#7460: Stora Biografen

4 oAREanATAN P4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 1- -3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program fr. 0. m. Onsdagen den 16 i. x0. m. Fredagen den l8 Nov. 1910.

F I I W
.. Sidi-Oasen.

Bilder från Tripolis ökenområde.

En måltid. w- Marabont (Muhamedansk undergörare). h- Sidi Hassan. -- Livet i oaseu.
- En karavan. - Dadelskörden.

intressanta scenerier under ekvatorn.

 

 

 

 

 

2. När man endast har ett par skor.

Oöverträffat skämtnummer.

 

 

Konstfilm. Konstfilm.

---.-.
h-

.. Hertigen av Arles

 Storartat historiskt drama. 

 

 

.Den vackra Renata har många beundrare, av dessa har den unge ädlingen Guiscardas
vunnit hennes genkärlek.

Den1 grymme och hänsynslöse hertigen av Arles strävar efter Renatas kärlek Och när han
serl att rivalen Guiscardis har företräde hos den av honom tillbedda Renata, beslutar han att
röja sin rival ur vägen. Han lejer ett par drabauter att utföra detta dåd.

Hertigen 1nbjuder Renata till middag, men först har han placerat Guiscardes till bords.
Renate. anländer och upptäcker det hemska dådet och i förtvivlan säger hon till hertigen. Han
skall icke ensam dö jag skall hämnas, ingen av oss båda skall komma levande ur detta rum.
Hon fattar därpå ljuset och antänder därmed gardinerna och på. ett ögonblick är rummet fyllt
av eld och rök. Med sin älskades värja hindrar hon hertigen från att komma ut.

 

 

. Jllusfrerad sång.

v Illustrerad 0sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sanger vlsas för närvarande pä alla biografer i Amerika och äro där. det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

Pà begäran. "Stjärnljus". På begäran.

Stjärnljus, ditt hjärta gråter.
Lyss! "Hör du trummornas dån?
Hjältarne komma åter

hem efter segern skön.

Sök bland de glesnade leder,
.säg om du honom ser!

Nej, den din skäl tillbeder
söker du fåfängt mer.

Stilla i nattens timmar
månen sitt silver strör.
Stjärnljus, ditt öga glimmar
dunkelt av kärleks glöd.
Ack, huru bittert kännis ej
avskedets stund i natt.
Dock något val här ges ej,
stjärnljus, mitt hjärtas skatt.

Refräng: Stjärnljus, farväll

O, själ av min själ!
Stjärnljus min stjärna
uppå vågsam färd!
När du blir ensam,
stjärnljus, min skatt,
dröm om vår kärlek!
Grod natt, god natt!

EPubliken uppmanas att instämma i rett-ängen.ä

I!- Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.
m" Ej att förväxla med grammofon.

 

 

. Boy-scout.

Bilder tagna från Stockholmspojkarnas boy-scoutläger i Vasaparken under Barnens dag i år.
Intressant bild med följande huvudavdelningar.:

 

1. Lägret. I 6 Mat- o. kaffekokning.
2. Förrådet. 7. Utpostimering.

3. Uppställning. 8. Signalering.

4. Korum. 9. Parad för fanan.

5. Frammarsch. l 10. Ledarna m. m.

 

 

 

. Kvinnolist.

Detta är ett litet förtjusande skämt, mycket väl inspelat av den
världsberömda firman "Edison".

Bilden börjar med en av dessa hemtrevliga frukostar i ett hem som lämna ett angenämt
min-ne efter sig. Det är ett ungt nygift par som nu njuter vid det väldukade frukostbordet.
Glädjen förmörkas genom ett brev från den unga fruns syster, som kallar henne till en annan
stad. Efter en lång diskussion, reser frun bort och mannen stannar ensam kvar.

Allt skulle vara bra, om icke mannen hade det så förfärligt långsamt och tråkigt. För
att fördriva tiden tar han in några gossar och nu går tiden under lek och samspråk litet for-
tare. Den gamla svarta kocken som kommer in i rummet, finner dock detta sätt att fördriva
tiden mycket skandalöst.

Den unge mannen kokar nu själv sin frukost under några dagar och börjar småningom
känna sig hemmastadd i de nya förhållanden. En dag emottager han ett brev från en onkel
som aldrig kunnat gilla hans giftermål, men som nu, vetande att den unga frun icke är hemma,
vill avlägga sitt besök hos sin brorson. Att taga emot den gamla rika onkeln, utan att det
finns någon kock i huset, det är saker som vålla huvudbry. Lyckligtvis kommer frun hem,
och enär hon är en kvinna med rask uppfattningsförmåga och förstår att behärska situationen,
avlöper allt väl av. -

Bilden visar vidare hur den gamle onkeln blir förtjust i den nya kokerskan, hennes be-
kännelse och hur till sist den gamle onkeln förlåter allt.

 

 

 

 

g-..-

Förstklassig pianomusik.

ENTRB: l:sta logeplats 50 öre, Zidra dro 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
thra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äidre.

Berusade personer äga ej tillträde. I Bikslel. l50. I Tohaksräkning i lokalen förbjuden.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Nytt program Lördagen den 19 November. W

Tr.-A.-B. Falkul, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain