#7453: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NlLSSlltlS HUS, ingång från tareliig. (snett emot Ridnusel).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. t-lll e. rn. Sön- ooh Helgdagar frän 2-5, t-lll e.
0318.! AIItid först med de senaste nyheterna. OBS. !

 

 

Program fr. 0. m. eo sept. t. o; m. e okt. 1910.

rn. med början varje hel timme.

 

 

 

 

 

 

.-

Konsayilm.

 Kid-eken och tiden.

Mytologisk fantasi av Michel Garre.

Zf-ogsfjilm.

sKÅDEsPnLAan.
Henry Krauss  Tiden.
Betty Daussmaud  Dapline.
Lille Dupre   Kärleken.

Denna stämningsfulla fantasi av Michel Carré visar oss förtjusande bilder lika sköna som
Cornots hänförande poesi och Harpiguiese charmanta bilder.

I en idyllisk omgivning leka och skämta ungdomen och kärleken, men fader Tid kommer
och-stör deras fest. Allt har ett slut, allt har en övergång, alla lnftslott slås i spillror, likaså
I vi själva gå under utan att ens lämna ett minne efter oss, ty det skepp som vi fara gär själv

i kvav. Kärleken låter tiden passera och i sin tur låter tiden kärleken passera.

Vacker kolloration. Härliga naturscenerier.

 

 

 

 

ri

 

 

--
Film tagen för firman Pathé Fréres filial i Stockholm.

Aviatikern Nervös7 ankomst den 25 September.
Aviatikern Svendsens ankomst den 27 September.
På Hygfältet. I

Prins Eugen och baron Cederström.

Baron Cederströms start med aeroplanet Blériot.
Herr Svendsens start med aeroplanet Voisin.
Aeroplanen uppe i luften.

Herr Svendsens nedstigande.

M" Utmärkt lyckade och väl tagna bilder. "HE

909.699;wa

 

 

lyningaöver Ladugårds

 

 

 

Konsayilln-l

 

 

Historiskt drama.

sKÅDEsPELARn;

.Fru Fina Orsini Sansoldo . . . Pia dei Tolomei.
Herr Fransco di Grennaro . . .
Gastone Monaldi . . . . .

,, Grimliv Grussi . . . . . . .
,, Alfredo Gumpioni . . . . . Pias broder.

,, Assila Ricci . . . . . . . . En köpmän.

Pia dei Tolomei, Rinaldos maka och Tolomeis dotter, försöker förgäves förscna sin make
och sin familj, vilka söndrats genom inbördesstriderna. Rinaldo, som änyno tvingas att för-
svara sig mot familjen Tolomei, anförtror sin maka åt Ugo, vars liv han fordom räddat. För-
rädaren sviker sin beskyddares förtroende och försöker att förmå Pia att svika sin plikt. Och
hennes broder försöker ä sin sida att förmå den unga kvinnan att överge sin make.

Tolomei, Pias fader.

möte mellan Pia och hennes broder. Bedragen av mörkret tror han sig hava överraskat sin
hustru tillsammans med en älskare och låter innesluta henne i ett slott omslutet av ohyggliga
pestalstrande träsk. , i

För sent upptäcker Rinaldo sanningen och ilar, galen av smärta till det olycksaliga
slottet för att befria det arma offret. För sentl Döden har redan utfört sitt verk och hon
dör i sin makes armar efter att ha givit honom sin förlåtelse.

Kon-tiil!! Kemijärvi!

 

 

[en on roronn.

 

4. Undkom med blotta iörskräckelsen.

Komisk.

En ung man, Arthur Lacreme, är gift med en förtjusande ung dicka, Alice Beauvisage
och deras förbund skulle vara en evig smekmänad om icke harmonien stördes av en grälsjuk
och stridslysten svärmor. Till sist förbjöd mågen, utom sig av harm, svärföräldrarna att visa
sig i hans hus. En månad gick till ända och herr och fru Beauvisage plågadelav att ej mer
fåJ träffa sin kära dotter, våga sig på ett besök i all hemlighet under den äkta mannens frän-
varo. Men denne kommer oväntat hem och svärföräldrarna ge sig på. flykten, dock icke utan
att glömma hatt och käpp på möblerna.

Vid denna syn råkar den olycklige Lacreme upprörd, och i tanke att han är bedragen,i
en häftig vrede, då plötsligt svärmor uppträder, föraktfullt, nedlåtande, sträng som rättvisan
och svärfar ödmjuk och darrande. .

Lacreme, lugnad och befriad från sin fruktan, räcker hjärtligt handen åt sina motståndare

och omfamnar till och med sin svärmor.

Kolossalf kom iski! --=--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den besegrade Rinaldo återvänder nattetid hem och blir av den usle Ugo förd till ett-

 

 

 

 

 

E-----------Lil

O b j På grund av numrens längd kan ej mer än 4
S. a .-. nummer upptas å programmet. .-.

m- ELEKTRISK VENTILATION. -u

Obs!

Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. :e :e :e e: Berusade personer äga ej tillträde.

försiklassig musik av fröken Signe Björklund.
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15

llätl till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

öre.

W Nytt program Tisdagen den 4 thober. W

.ad-f-
Eskilstuna,Tr-.A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain