#7456: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingångirån Garelllg. (snett emot lildhuset).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-lll e. m. Sön- ooh llelgdagar från 2-5, G-lll e. m. med börian varje hel timme.
OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. !

Proa fr. o. m. ll t. o. m. 14 November 1910.

f o o o  .V

 
 

 

    
    
 
    
   
   
   
  
  
  
     
    
  
 
   
 
 
  
 
 
    
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

.. Det orientaliska Afrika.

Infödingarna på Madagaskar upptagas till franska medborgare. -

Storartad demonstration i Tananarive. Invigning av åminnelsemoriumentet.

Sakalaver med flätat hår, småiiickor från Ambohimanga, klädda i de mest skrikande fär-
ger, gamla hovaer, mera än 200,000 infödingar lagrade på gräsmattorna, hylla civilisationens
välsignelse. Den mycket glada festen avslutas med aMarakelyf, en gammal madagaskisk
krigsdans.

Sevärdhet av första klass.

K-oNsTFrLrvrr i KoNsTFrLrvrr

2. Den dödas hämnd.

Drama av VHerr Mouezy-Bon.

UPPTRÅDANDE;
Herr Paul Cappelani Den äkte mannen.
Frkn Bérangere Hustrun.
Frkn Andrée Mery  Väninnan.

 

 

I En ung, illa sjuk fru har till sjuksköterska en väninna, som fått i uppdrag att för varje
timme ingiva den Isjuka en dosis läkemedel, vid äventyr att döden eljes oåterkalleligen avgår
med seger över hvet. Men väninnan älskar den dödssjukas make. Hon vet, att dennes liv
4 ligger i hennes hand, och så kommer hon på den brottsliga tanken att uppoHra sin rival. Hon
låamdpar en stund emot frestelsen, men denna är starkare än samvetets röst, och brottet full-
or as.
Den-brottsliga väninnan intager i änklingens hjärta den dödas plats. Men samvetskvalen,
hallucinationerna och det ständigt uppdykande minnet av hennes brott driva henne till själv-l
mord, sedan hon först fått genomgå. de gräsligaste själskval.

Gripande och mästerligt framställd.

 

 

3, Panterjakt.

Spännande verklighetsbild från jägarlivet i tropikerna.

 

O
Som bekant jagas olika djur på mycket olika sätt. Här få. vi vara med på en panterjakt;
djuret fångas medelst en i marken omärkligt anbragt sax, och dödas sedan.

Kinematografi i färger.

 

. PLrKTEN.

Ett storslaget spännande drama från vilda västern.

Detta är det gripande dramat om en domare i Västern, som älskar en banditäicka och
måste offra sin kärlek för plikten.

Bob Dean, domare i Tonopah County, har förälskat sig i Nance OlBrien, en förtrollande
vacker flicka, vilkens bror tros arbeta på en farm i den närliggande bergstrakten.

Första bilden visar oss, hurusom Nance och hennes bror, den förra även klädd till man,
komma ridande till sitt hem, hoppa av hästarna och stiga in. Nancy utbyter för en kort stund
broderns kläder, och vi äro nu i tillfälle att se, vilken vacker flicka hon i verkligheten är.
Senare kommer Bob Dean ridande, Och efter en liten kärleksförklaring med Nancy, giver han
henne ett par ridhandskar. Slutligen kysser han henne och rider därifrån.

4 N11 få vi se, hur de båda syskonen förbereda en mystisk färd. Nance ikläder sig åter
manlig dräkt, och båda rida försiktigt sin väg. På en enslig plats bland bergen hålla de inne
sina hästar och lyssna. Nere i dalen höres rullandet av diligensen. Ett ögonblick senare stå
de båda syskonen väl gömda och med sina hästar ur synhåll. Vagnen närmar sig och är
snart i sikte. Den hejdas, och passagerarna, som sitta stela av förskräckelse, utlämna sina
dyrbarheter. En tung låda, tydligen innehållande guld, lyftes av, och diligensen fortsätter.
Men snart uppmana de uppskakade passagerarna kusken att spänna ifrån en av hästarna och rida
efter hjälp, och en liten stund senare är Bob Dean underrättad om överfallet. Nu följer den
vilda jakten, och de båda banditernas spår är snart funnet. Nance och Walt höra ljudet av
hästhovarna och besluta att rida skilda vägar. Flickan anländer lyckligt och väl hem, men
för brodern går det ej så lyckligt. Dean förföljer honom till stalldörren, går in och riktar sin
revolver mot honom. Nu får Dean visshet om Nances brottslighet, när han finner mansklä-
derna och de handskar .han skänkt henne i rummet bredvid. För att vidare pröva henne
plockar Dean i smyg bort laddningen ur sin revolver och går in till Nance, som väntar på sin
broders återkomst. Den scen, som nu utspelas, är i hög grad dramatisk. Nance rycker Deans
revolver ur hans bälte, riktar den emot honom och trycker på hanen, men revolvern är olad-
dad. Nu tillägnar sig Dean Nances revolver och, tvingande henne till lydnad, fjättrar han
henne i samma boja som brodern och leder ut de båda syskonen.

5. Min hund ger mig en idé.

Komisk scen av Max Linder.

I denna lustiga fantasiframställning har Max Linder kommit på den idén att göra sig
oigenkännlig, utan tvivel för att se om hans spel, även utan att stödjas av hans allbekanta
ansiktsuttryck, skulle kunna lika intensivt som vanligt fängsla publikens intresse.

Låtom oss genast lugna den populäre artisten i detta hänseende. Trots sitt lösskägg och
sina rynkor, är han alltjämt sig själv, d. v. s. publikens förklarade gunstling.

  

 

,  ELEKTRISK VENTILATION. W
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. e: :e e: :e Berusade personer äga ei tillträde.
försfklassig musik av fröken Signe Björklund.

EHTRE: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
liätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast lill den föreställning de köpas.

Nytt program Tisdagen den då November. "mid

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain