#7477: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. i. ll. lllLSSdllS HUS, ingång lrän Garliig. (snall amnl lildlrnsal).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-lll a. rn. Sön- noll Halgdagar från 2-5, B-lll a. rn. mad början varla hal limma
OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ

Program fr. o. m. den 9 Dec. 1910.

L

A

V r w

N oBs.r stor succes. oBsn I
W Stor premiär W i

n Heltimmes-Skådespelet I

L A

n vllnmlnnnlnnnnnn. 
i

Bilden är likt ämnet för densamma äkta svensk.
Inspelad av framstående skådespelare.

V
k Danserna utförda av folkdansföreningen "Nationaldansens Vänner", Malmö.

11. Drunknade.

Anna.--....-.....-.   Fröken Astra Selander.
  Herr Gunnar Gyllander.
1. Sven i Hult och Ola i Gyllby komma överens om barnens giftermål.
L 2. Anders, Jan Hanssons dräng, framställer sitt frieri. Anne. om-
, V talar att Stor-Svens Erik svurit henne sin kärlek. 4
3. Midsommnrvaka hos Stor-Sven, Erik och Brittas trolovning.
4. Erik reser bort. .
5. Stor-Sven tar ut lysning mellan Erik och Britta utan Eriks vetskap.
6. Lysningen kungöres.
7. Vansinnig.
8. Prosten kommer för att höra efter Annas hälsotillstånd.
9. Ro mig ut på sjön, Du är ju min vän. ,
10. Erik kommer hem.
L

Illustrerad beskrivning tillhandahållas vid ingången à. 5 öre.

12 Försoning.
V 13. Bröllopet. w
14. Löparnisse. ,
i 088.! Den mest fullständiga bild av Värmländingarna, som hittills blivit fo-

tograferad och ej att förväxla med bild som visats å annan biograf här. N

i Y Extranummerl i

Q Anman n. dei förlorade barnet. i

I- Mycket komiskt. 1
mmmmmmmvå

W ELEKTRISK VENTILATION. "u
Ellariryck av nrogranrmai ulan särskill medgivande förbjudas. a: :a :a a: Barusada parsonar äga al lilllräda
Rfsfklassry musik av fröken slgnc Björklund.

 

 

ENTRE: 1:sta plats 35 öre, .2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
liält lill ändring av prngrannnel lörbahalles. Billdtlar gälla andasl lill dan föreställning da köpas.

UIMNM, Tr.-Å.-D. Mint IIIU

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain