#7481: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snli emol ilidhusel).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. 6-lli e. m. Sön- oeh Helgdagar från 2-H5, lie-lll o. m. med början varje hel timme.

OBS. l Alltid först med de senaste nyheterna.

OBS. l

 

Program fr. o. m. den 13 Dec. 1910.

1. dirailjaki i iloganda (Genlralairika).

Ouganda, ett verkligt paradis för jägare, anses med rätte vara det
land, som av alla jordens länder är rikast på. villebråd. Därtill kommer,
att det är särdeles rikt på det största villebråd, som finns. Man möter
ofta. hela. trupper av elefanter, giraffer och zebror, och hela bjordar med
noshörningar och Hodhiistar.

Vi utgivet en serie films av allra. största intresse över dessa jnkteri
Ougenda, som förut illustrerats med anledning ev president Roosevelts
ryktbarn. jakter.

Jfonsszilm.

 

 

 

Konsiffilm.

.. För all-röda en faders heder.

Drama.

I Mai-the Monlinet är förlovnd med Geer es Privas, en unrr juris stu-
derande. Till följd av en ekonomisk krasch äommer emellertid den unga.
flickans fader på obestånd. Konkurs hotar i vilket ögonblick som helst
och familjen ser framför sig endast elände. Allt kan emellertid ställas till
rätta igen om Mnrthe går in på. att gifte sig med en av sine förre friare,
Jean de Lnsprouves, som ännu alltjämt älskar henne.

Skull Mel-the avstå från Privas, som hon älskar? Hennes familjs
heder driver henne till detta offer. Men den unga flickan kan ej gå videre
å. denna. smärtuppfyllda väg, ty hennes förtvivlan över ett nödgns avstå.
rån den hon älskar känner inga gränser. På själva bröllopsaftonen flyr
hon bort från den glada. skaran av gäster och begiver si ner till slotts-
dammen. i vars mörka. vatten hon söker döden och glömska-nn av sina. kvztl.

Sällan är man i tillfälle att få se ett mer
känslotullt och väl inspelat drama än detta.

NYTT!

 

NYTT!
3. Har du mig kär?

Ur Operett-Teaterns i Stockholm stora. snccàs

En smekmànad i Kina.

Vlnsjungen och inspelad av den för Eskilstunn välkände opernsångaren

Elvin Ottosson.

nHar du mig kär-Pa frågar jag nattlig korp,
den ilar bort att smeka hennes kind.
nIlar du mig kärin frågar jag källan klar, wHar du mig käer frågar jag havet blå.
men hon far bort och ger mig intet svar. där, liksom vita svanar, segel gå.
hHar du mig kärPn frågar jag läiigtansfull, "Har du mig kärln - jag fjärran skild
och månen silver-vit och solens gull från dig
de tiga still, men jag två stjärnor ser ditt svar därpå. har ofta ängslzrt mig,
och deras glans ett svar mig ger. men varje tvivel re"n försvunnet är,
I dina ögon står det skrivet när som på nytt jag dig är när.
att mig din kärlek blir beskärd. I dina ögon står det skrivet i
jag vill dig älska hela livet, att mig din kärlek blir beskärd.
du är mitt allt, du är min värld. jag vill dig älska hela livet,

du är mitt allt, du är min värld.

nHar du mig kärt) frågar jag nattlig korp
och vilda skyar växlande far.

 

 

Amerikan Vilograf.

.Tillbaka lill naturen.

Detta har hänt förut, men ej fullt på summa. sätt. En chaufför för-
älskar sig i sin principels dotter, men hon tillbakavisar honom med högmod
och liknöjdhet. Hon är besvärnd nv hans uppmärksamhet. Senare ut-
nämnes principalen, vilken är en framstående men, till generalkonsnli
Australien.

Chauffören åtföljer familjen, och de befinna sig ombord på en ångnro
på väg till Australien. En storm utbryter och fartyget går förlorat. Alla

i tyckas vara prisgivna. utom chauffören, vilken genom sin krnft och sitt

mod lyckas föra gener-alkonsuln och hans familj lyckligt i lund. De äro
nästan utan kläder och andra. förnödenheter, men återigen kommer chaffö-
rens företagsamhet till heders. Hun inrättar det bekvämt åt dem samt
uppmuntrar dem på. alla. sätt. Hun bygger tillika. en hyddn och förser dem
med livsuppehälle. lI alla. svårigheter, som uppstå, viser han sin överläg-
senhet och styrka, är alltid herre över situationen snint vinner därigenom
elias aktning och beundran.

Konsulns dotter inser så småningom, ntt linn tiger både lijåiltcmod
Ocll rnnnnnkrnft, och hon knit därför ej viinlerlzitn nt? rrjijisknttu linns värde.
Efter att en. tid hava. levat under dessa. förhållanden vis-nr sig ett skepp i
horisonten. Chauffören hissar genast onwsignal, vilken samtidigt tilldrager
sig fartyeets uppmärksamhet. Kaptenen styr nära stranden med sitt. far-
tyg, sänder ut båtar saint uppteger konsuln och hans familj ombord och
fortsätter .så resan till Australien. Under resan förklarar clu-onffören åter
sin beundran för konsulns dotter och finner denna. gång sin kärlek besva-
rad. Det unga paret berättar dette för sin fader, vilken år förvånad och
visor sig obenägen för partiet men till sist, övertygad om, ett dottern i
chauffören funnit en make, sovn i alla livets skeden kommer att blth hen-
nes bäste beskyddere, giver dem slutligen sin välsignelse.

En bild som bör ses av alla.

.. Foiboll som iamljeiörsiröelse.

Familjen Larmandois, som tror sin hälsa. i fam, skickar efter dok-
torn. Efter en noggrann undersökning råder han dem att  mycket som
möjligt vistas ute i friska luften och"ägna sig åt idrotten.

Under tiden kommer kusin Augusta med en stor fotboll och råder
familjen ett välja denna. sport. i

Hela. familjen börjnr nu behandlingen med största iver, men icke
utan fara för möblernanget och för de på gatan förbipasserande.

Det hele sluter med att fotbollsjiurtiet övergår till en förtvivlad box
ningsknmp. Familjen Lerinandois, som är i högsta grad tillfreddsstidld
med sin nya. sport, sluter något snöpligt behandlingen med ett nödtvunget
bad i den förbiflytandc ån.

Kolossalt komiskt.

m- ELEKTRISK VENTILATION. "u
Efieriryek av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. :e :e :e e: Berusade personer äga ej tillträde
försfklassig musik av fröken Signe Björklund. i
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre

iläll lill ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast lill den föreställning de köpas.

I" Nytt program Fredagen den  December. W

Eskflntuna. Tr.-A.-B. Fall-wl- 1""

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain