#7473: Eskilstunabiografen

Lokal: Houdi. F. il. NILSSUNS HUS, ingång iråo Goroiiig. (sooii emoi iiidoosoi).

(TELEFON 716.)1

Föreställningar:

Vardagar från kl.- B-lii e. m. Söo- oioii Helgviagar från 2-5, B-Iil. o. m. mod bövion vario iioi limma

OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna.

OBS. .f

Program ir. o. m. 6 t. o. m. 8 Deo. 1910.

 Eii hnööröiioo i Söiordaion.

Efter gammal tradition.

Denna bild för oss först till en liten ensam säterhydda långt innei 11

Säterdaleu; det är lördagsefton och flickan väntar på sin käraste.
här bli vittnen till ett lördagsfrieri i sätern.

Vi få

Tre månader senare H den är söndag f. m. - se vi flickan och hen- l
Det har kommit en fnurra .

nes bjiäl-tevän komma gående utför en backe.
på tråden och de smågriila. Ynglingen låter Hickau veta att nu har det
och hennes käraste tillönskar henne ett kallt farväl.
gott är allting gott.
sin våig1 tillsammans.

Bröllopsdagen är inne och enligt gammal god sed klädes bruden av 
Spelinannen kommer ner för trappan - i
som är uthuggen av en enda trädstam - och efter honom bruden och f

tvåk brudtävrnor i jungfruburen.
brudtärnorna.

lar och ett vitt förkläde, på huvudet har hon brudkronan, vars värde i

regel uppgår till 40,000 kr, och dessutom här hon en hel del guld- och 

silver-smycken.

Utanför hrudkammaren se vi brudsvenner, följesvenner och gäster, -

som begiva sig till kyrkan, några åkande, andra gående. Vid utkomsten

från kyrkan begivcr sig" brudföljet till brudens hem. Senare på. kvällen ..-

dansas liGiangai-en", en gammal vacker folkdans.

2. En  a man..

Komisk scen av Léon Mirai.

Uppträdande: Hr Blanche - Felix Dupont; Hr André Simon q- Ba- 

ron de Goliath; Fröken Goldstein - Aline Durand.

3. Express!

LEO   013
iikiäni ooh begravning.

.till den unge mannen nzr 2, vilken blirI sårad i örat.

Express! i

öon siorooikiorooieoloooo omoroioioo 

ädlar".

4. Konstfilm. Amerikanskt.

Veteraneue ra

En gammal krigare, som varit med på Napoleons tid och nvhonom

i- egenhändigt blivit hedrad med Hederslegionen, blir 40 år därefter tillföljd
, av sina gammaldags kläder och sirliga sätt föremål för tre unga pojkars
.1 skämt.
iväg till Amerika med honom. Hon sätter sig gråtande ned på en sten,  I
Men när Slutet är  bredvid. De ta sig för att kasta körsbär-skärnor på honom, den första
Olof reser ej till Amerika, och de båda gå förhöjda f

De tre unga männen hålla just på att avsluta sin middag på en
restaurant, då den gamla över-sten kommer och slår sig ner vid bordet

ynglingens kärna träffar honom på armen, den andra på. ena örat, den

1 tredjes stutsar mot hans bröst. Över-sten tar lugnt den ena kärnan efter

den andra i sin näsduk och går därpå sin vag.
Efter någon tid bliva de tre ynglingarna i ett större sällskap före-

., o . .  ställda för över-sten ocl få veta att ha  sin td.Vy skicklifr sto sk tt.
En siiterdalsbruds dräkt bestar av tre utanpa varandra sittande kjo-  I i n I S UM y

Omedelbart utmanar översten den unge mannen, vilkens kärna (trådar, ho;-
uam på. armen, till duell. Han blirI sårad i armen. Därpå kommer turen
Den tredje ynglin-
gen avvaktar under ängslau sin tur, ty han vet, vad som skall hända.
Men utmaningen kommer ej, utan i stället ett brev från den nu på sin
dödshädd liggande över-sten med uppmaning till de tre unga männen att

 komma till honom.

De skrattade ej längre åt dem gamle sjalsfinc mannen, som på detta

.i sätt lärt dem att skicka sig. Och det bliiI ett minne för livet för dem,
i! denna rörande stund vid denna dödsbadd. Anger-fulla och med sänkta hu-
, vuden och tårade ögon se de den gamle över-sten draga sitt sista andetag.

 retig granne.

Näktergal och; Versenström, den ena musiker, den andre poet, äro
grannar till stor förtvivlan för den senare, som blir ursinnig över pia-
nistens musikaliska övningar, trots det populära talesättet "musiken för-

Poeten klagade i sin vrede, och Näktergal blir uppsagd. Musiken:

Ö hämmas genom att värva ett kringvandrande musikkapell, som får i upp-

drag att hålla serenad för poeten.
Förtvivlad, alldeles utom sig av dettainfernaliska väsen, kastar

i musernas gunstling det ena för och det andra efter av sina ägodelar i
I huvudet på. musikanterna och står där till slut lika utblottad som Job
 i sitt elände. Pianistens hämnd har lyckats!

 

M" ELEKTRISK VENTILATION. "WE
Eiieriryok av programmet uian särskilt medgivande förbjudas. :ra o: i: Bevusade personer äga ej .iiiiivävio

försfklcrssig musik av fröken Signe Björklund.

EHTRE: 1zsta plats 35 öre, szra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öm.
iiäii iiii ändring av programmet förbehålles. Biiieiier gälla envlasi lill don iöresiäiining do köpas.

 program Fredag

[en den  December.

Eskilstmm, Tru-11.28. .Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain