#7495: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från ltareliig. (snett emot Hidhuset).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-ltl e. m. Sdn- ooh Helgdagar från 2-5, 6-lll e. m. med början varje hel timme.
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. I

Program fr. o. m. den 30 Dec. 1910.

 
    
  
 
   
  
  
   
    
   
 
   
    
    
    
       
    
  
    
 
    
  
  
  
  
   
  
  
 

. Ilonasz stränder trdn Passau till Wien.

Resebild. :

  

Vi se här den mångbesjungna Donau inför våra blickar med sina trollska stränder, på. vilka
vi än fästa vår uppmärksamhet vid staden Linz, än pä slottet Greinburg och staden Grrein.
Vidare Grottesthal med dess klosterruiner, Harbach samt på höjden den berömda vallfartsorten
Maria Taferl; så slotten Schönbichl, Aggstein samt Emmersdorff, Spitz, St. Michael, fästningen
Durenstein, där Leopold VI lät inspärra Richard Lejonhjärta; slutligen Stein och Wien med
dess kajer, där en livlig rörelse ständigt råder.

Vacker naturbild.

.. Vart troktan tdr inbrottstjuvar kan leda.

Herr och fru Honoto ha just läst i en tidning om en skara apacher, som sprida skräck
omkring sig i hela det kvarter herrskapet ifråga bebor. Medan herr Honoto är ute i staden
för att inköpa en revolver, upptäcker hans fru till sin fasa ett par ben, som sticka fram bakom
en klädhängare, varför hon i sin förskräckelse läser in sig i ett skåp.

Vid sin återkomst varsebliver herr Honoto i sin tur de misstänkta benkläderna och ger
eld med sin revolver. Kulan råkar träffa en burk med vinbärssylt, som står på. en hylla över
klädhängaren.

Vansinnig av skrämsel vid åsynen av den röda, framvällande saften, sätter herr Honoto
hela huset i uppror med sina ångestskrin. Slutligen får allting sin förklaring: det hela var
blott ett par benkläder, som blivit upphängda ovanför ett par skor. Tablå!

3. Naora tanter vid boet.

Naturbrrd. - Biografbird i färger från firman Pathé Freres.

De olika fägelarter, som fotograferats för denna film, bilda en lika intressant som förtju-
sande serie. Långt från människoboningarna framleva vadarefåglarna ett fredligt liv. Storm-
fågeln häckar i otillgängliga bergväggar vid havet. Den vilda svanen bygger åt sin avkomma
ett bo, som tjänstgör på. samma gäng som Bette och som vagga.

1. Dopping på. Eske. 2. Fasanungar på. promenad med sina föräldrar. 3. Ett träd-
gårdssängarebo. 4. Ett bofinkbo. 5. En vaksam trasthona. ö. Koltrastungar med sin
mamma. 7. Sädesärlebo.

s

Det mest förtjusande man kan önska se.

Amerikanskt. i Amerikanskt.

 rndianfrickans kär-rer;

1. Indianen Fleefoot köper Silver Bell. 2. Guldgrävaren räddar Silver Bell från Fleet- l
foot. Flickan visar sin tacksamhet. 4. Hon fortfar att ge honom presenter. 5. Silver
Bell varnar guldgrävaren. U. Silver Bell följer efter indianen, emedan denne har ont i sinnet.

7. Hennes kärleksdröm grumlas.

Denna intressanta och tilltalande bild skildrar för oss en ung indianflickas kärlek till den
unge guldgrävare, som räddar henne från indianen Fleetfoot, som hon hatar. Silver Bell ger
sin räddare otaliga bevis pä sin tacksamhet och kärlek och räddar honom en gång från att
bliva dödad av indianen. Hennes kärleksdröm blir emellertid snart grumlad, ty en dag kom-
mer från Europa en ung dam, som är guldgrävarens fästmö. Silver Bell kommer just för att
giva sin räddare en gåva, då. hon får se de båda europeerna under glatt samspråk göra sina
förberedelser för äterresan till Europa. Hon gripes av vrede och förtvivlan påJ en gång och
när hon ser resvagnen rulla bort, tar hon den näsduk hennes rival tappat på marken, och river
den trotsigt i stycken.

 

. Han hynnotiseras av sina tjänare.

Komisk scen av vltilax Linder.

v

Julie och Baptiste, Max1 betjänt och tjänsteflicka, vilka varit och sett en séance ihypno-
tism, komma på den idén att pröva vad de inhämtat på sin husbonde. Max beinnes vara ett
särdeles lämpligt medium. Han lyder villigt Baptistes och Julies befallningar, och dessa beståI
sig nu för en tid framåt den lyxen att låta sig betjänas av sin husbonde.

Slutligen befalla de båda orättfärdiga tjänarna Max att begå ett brott. Av en händelse
lyfter han av ostkupan, och den starka lukten, som utströmmar från osten, väcker honom ur
hans hypnotiska sömn. Allt kommer nu i sin rätta ordning igen.

  

I.. ELEKTRISK VENTILATION. "u

Eltertrvok av programmet utan särskilt medgivande tdrhjudos. :e :e :e :e Berusade personer äga ej tillträde.

förstklassig musik av fröken Signo Björklund.
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra- plats 25 öre. Barn under 12 år. respektive 25 och 15 öre.

liatl lill-ändring av programmet tdrhehålles. Biljetter gälla endast llll den lföreställning de lrdpas.
Nytt program Tisdagen den 3 Januari 1911.

Tv,-A.-B. Folket, Eekmium.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain