#7497: Eden

en-Biuuni- ealern

giver under personlig ledning av M. JOH. BERG

N yhetsföre visningar a v le vande bilder

Ifå.

 

 

PROGRAM:

 

1. Järnvägsattentat.

Spännande drama i många avdelningar.

 

 

 Svartsjuka.

En bild ur livet.

Mannen kommer ut ur sitt arbetsrum, när hans svåger, som varit påJ besök, lämnar rum-
met. I sin svartsjuka tror han, att det varit någon annan, som varit där, och i överilning kör
han sin maka på dörren. Deras lilla dotter bliver emellertid sjuk. Läkaren säger att det är
saknad efter modern, som för-orsakat hennes sjukdom och beder honom att skicka efter modern.
Han vill emellertid ej höra talas därom. - Den förtvivlade makan kommer dit nattetid blott
för att få. se dottern, men bliver på. nytt bortkörd. - Flickans sjukdom har emellertid fram-
skridit så. långt, att läkaren bestämt påyrkar, att modern skall efterskickas. Fadern år nu tvungen
att gå. och uppsöka henne. Där i broderns närvaro förklaras saken och mannen beder sin djupt
förorättade maka om förlåtelse.

 

 

CD

. Arvingar sökas.

Kemisk.

 

 

. Vår tids sport och idrott.

4
Spännande och intressant. Ingen sportman bör försumma tillfället att se
denna storslagna bildserie.
1. Släggkastning. j 8. Tennis. 15. Boxning. 22. Hockey.
2. Langdhopp. 1 9. Fotboll. 16. Travtävling. 23. Skridskoåknin-
3. Höjdhopp. 10. Hoppning. 17. Cykelåkning. gar.
4. Stavhopp. 11. Damgymnastik. 18. Simidrott. 24. Luftsegling.
5.. Häeklöpning- 12- Florettfäktnins- ,. 19;,..Vatt9anIQ-., 2,51.Diahql,a=.n&-,. ,
6. Gångtåvling. 13. Lyftning. 20. Roddtävling. i 
7. Maratonlöpning. 14. Brottning.  21. Skridskoåkning. i

 

 

5. Ett hyggmästareämne Åeller Lehman som arkitekt.

Succés.

1. Jag vill bli byggmästarn. 2. Hos chefen.  På ritkontoret. 4. Hans första dum-
het. 5. På byggnadsställningen. 6. En olyckshändelse. 7. Oduglig. 8. Avsked.

Av denna bild tår med säkerhet hela publiken ett gott skratt.

 

 

i 6. Indianhövdingen Skinnstrumpa
och den fillfångatagna nybyggaredoiiern.

1. ifrukost i skogen. jag att behålla Er dotter som
2. Overfallet. gisslan. Det gäller hennes liv.
3. Präriens rövarhorder. Slt-finnstwmzpa."
4. Tillfångatagen. i 6. Ett sorgligt budskap. i
 Ett brev: 7. En präktig pojke.
1 8. Befriad.
uI avvaktan på. att en summa 9. Strid.
av 25 tusen livres lämnas vid 10. Tillbaka till hemmet.
bron över strömmen kommer 11. Glädjen.

 

 

7. VilIeS trollstav.

Genomrolig i en mångfald avdelningar.

 

 

8. Genom okända världar.

Sällsynt fantasimättad och praktfull bild av betagande kolorit och glans.

I drömmarnas rike. 9. På. havsbottnen.
2 Resan runt jorden. 10. I havsdrottningens rike.
3 flfill underlandet Mars. 11. Snäckslottet.
4. Over okända nejder. 12. Havsnymfernas dans.
5. Bland molnen. 13. Havets fruktansvärda väktare.
6. Naturmakterna sammandrabba. 14. I kamp mot odjuret.
7. xFallet mot jorden. 15. Dröm och verklighet.
8. Genom djupet.

 

 

9. Turistliv från Davos.

 

 

.0. Jack i brevlådan.

I utlandet begagnas på. en del platser brevlådor, som likna ett runt skåp. Vid en repa-
ration av ett dylikt skåp passade en pojke på. att oförmärkt krypa in i den stora brevlådan,
och nu följer det ena tokroliga upptaget efter det andra. som kommer den mest surmulna att
draga på. smilbandet. .

 

 

Obs-.l Förstklassigf maskineri och belysning. Obs",

Entré 85 och 50 öre, barn 25 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Q.

 

Eskilstuna, Tryckeri-L-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eden
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain