#7493: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. In., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. ni.,
Sön- och helgdagar kl. l- 3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program ir. 0. m. Onsdagen den 28 t. 0. m. Lördagen den 31 December.
V ngmlmR-HV v44

"r .. Prag och sachsiska Schweilz. i
l l

 

Prag, den gamla böhmiska staden med sina gamla ärevördiga sevärdheter, har varit de
böhmiska koiiungarnas huvudstad. Ett flera århundraden gammalt vittne av hänsynslösa po-
litiska och religiösa strider.

Vår bild visar oss: Rådhuset. - Synagogan. H Altneu-skolan (14zde århundradet). - Szt
Savaldor-kyrkan. - Franzensbrunn. - Karlsbron (lllzde århundradet).

Nu göra vi en utflykt till sachsiska Schweitz, som årligen besökas av tusentals turister
på grund av sin pittoreska skönhet. Huvudpunkten är Schandaii, varifrån man kan göra här-
liga utfiykter. Som särskild sevärdhet måste framhållas Prebischporten, en ytterst intressant
klippformation. Vidare för vår väg oss till Edmundsklamm, en klyfta med lodräta väggar, som

L med sin vilda natur verkar mycket storslagen. A

Wii

 

 

lm Offer.

Hako, slav hos en elak och grym man, har intet annat hopp än att inom en avlägsen tid
kunna köpa sig fri. Hans mörka tillvaro upplyses dock genom den lilla Gloriettes, Oguris för-
tjusande dotters, tillgivenhet för honom. Då inträder en händelse, som medför stora följder.
Oguri gör dåliga affärer och blir satt i fängelse för sina skulder. Det är stor sorg i huset.

Nu har både Gloriette och Hako någonting att sträva för, den ena att friköpa sin far och

L den andre att köpa sig själv fri. De odla i hemlighet två utmärkta plantor av en prästkrage

- i hopp om att kunna vinna priset 500 yen, som en prins utlovat den, som kan pretstera den
vackraste prästkragen.

V Men natten före tävligen bryter en avundsjuk person den charmanta prästkragen, som
var Gloriettes enda hopp. Tillintetgjord av smärta omtalar den stackars flickan sin sorg för
den gode slaven, "och se på ett hemlighetsfullt sätt återfår plötsligt den brutna blomman sina
lysande färger. Overväldigad av glädje går Gloriette till tävlingen och vinner första priset.
Nu slipper hennes far ut ur fängelset.

Vi förstå naturligtvis, att det är den stackars Hako, som åstadkommit det stora undret,
inte tvekande att utbyta den förstörda prästkragen mot sin vackra, fast han på så sätt för-
lorade allt hopp om att kunna återfå sin frihet.

AIV

 

A

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonålåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro är det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

Nej, se goddag, miss Josefine.

L A
r I en gammal bunga-low, som gröntäckt är Josefina lovat had7 att fiy med mig w

En mil härifrån ungefär Därför på en stege vig

Bor den flicka, som jag håller kär, Klev jag till balkongen upp en kväll

Som i drömmen är mig när. För att henne se så säll.

Varje dag på trädgårdsgrind hon svänga vill Vid ett fönster då hon stod likt Julia.

Under lönnen fram och till Väntande sin Romeo

Raskt jag hennes ögon täcker då Men, 0 fasa, fadern stod ock där

Sjunger därvid sakta så: Jag då sade blott så här:

Refräng: Nej, se goddag, miss Josefine, hur står det till i dag?
ur mår "Nan?u Syster Ann?

Hur mår mor och så er lilla bror med röda håret?
Kom ut till mig miss Josefine

L ä
Ja vill Er sä a varfor, jag sa garna hälsar a,

V Megn alls ej seåi vill gå. p w

k  Publiken uppmanas att instämma i ren-ängen.  A

If" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biogralteatem.
Is" Ej att förväxla med grammofon.
L

 

 

I Q
G 0 d o 0 u u
När ropet l:Grrinderna äro här" lyder, blir det rörelse bland infödingarna. Hastigt skär-
pes kniven och i fart lgår det ned till båtarna, som på ett par ögonblick göras klara, medan
alla forvantansfullt speja utöver horisonten, varest de små grindernas toppade ryggfenor stic-
ka upp ur vattnet och visa om flocken är stor eller liten, om fångsten blir rik eller inte.
L Nu galler det Iatt inte skrämma de så välkomna gästerna, och mycket försiktigt jagas de in på A
V grunt vatten i en av vikarna och så begynner slakteri. Runt om piskas det blodröda havet i w

skum avI de .dödsrädda djuren, medan infödingar-na vada runt i vattnet och med säker hand
borra kniven 1 grindens kropp. När alla djuren äro dräpta släpas de upp på land och beredas.

me . - . - -... -.- hm
äm-ä-
h m

lg:  "El
l i-iéfi?Ch n l

från Stockholm.

Hr Nielsen är pristagare å den internationella dragspelstävlan i Stockholm 1909 samt
1:ste pristagare å Metropolteatern i Stockholm den 6 Mars 1910.

1va .Ta .aman

Å lilerr Struggles försökte förgäves befria sin bostad från ett par förtretliga skor. Inga
L

 

V

 

 

4 .w AlkvA

människohänder förpassade skorna tillbaka till hans bostad, och det var just vad som förargade
herr Striiggles allra Imest, de återvände av sig själva. Deras energiska sulor voro livligheten
upp i dagen. De jagade sin ägare längs smutsiga landsvägar i ilande fart. Han bar i väg
dem långt, långt bort, men de vilade sig bekvämt i hans salong, då han själv korn tillbaka
andfådd och triumferande. i y
Utom sig av vrede hotade han betjänten med att avskeda honom, om han ej kunde Göra
honom kvitt skorna. Denne skulle ingalunda ha lyckats om han ej råkat kasta. skorna hära
intill ett par högklackade koketta salongstofflor. Dessa serare voro naturligtvis feminina och
åle balinlridrznså vänligt med ögonen åtdde tunga skorna, att dessa glömde sitt hem, glömdå allt
örii om o- ornas t-usning oc stanna e kvar för att fria. .H rr l 1 "
hem glömdes helt oJch hållet bort. e btruggles Och hanb angenama
Bilden är intressant, full av humor och av sådan art, att något liknande ej setts förut.

i
I 088.! Nytt, förstklassigt maskineri är idag
L
V

 

 

 

insatt, varför bilderna äro oövertråffade.

 

Ayww

088.! Föreställningarna börja kl. 6 e. m.

 

i). anmälningar; A

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre, 22dra dIo 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre,
thra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre. v

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ej tillträde.  Rikslel. l5ll.  Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Nyårsdagen.

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1910

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain