#7464: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS. ingång från Garelilg. (snett emol Hldhnsel).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-lll e. rn. Sön- ooh llelgdagar från 2-5, 6-l0 e. m. med början varje hel timme.
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ

Program fr. o. m. 22 t. o. m. 24 Novemloer 1910.

 

 

 

För; världsnyhetema och gå och se dem à
1. Eskilstuna-Biografen.

Patne Journal Nr 84.

LONDON. Våra kandidater till de blivande valen börja sin kampanj.

PARIS. Den första kvinnliga akademikern. Den nyvalda medlemmen av "Academic dos
Groncourtu är fru Judith Gautier... etc.

DaRTFORD. Vår årliga tävling i plöjning. I
k MUNCHEN. En av den bayerska huvudstadens sevärdheter är det nya rådhuset, vars

locka... etc.... .

Man får då se en medeltida turnering, med järnsmidda riddare, hjältar, domare etc.

PARIS. Den allmänna skräcken inför översvämningen. Knappast visar den lugnt fram-
ilytande Seine-Heden några tecken till att vilja svämma över etc.... förrän man i största hast
täpper till källargluggarna på Orsay-stationen.

DOVER. Det strandade segelfartyget "Preussen". Några få nyfikna... taga i betraktande
världens största segelfartyg, som av stormen vräkts upp på strandens klippor.

DOVER. Ombord å det på grundet alljämt kvarstående fartyget "Preussenfh De på
sin post troget kvarblivna matroserna få sina brev utdelade... och mottaga med de sedvanliga
tre hurraropen sin kaptens bud att1 ej övergiva sitt fartyg.

PAVIA. Till följd av en felväxling körde nyligen snälltåget Genua-Milano på ett på
stationen stående tåg. Flera döda och sårade.

ADRIANOPEL. Muhammed V:s besök. Sultanen begiver sig till Sultan Selims moské
för att närvara vid Selamlikhögtidligheterna.

Talrika officerare åtfölja honom efter att i enlighet med koreanens bud först hava avtagit
sina skodon. Sedap bönerna framsagts, begiver sig sultanen åter till den väntande vagnen.

MOSKWA. Arsdagen av anträdandet av återtåget från Ryssland. Firas varje år med
en allvarlig religiös procession.. etc.... 1 "

BRYSSEL. Det Belgiska parlamentets öppnande, medan socialisterna med fulla händer
strödde omkring sig revolutionära cirkulär...

Så tilljublade allmänheten i en motdemonstration de furstliga. personerna sitt bifall...

Efter att hava läst upp trontalet, lämnar h. mzt konung Albert parlamentet, med håll-
ningen hos en monark, som är viss om sin popularitet.

 

Uh I E] att förvexla med en föregående bild under samma namn. I
su PATHé JOURNAL utkommer varje vecka. uhsn

 

 

 

.. Den godaeigarren.

w Komlsk. "II

 

 

.. En resa genom nordligaste Norge.

Hänförande naturscenerier. .

 

 

Amerikanskt. Amerikanskt.

.. Över all på e ag i Texas.

Framställnln av ett amerikanskt rövaranfall på Southern-Pacificbanan.
Rik på spännande äventyr, dramatisk och vild framställer denna scen ett djärft överfall
oförvägenhet, gå rövarnes planer emellertid om intet. Denne gosse är son till en grindvakt

 

 

s av rövare på ett tåg, i avsikt att plundra detsamma.h Tack vare en 12-årig gosses lugn och
som sårats av banditerna, och tack vare vilken dessa slutligen upptäckas och fängslas.
Den unge hjältens mod får sin belöning, och grindvaktens familj ser välmågan och gläd-
jen hålla sitt intåg i det förut så fattiga hemmet.

 

 

5.Lnndsfröms kärleksäventyr.

Herr Lundström har just emottagit morgonposten. Bland övriga brev finner han till sin
förtjusning ett brev från sin väninna. Men hans glädje försvinner hastigt när han finner bre;
vet vara av följande ordalydelse:

Min vänt i

Du har lovat mig 500 francs till min nya klädning. Jag väntar dig.

Din väninna, Antoinette.

I sin villrådighet vet herr Lundström ingen annan utväg än att taga penningarne ur sin
hustrus byrålåda, men bliver då han är i färd med det, överraskad av henne. Han måste då
tänka ut något annat. Han tager sin hatt och går att träffa sin väninna. De gå under livligt
samspråk upp till ett hotell. Där får herr Lundström en idé. Han låter en av hotellbetjä-
ningen klåda ut sig till ruskig vagabond och sänder honom till sin hustru med ett brev som
lyder sålunda: Min kära hustru: Jag har råkat ut för banditer. Lämna ut 500 francs såvida
du ej vill att det skall hända mig något. Han får pengarna, men då han vänder sig får hon
syn på hotellets märke, och fattad av misstankar skyndar hon efter. Hon upptäcker allt sam-
mans och -- nu vill nog ingen vara i herr Lundströms kläder.

à

W ELEKTRISK VENTILATION. "N
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. a: :e e: :e Berusade personer äga ej tillträde.
förstklassig musik av fröken Signe Björklund. i

 

 

 

 

EHTRE: 1:sta plats. 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
ltätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast llll den föreställning de köpas.

Nytt program Fredagen den 25 November.

Elkllstuna, Tr.-A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain