen I Lissabon.

 

1. Kungliga palatset Necessidades. 2. Ett fönster till konungens rum som träffats av
granater. 3. Löngången, genom vilken konungen lyckades fly. 4. En gaslykta som träffats
av granater. 5. Jesuitklostret, varifrån de första skotten avskjutits. 6. Inriktade kanoner.
7. Ett av granater förstört hus. 8. Restrationsmonumentet. 9. Vid bårhuset.

.-. Nyhet för dagen. .".

59 5353595359595959595353595359595959535959595959595959-595959-59
K onstfilm. K onstfilm.

---ha bella Rioadora.

Drama. .-. Kinematogran i färger.

  
    

    

 

.N

 

Denna film förflyttar oss till Spanien, Och La bella Ricadora är händelsens hjältinna. (i,
Hon älskas av Marimito och Antonio, men föredrar den senare, som även håller en sei-enad e)
59

59

59

utanför hennes fönster. Nästa scen visar oss en bal, och här kommer det till en duell mellan
Mariinito och Antonio, varvid den senare blir den segrande i striden. Bilden slutar med en
förlovningsfest mellan Antonio och La bella Ricadora.

.-. Fängslande. .-.

 59595353595959595959595959595959595959535359595959595959-59

. Fabrikation av kinesiskt konstnärligt
porslin i Caimai.

.". Vetenskaplig bild. .-.

GGQGSMGGGGGGG i" 595959595959535953595359..

i!

 
 
  

53

I Först tillredes själva massan, som består av ett ämne, vars kinesiska namn är Pe-tun-tse,
jämte kaolin. Därpå. följer själva utformandet av de olika föremålen, efter förut uppgjort
utkast och gjutning.

I Dä föremålet erhållit sin slutgiltiga form, vidtager konstnärernas arbete med utsmyck-
ningen: vi Ise hurusom på den buktiga ytan av de till formen mångskiftande vaserna fram-
trollas förtjusande kvinnogestalter, bevingade drakar, flygande stor-kar, lotusblommor eller
clirysantemum, ja hela landskap i behagliga, milda färger, allt målat med lätt hand och igenom-
skinliga emaljfärger, som påminna om akvarellmåleriets friska färgtoner. i

Vackert och högst intressant.

9393369963535363635353 i

(9535359535359

   

59595359

T eaterfilm. Tea terfilm.

 

 

 

eeeeeeeeeoeee är weeeeeeeeeeeeeeese)

4.
à- Efter Sudermanns drama. E
sPnLAT"AV= I
I-lerr Gradd ............................. .. Sonen.
,, Bour ................................  Fadern.
Fröken Golona Romassi ......... .. Dottern.
,, Barbieri ..................... .. Modern.

(963629535353999595353630 ält- 9653

Åran är ett växlande och konventionellt begrepp, varje kast ser den på. sitt vis. Robert
Heinecke, son till ett fattigt bondfolk, har uppfostrats av sina rika husbönder, herrskaipet
Miihling, varpå. han skickats till Indien för att .där leda ett av familjens många stora affars-
kontor. Vid återkomsten därifrån får han till sin blygsel veta, att sonen-1 huset, Conrad
Miihling, har förför-t hans unga syster. Denna, som tyckes född till en Iglädjeflicka och" som
ingalunda har någon uppfattning om vad som är rätt eller orätt, finner sig lätt nog tillratta; i
en situation som förskaffar henne vackra teiletter och möjlighet till angenäma utflykter fran
de hederliga föräldrarnas tråkiga hem. Hon förstår ej vad som skett, lika litet för övrigt som
hennes gamle fader och hennes moder vilka tacksamt emottaga den penningersättning, Isom
gubben Miihling bjuder dem, på. det villkor att de draga för hiri i våld. Ja, de bokstavligen
hoppa av glädje, då de stoppa på. sig priset för dotterns vaiiära, en check på. 50,000 mark.

Förgäves bönfaller dem deras son att de mätte lämna tillbaka pengarna. De svara en-
dast "A sådana dumhuviiden äro vi gubevars inte.u

Med sorg i hjärtat och till den grad förtvivlad att han ett ögonblick tänker pålatt taga
sitt liv, lämnar Robert för alltid sitt fäderiiehem, då. han inser, att intet står att uträtta hos
dessa lågsinnade människor.

Väl inspelad. - God iscensättning.
w OBSJ Givits med stor framgång å Dramatiska Teatern i Stockholm.

5959595359595953595959595953595953595959595959595959595953

5. Petter kommer iör sent till taget.

.-. Komiskt. .-.

59-59595959595959595959595959595959595959595959535959595959595359

535359

595353595959-1V 53535953535959535359595953535959535959
i 59595953595353591r5953595959

  

att eeeeee

i

I." ELEKTRISK VENTILATION. .Il
Ellerlryek av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. :e e: e: e: Berusade personer äga ej tillträde.
förstklassig musik av fröken Signe Björklund.

ENTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
lläll lill ändring av programmel förbehålls. Biljetter gälla endast lill den föreställning de köpas.

W Nytt program Tisdagen den 25 matchernaw

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket 1810

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain