#7489: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. fl. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snaif amnf Hidhusai).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Valdagaf från kl. B-lll a. m. Sön- och Helgdagar från 2-5, 6-l0 e. m. med början varje hel limma
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ

Program fr. o. m. den 22 Dec. 1910.

 

 

 

:-

1. J akobs mikroskop.

(Jakob har till sin namnsdag fått ett mikroskop. Med honom göra vi en intressant
vandring i vetenskapens förgårdar. Först se vi en öldroppe, med skummet, som bildas av
jästpartiklarna. Vidare se vi hurusom några i vatten upplösta saltkorn vid avdunstningen
kristallisera. I I

Så kommer turen till de mikroskopiska djur, som leva på gamla ostkanter. Vidare iakt-
tages hos några vattenväxter en omsättning av våxtsafter, som påminner om blodomloppet
hos människan.

Ä den sista bilden visas ättikålar, små maskliknande djurfsom under vissa förhållanden
uppstå i ättika.

 

 

.. Rotterdam.

(Holland.)
Sett fràn Vita husets utsiktstorn.

Rotterdam, den av vatten om- och genomflutna staden, utbreder sig här för våra blickaf
med sina talrika holmar och små öar, som bildas av de många segelbara kanalerna, som sta.
i förbindelse med varandra genom vindbryggor, vridbara broar samt gamla hederliga-stenbroar.
Flerstädes bilda dessa kanaler hamnbassänger, som äro tillräckligt dJupa för att tillåta även
de största fartyg att lägga till vid nederlagsplatserna. l

Rotterdam, med sin livliga industri, sin talrikt besökta hamn och sina stora skeppsvarv,
är kanske den mest originella bland alla Hollands städer, på samma gång som den har att
uppvisa den största trafiken.

 

Högst intressanta bilder.

 

 

Konstfilm. 3. Konstfilm.

Gendarmeni son.

Spännande drama.

Pietri .Stefaninq en farlig bandit, som tagit sin tillflykt till den korsikanska småskogen,
där han känner sig säker, besjälas av ett outslåckligt hat till gendarmen Sartori. "Akta dig,
du, jag skall nog veta att akta mig", är den utmaning, som den djärve smugglaren slungat
i ansiktet på sin motståndare.

Grendarmens son, Giovanni, ett barn om 10 år, har upptäckt Stefaninos djärva plan, som
består i att omringa motståndarens hus och sätta eld på detsamma. En belöning på 10,000
francs utfåstes åt den, som kan utlämna honom, död eller levande.

I spetsen för en skara gendarmer visar det modiga barnet dem vågen till smugglarens
gömställe. Alldeles utmattad av trötthet gör den lilla truppen halt på vägen och är nåra att
överrumplas av fienden. Men Giovanni vakar, ett skott från hans gevär sträcker Stefanino
till marken och tjänar samtidigt som varningssignal för gendarmerna.

Tack vare barnets påpasslighet är faran snart över, de farliga ogärningsmännen slås
i bojor och föras till Ajaccio, där de förklaras häktade.

 

 

Sjungande bild.

. Rosa Grönberg.

"Vaktparadsvisanf

Ur Op. Rymmerskan.

 

 

 

 

Pins ej syn som gör mig mera. glad Se den skock som traskar glad framför

Ta ra ra, ta. ta, Ta ra ra, ta ta, Ta ra ra, ta ta, Ta ra ra, tay ta,

Ta ra. ra, ta ta, ta, Ta ra ra, ta ta, ta,

än den stolta, granna vaktparad, håller rytm och takt just som sig bör

Ta ra. ra, ta ta, Ta ray ra, ta. ta, Ta ra ra, ta. ta, Ta ra ra, ta ta,

Ta ra. ra, ta ta, ta, Ta ra ra, ta ta, ta,

kom och hör den friska marschens låt, I och i fönstren flickor stå på kik,

Ta ra. ra., ta ta, Ta ra ra, ta ta, Ta ra. ra, ta ta, Ta ra ra, ta ta,

Ta ra ra, ta ta, ta, Ta ra ra, ta. ta, ta.

reln jag hör långt fjerran från StoraI likasorn de små

hornens klang och trunimors dån gärna på paraden gå,

och jag vet att snart de komma ingenting förtrollar hjärtan

här förbi i all sin ståt. så som militårmusik.

Ta ra ta, Ta ra ta, Ta ra ta. Ta ra ta, Ta ra ta, Ta ra ta.

Hör smäktande pistong Hör sinäktaude vpistong

vid jämna basars gång, vid jämna basars gång

till ackompagnernent till ackompagnement

av valdhorns (lova klang. av valdhorns dova klang.

Vid dessa toners prakt Vid dessa toners prakt

vem hör ej ropet glad? vem hör ej ropet glad?

"Nu de komma gatan fram, "Nu de komma gatan fram,

trumman dundrar tramta train, trumman dundrar tramta train,

kom. lyssna till den stolta vaktpar-akl... kom, lyssna till den stolta vaktparad...
Konstf i lm K f "

- onst i lm.

 

 

 

 

 

 

 Konung Lear.

Efter Shakespeares tragedi.
Konung Lears roll spelas av skådespelaren Novelli.

 

I Då konungen känner, att han begynner att åldras, skiftar han sina länder mellan sina två
döttrar, Goriérile och Regana, till förfång för sin tredje dotter Cordelia, av vilken han tror
sig vara. mindre avbållen. Men han faller ett offer för sina barns otacksamhet. En oväders-
natt bortpagas han från sitt eget palats av sina båda äldsta döttrar; han finner en fristad först
hos Cordelia, som han själv bragt till eländets brant.

Konung Lear blir vansinnig av smärta, hans harm, hans olyckor och Cordelias uppoffrande
kärlek utgöra de. vackraste scenerna i denna fasansfulla tragedi. Vi se här konung Lear ir-
rande omkring vid denna nya Antigones arm, bredvid en hovnarr, vars spelade vansinne bil-
dar en skarp kontrast mot den avsatte konungens verkliga sinnessjukdom. Sedan Cordelia och

konungen tagits tillfånga, strypes den förra på sina s strars befallninv med
I . i an k -
das sin sista suck vid hennes lik. y b, Onungen utan

Kinematografi i färger. -- Charmant inspelat. - Briljant iscensåttning.

 

 

. Skaldeynglingen, som envisas att
iöredpaga sinplisor.

Komisk.

En skald, som på samma gång är sångare och som älskar rimmen blommor 
u o a och st ar-
nekvallarna, star och kuttrar på en öm kärleksvisa, till vilken han " ", " n " J
åhörarna andäktigt skola lyssna. 1 sm egenkarlek begär, att
Men han förhånas och utskrattas överallt ja drives bort med kä ra
I u I och bes
med vattensifoner, tills han slutligen hamnar iniianför ett fängelses murgi: Igär utsättånlitåli

för en" tämligen omild behandling av sina rumskamrater. Äntligen beslutar han sig för att
soka glomska i somnen, men ännu i detta ögonblick kan han ej låta bli att gnola på. sin misskända visa.

 

 

 

 

 

 

M- ELEKTRlSK VENTILATION. "Il
Efferfryck av programmet ufan särskilt medgivande förbjudas. a: a: a: a: Berusada personer äga e] fillfräd.
förstklassig musik av fröken Signe Björklund.
ENTRE: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

Häll fill ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast fill den föreställning de köpas.
Nytt program Tisdagen den 27 December.

Lbkilsllma Tr.-A..-B. Folket 191(.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain