#7496: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BlOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 1---3, 3-5 och 6--10 e. m. .

Program ir.Å o. nr. Lördagen den 3l Dee. l. o. nr. Tisdagen den 3 Jan.
FAVEL-anlmfil-BV W
L

V 1. Gamla Italienska städer i

Intressant bild från turisternas land Perusia, med
omgivningar. Marmorvattenfallet Gubblv.
Festtåg genom staden m. m.

Blommor och blomster av allehanda slag, naturtrogna och i härlig prakt draga förbi den liiinryekte L

återgiven. För kannare visar sig vid anblicken av denna films lösningen av det stereoskopiska problemet, ty,

i sitt slag elr detta det fullkomligaste, som visats.

W

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonålätar, kombinerat med

naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika. och äro är detI populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens ren-äng i vilket publiken skall instamma.

Älskling!

Älskling får du även mig nu kalla
Ty man ju rätt tydligt se kan

Att ej andra för varandra

Just så passa precis som vi göra.
Och just därför mig  alls rör
Vad de andra rätt så vill dig kalla,
Ty för mig ju älskling är du

Och därför jag sjunger glatt:

 

 

 

 

i..

åskådarens öga. Vitsippa, Vallmo, Fläder, Biddarsporre, Tulpan och andra blommor triida fram i fulländat

I d.
behag. Man känner sig som ville man försöka gripa dem med händerna, på så underbart sätt är naturen här

 

 

 

 

 

L
V

 

 

 

Jag ditt namn vet men mig synls det
Att det namnet alls ej rätt dig passar.
Älsklig är du; ljuvligt ler du

Därför ack nej, ditt namn passar dig ej.
Genast byt det, ty jag vet ett

Som dig, ja, men bäst av alla

Frågar du mig, svarar jag dig
"Älskling rätta namnet är".

Refräng: Älskling, just det namnet du förtjänar
Ty du mitt hjärta alltid ljuvlig fröjd förlänar

Ack min älskling, mig din skönhet har iörtrollat
Och det helt visst hos dig finns litet list också. - så.

E: Publiken uppmanas att instämma i ret-ängen. g
M- Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatern.

M" Ej att förväxla med grammofon. i n
A

Prakllullasle knnsliilm. i

l
l
l
n
i

V

 

 

 

 

 

llmhrosio liuldserie. .,

Mar

Belägringen av samgossai rsoe.
Stort praktfullt krigsskàdespel i 42 avdelningar.

l den utländska pressen betecknas detta krigsskåde-
spel som det praktfullaste som någonsin varit visat.

 

 

 

 

 

Y

Mononoqu

lill-ninsmåinnen ha under genrer-:il linn-

nes befiil beliigrnt staden Ser-egossn. l

staden ha alla beviipnat  och :ille-
vilja. försvara sig. Under ledning :iv
stadens priister ooh munkar nthnllvsl
helilsfiusen- En särskillt .fremaäleeflåm.

Don

Pedro, en slng, och brutal person, som

medlem av försvarslwmmitron iir

 

tjänstgör-som spion. I hans linsI upp-

fostras hans föräldralösa brorsdottor

 

Jnona, Isom utan att kilot-.t måste finne.

k sig i

siinder han henne till frnnsmiinnens lii-

lnms misshandlin fur. En dar
i: L,

ger för att spioner-a. Hon infringrnles
emellertid av de franska soldaterna. och
hon förbjudas att åttor-vällde. KaptenI

Aubry

ooh hon

finner lm-dlidnnde med henne.
anställles som mnrkotonterskzi.
vid armén. lnom kdrt nppstinI ett kiiir-
leksförlnillande mellan henne och krip-
ten Anbry. En dag får han order att
följande dag besiitta klostret Szt lllngra-
via orh därifrån söka intränga i staden.
ltlnn meddelar Jnona detta. ooh do tn-
gn ett ömt Far-vill. Don Pedro har
liinge sill-:t efter .Jnona och överraskar

henne strax efter samtalet med kapten

 

Anbry. Han misshandlar henne, och
genom att botar, henne till livet får han
underrättelse om frnnsmiinnons plan.
Hnn tager henne med sig; till staden
försvarskonrmitten vad

ooh meddelar

lmn fritt vete. Spatlljorernn. besluta ett
underminera klostret och att spränga
fransmannen i luften.

dit fransmännen
allt klart till att

spränga dem i luften, men da Aubry i

Följ ande
klostret, iir

InOl-gOll ,

 

stor-ma

.spetsen för sina miin betr-ålder klostret,
möter Jnona honom och meddelar ho-
nom vnd hon vet om min-an och förmår
honom att draga sig tillbaka, i samme.
ögonblick som klostret sprang-es i lnf-
ten. Uppretad över att Jnona varnat
fransmännen skjuter Don Pedro henne.

Hon dör i kapten Anbrys armar, glad

 

över att ha räddat honom.

Mono-000m

 

i - -- Å
-l- " m

5. gives av den över hela Skandinavien be- L
Ä römde och omtyckte Dragspelsvirtuosen Ä

i err H. Nielsen i

Y från stockholm. i
Å

L Hr Nielsen är pristagare å den internationella dragspelstävlan i Stockholm 1909 samt

g 1:ste pristagare å Metropolteatern i Stockholm den 6 Illlars 1910. i

V.. En blåsig dag. l

alm-i

iw Smide ...ms-h... i
lien gaffnyffår! len!

LA Ammulmmmkvll

Förstklassig pianomusik.

KENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, thra dio 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre,
2:dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ej tillträde.  llikslel. l50.  Tobaksnikning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Onsdagen den 4 Jan. 1911.

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1910

 

 

FEN

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain