#7491: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDIERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. l- -3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program fràn och med Annandag Jul.
- - - ...I-1:]

 

 

 

EP-

.. Pathé-.lournalen nr7

Världshändelserna i levande bilder!

 Senaste nyH! 

En veckotidskrift, men illustrerad med levande bilder.

 

Charmanta bilder med scener från olika land.

 

 

2. Illustrerad sång.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

Nej, se goddag miss Josefine.

I en gammal bringa-low, som gröntäekt är Josefina lovat had7 att fly med mig
En mil härifrån ungefär Därför på en stege vig

Bor den flicka, som jag håller kär, Klev jag till balkongen upp en kväll
Som i drömmen är mig när. För att henne se så. säll.

Varje dag på trädgårdsgrind hon svänga vill Vid ett fönster då hon stod likt Julia.
Under lönnen fram och till Väntande sin Romeo

Raskt jag hennes ögon täcker då Men, 0 fasa, fadern stod ock där
Sjunger därvid sakta så: Jag då sade blott så här:

" i. Nej, se odda , miss Josefine, hur står det till i dag?
Refrang Hur mårg "ltlarfigiN Syster Ann?
Hur mår mor och så er lilla bror med röda håret?
Kom ut till mig miss Josefine .
Jag vill Er säga varför, jag så gärna hälsar på,
Men alls ej sein vill gå.

ut Publiken uppmanas att instämma i reirången. IL:-
l.. Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biograffeatern.
I.. Ej att förväxla med grammofon.

 

 

American Biograph A.)B. film.

3. "En förlorad son".

Storslagen mimisk bild utgången från det världs-
bekanta märket American Biograph Company.

 

I "En förlorad sonu ha vi återigen erhållit en bild av mäktigt, gripande innehåll, mäs-
terligt spelad av de berömda amerikanska artisterna, som icke drar i betänkande att vid in-
spelningen sätta sitt eget liw på spel. Då beskrivningen över denna sensationsbild skulle taga
allt förstört utrymme i anspråk, nämna vi de olika avdelningarnas rubriker:

stta A VDELNINGEN.

Oerfaren ungdom. -- Moder, därborta i storstaden är livet, det vill jag pröva. - Av-
skedet från hemmet. - Där ligger staden. - En bitter erfarenhet. - Flykten från storstaden.
- I en straffånges kläder. -- Vid hemmets tröskel. - Jag är icke värd att kallas din son
mera. - Med avskräde måste han stilla sin hunger. -- Ett tungt avsked. - Förföljd. -

Bland vassen. e- De första skotten. - I floden. - Är han död eller levande?

2.-dra A VDELNINGEN.

Cheriffen och hans son. - En faders förmaningar. - En olycklig son. - Frestarna. -
Badet. -1 I strömvirvlarna. - Cheriffens son ryckes bort av strömdragen och nära att drunkna.
- Själv jagad och förföljd kastar sig straffången i vattnet och räddar Cheriffens son från
en säker död. -

.3:dje AVDELNINGEN.

EnI belöning är utsatt för brottslingens gripande. - Budskapet uCheriif, Eder son är
drunknadu. - Cheriffen finner sin son räddad av brottslingen. Han tackar honom först, sedan
tvingar han honom med revolvern i hand att medfölja sig som fånge. - Modern, sonen och
hans räddare. uSe där bevaka din sons räddare, medan jag skaffar folk för att återföra ho-
nom i fängelset. - Nej! - Du skall; jag är cheriff och lagens väktare. -- Han går. - En
strid mellan plikt, kärlek och tacksamhet. - Han har flyktat. - Du har gjort det! - Jag
somnade. - Välsignad vare den sömnen. - Han vågadg sitt liv och sin frihet för min son."

Min son är död - nej! -- han lever! i

4.aaKONSERTss

gives av den över hela Skandinavien be-
römde och omtyckte Dragspelsvirtuosen

Herr H. NIELSSEN

I från Stockholm.
Hr Nielssén är pristagare å den internationella dragspelstävlan i Stockholm 1909 samt
1:ste pristagare å Metropolteatern i Stockholm den 6 Mars 1910.

 

 

 

 

5. Hans sover.

Ett utmärkt skämtnummer.

 

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: ltsta logeplats 50 öre, 22dra d:0 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 425 öre
thra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

7

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1.-3 o. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Birusade personer äga ej tillträde. m Rikslel. l50. -I Tobaksräkning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

Eskilstuna, Tryckeri-A013. FolketI 1910.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain