#7466: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.
ESKILSTUNA moDERNAsTE ocH ELEGANTASTE BlooRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar I7--10 e. nl., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6--10 e. rn.

Program lr. n. m. Onsdagen den 23 l. n. rn. Fredagen den 25 Nov. 1910.
wmmmlmmmyd

jàlesl i L J

      "
l..   l Ållllllllllll.

Ve den som vill narra och bedraga en oskyldig landsliicka, ty ödet skall hämnas den,
w och denna hämd är den fasansfullaste. Sådan var den lott som drabbade en eländig skurk,
Ä som forsökte draga nytta av en landsflickas oskuld och lättrogenhet.

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffter många fruktlösa försök att få något arbete har det äntligen lyckats Priscilla att få
arbete på en farm. Hon är just sysselsatt med en stortvätt, då en ung italiensk gårdfarihand-
lare närmar, sig och blir visad till hennes matmor. Han bjuder ut sina varor åt farmarens
hustru, och hon köper en stor del av dem. Därefter går gårdfarihandlaren åter till Priscilla
för att tacka henne för att hon visade honom till sin matmor och för att riktigt visa henne
sin tacksamhet, giver han henne en billig ring, och säger henne många smickrande ord. Den
stackaiesrflickan tror på vart ord han säger.

Gårdfarihandlarens svaghet är kortspel, och nu förlorar han icke blott alla sina pengar,
utan blir även försatt i skuld. Hans kreditorer fordra betalning och han vet ej, vad han skall
göra, då han kommer att tänka på den lilla landsiiickan. Han vet, att han vunnit hennes för-

A troende och att hon älskar honom. Hon har naturligtvis icke några egna pengar, men hon
1 vet att hennes husbonde förvarar sina pengar i en strumpa, under sin huvudkndde. Grårdfari-
handlaren övertalar henne att taga pengarna, låtsande som om han ville föra henne därifrån
och gifta sig med henne. Detta löfte hypnotiserar henne, så att hon förövar ystölden. Gård-
farihandlaren stoppar på sig pengarna och lovar att möta henne vid deras vanliga mötesplats.
Hon går dit men får där veta, att skurken rest med nattåget. Vild av förtvivlan störtar hon
till järnvägen, men blott för att se tåget i full fart. Förkrossadnoch nedböjd går hon därifrån.

Men nu är vedergällningens timma slagen för bedragaren. Odet fogar det så, att gård-
farihandlaren kommer i slagsmål och störtar ned från tåget. Svårt skadad släpar han sig dock
upp i skogen. Här möter han flickan, och i ett anfall av raseri vill han slå henne, men faller
död ned vid foten av ett träd. Nu först kommer flickan att tänka på vad hon gjort, och i det

Ä hon tager pengarna, som hon stulit från farmaren, skyndar hon att försona sin stöld genom
r att lämna tillbaka pengarna, där hon tagit dem. Denna händelse har givit henne en läxa

E .. Jllus fre-rad sång.

n Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med

 

 

naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

VVHHVBAÄAM

N I -"Jag sänder ett budskap till mamma."

En gosshop lekte på ett fält, alltunder glam O Uti sin famn polisen nu den lilla gossen
och gny, z tar.

Å Då en polisman kommases,ochbarnenskrämda Q Dess tårar torkar han helt rörd, han själv L
w fly. Q en gosse har. V
Med draken uti handen dock en liten pilt O Och när på kvällin han pysslar om sitt eget

blev kvar. z barn i bädd.
uVad gör du här?" polisen sadi, och ängsligt Q Han tänker på den lille då, som svarade så
kom till svar: Q rädd: -
Refräng: Jag sänder ett bud till mamma, ack herre,
ack låt mig bli kvar.
Hon farit sin väg bland små änglarnas led,
v ovan molnen sin boning hon har.
Jag vuxit så. ensam från mamma, jag önskar
hon"snart är här.
Å Därför ifrån far nu på draken jag har ett L

 

w brev, som till mamma den bär. V
EPubliken uppmanas att instämma i refrängen. :-
lf Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatern.

W Ej att förväxla med grammofon.

l Turkar bland ruiner -
l " l

.-. Vackert kolorerad bild. .-. k

 

 

 

 

l.. Vadar ian inte blev nellal

 skämt.  L

Y V
hRmElmR-EA
Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre, thra dio 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öreä
22dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ei tillträde. I llikslel. l5ll. I Tobaksriikning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. ,

WI- Flytt program Lördagen den 26 November. W

Tr.-A.-B. Falk-l, Ecklmunl.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain