#7454: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 c. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e.m.,
I Sön- och helgdagar kl. 1- -3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program fr. o. rn. Onsdagen den 9 t. o. m. Fredagen den ll Nov. l910.
I I

   

 

 

 

1. Verklighetsbilder från del genom nalnrrevolnlionen
hemsökla Syd-Italien,

visande ruinerna av de förstörda städerna Torre del Greco, Oetara, Amalfi och Ischia.

I." 1 I
E I II I

2. n h Ijaltetenor.

Damernas gunstling. lAlla vilja ge uttryck åt sin beundran, därvid mycket roligt inträffar.
Skratt-sueces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsszilm. Honsszilm.

. rmninoen av Röda kvarn.

Episod från fransk-tyska kriget efter skildring av Emile Zola.

 

Vi se. först i en kvarn, vilken tillhör en Merlier, ett bröllopssällskap. Överallt härskar glädje och
munterhet. Plötsligt förstummas den dock, då franska xsoldater tåga in på gården och förbereda sig
att försvara kvarnen mot anstormande fiender. Eftermiddagen är knappt till hälften förgången, då en
utskickad post medför underrättelse om tyskarnes antågande. Och det varar icke länge förrän gården
är uppfylld av krutrök. -- I ett rum äro Merlier, hans dotter och hennes man, Dominique, församlade,
under det de franska soldaterna knäböja bakom de barrikaderade fönsterna för att avvärja fiendens an-
grepp. Varken Merlier eller Dominiqe deltaga i striden, men då en kula träffar Dominiques unga hustru
.i pannan, så att blodet forsar, beslutar Dominique att deltaga i striden för att hämnas. Han rusar
fram till en soldat, rycker vapnet ifrån honom, slår sönder fönsterramen och står där laddande och av-
fyrande med den avsikten att med varje kula träffa en tysk soldat i hjärtat. - Vid solnedgången kan
icke försvaret hålla stånd längre, och order gives därför om ett raskare tillbakatåg. Men Dominique
hör icke detta, ty han tänker blott på sin unga, sårade hustru. -- Plötsligt ser han framför sig en
tysk general, vilken förklarar för honom, att varje fransk borgare, som för vapen mot den tyska armén,
behandlas som en spion och skjutas.

Sedan hans hustru omfamnat honom, blir han bortförd och instängd i ett rum tills nästa dag,
då han skall skjutas. I rummet över honom lyssnar Merliers dotter. Hon tänker blott på den kommande
morgonen och drar undan fönsterjalusierna. Månljuset flyter in, och hon beslutar att klättra1 ned för
muren in till sin man. Sedan hon öppnat fönstret med en kniv, klättrar hon ned och knackar på. -
Om en stund ligger hon i sin mans armar. Efter mycket pratande hit och dit säger Dominique, att
han för hennes skull vill försöka en flykt. -- De smyga sig båda till fönstret, och på den mitt emot
liggande stranden av vattenfallet ses de tyska skyltvakterna gå av och an i månljuset. Dominique är
vapenlös, men hans hustru tager fram en kniv och räcker honom den. x

En timme senare synes huvudet av en man bland klipporna bakom skyltvakten. En sten falleri
.vattnet - ett skri, och två män utkämpa en fruktansvärd kamp. En kniv blänker i månskenet, och
långsamt sjunker vakten till marken. -- Alarm om tDominiques undkommande göres på morgonen, då
man finner den döde soldaten och kniven. Den gamle Merlier märker av sin dotters ansiktsuttryck,
att hon deltagit i Dominiques flykt, och för att rädda henne, utgiver han sig själv, som skyldig. Be-
fälhavaren haf dock icke uppgivit sin föresats att fånga Dominique, men förklarar för Merlier, att denne
måste dö, om han icke för iiyktingen tillbaka. Naturligtvis vägrar den gamle mannen att göra detta,
men hans dotter, underrättad därom, uppsöker sin mans gömställe, och berättar honom, att hennes far
skall avrättas för hans skull.

Timmen för avrättningen är slagen, och medan Merlier väntar på sitt öde, visar sig Dominique
och hans unga hustru. Denna kan dock icke rädda någon, ty befälhavaren vill låta skjuta båda. --
Men avrättningen blir dock icke av, utan slutet på denna bild blir något oväntat, på vilket ingen är
förberedd och som vi förut icke velat förråda.

 

 

 

 

 

    

Vi.

 llustrera sang. i

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplätar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

Öknens ros.

Långt bort i öknen i Arabien I

där fanns ett Beduinerband,

vars chef var full med sand.Y

Han älskade en orientalisk mö

med kind så rosenröd, och blick som brann av
kärleksglöd. 4

Var kväll när mörkret föll på öknens sand

Beduinen i sin skrud, red till sin mörka brud.

Ty en blick från dessa hans svarta ögon.

Det var paradis allt för den fagra mö,

som kunde av kärlek dö.Å Han sjöng:

Långt bort i öknen i Arabien

ett litet tält där står, där ganska bra man mår.

Där leva de ett riktigt härligt liv

den mannen och hans viv, och slippa höra
grannars kiv.

Var dag de ta, uppå kamel en ritt

och det går upp och ner, som ju så ofta sker.

Men på kvälln. då månen sitt,vita silver strör
på öknens ysand

då tar han upp en sång och sjunger än en gång, Ol

Refräng: Kom min ljuva tärna, öknens fagra sjtärna
Sänk dig ned till mig.
När i nattens timmar, stjärnehären glimmar
O, dröj kvar hos mig! I
Vid varandras sida, till mitt tält vi rida, b
Natten flyr sin kosl
Därför låt mig nu i min famn dig trycka
Du min fagra öknens ros.

EPuloliken uppmanas att instämma i reirängen.E

IF Ensämrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.
N" Ej att förväxla med grammofon.

 

 

 

 

I , .
5. Förenta Stalernas nndervallensbål Salmon.

Denna utmärkta iilm visar oss under-vattensimiteny Salmon. Salmon är den sista undervattensbåt,
som Förenta Staterna tillfogats. Den byggdes av Hollands Elektriska båtkompani, är 178 fot lång och
har ett innehåll av 370 ton. Den är utrustad med två åtta-cylindriska gasolinmaskiner, vilken knappt
200 hästkrafter kan sätta i gång. Dessa tjäna vid färd över vattnet. Vid färd under vattnet driver
ett Accumulatorsbatteri två ZOO-PS. mototorer, vilka direkt äro inkopplade med gasolinens hjul.

Över vattenytan går båten med en hastighet av 141,2 och under vattenytan med v131,2 knop i
timmen. Båten kan utföra en dykning på 3 minuter genom upptagande av vattenbarlast. Vid s. k.
sköldpaddykning upptages ingen vattenbarlast utan höjandet och sänkandet av skeppet sher allenastI
med hjälp av det horisontala styret ochlkan stanna kvar på djupet i 24 timmar utan att taga de med
sammanpressad luft fyllda tanks i anspråk. Sju män kunna under denna tid reda sig med den iskep-
pet befintliga luftmängden. Salmon är utrustad med två torpedrör vid styrbord och två vid bogen.
Den har vid dykning signalklocka och stathozcop-apparater och kan sättas i förbindelse med andra un-
dervattensskepp på ett avstånd av över en engelsk mil. Vidare är båten försedd med ett periscopet
vid vilket det är möjligt för människor under vattnet att se så långt ögat når. Vi se skeppet tätt
framför oss på färd ovanför vattenytan, vid dykning med vattenbarlast, vid sköldpaddsdykning och i
färd under vattnet, så att endast periscopet är synligt. l

t

 

 

 

 

v6. Svärmor kommer.

Fast man älskar sin hustru behöver man ju icke älska sin svärmor. Det är åtminstone icke så
med hrr Pettersson. Man kan lätt tänka sig den förtvivlan som griper honom, då han mottager ett
telegram, som meddelar honom att hans svärmor tänker lyckliggöra deras hem med sin ankomst, för
att stanna en 14: dagar eller 3 veckor. Först rasar han och detta. raseri föder hämndtankar. Men ack
vad betyder en stackars mans planer om än aldrig så genealiska när ödet och kvinnan i förening vill
tillintetgöra dem. Pettersson drar i alla fall det kortaste strået, som till och med är det halmstrå, han
måste gripa efter för att icke sjunka riktigt ned. Han måste nämligen själv be sin svärmor bli kvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, thra d:o 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
2:dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.

lo

Entré: "10 öre for barn och25 öre för aldre.
Berusade personer äga ej tillträde. x Hikslel. l50. Z Tobaksröknlng i lokalen förbjuden. 1

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Flytt program Lördagen den 12 November. .

 

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain