#7451: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från öareliig. (snett emol Hidlruset).

(TELEFON 716.)

Forestallnrngar:
Vardagar från kl. B-lll e. rn. Sön- ooh Helgdagar från 2-5, ii--ltlv e. rn. med börian varje hel timme.
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ

 

 

Program fr. o. m. 4- t. o. m. 6 Oktober 1910.

 

 

 

 

 

Extranummer.

. Cederströms o. Svendsens storartade
flygningar över ladugårdsgärdet.

Film tagen för firman Pathé Freres filial i Stockholm.

Aviatikern Nervös ankomst den 25 September.
Aviatikern Svendsens ankomst den 27 September.
På. flygfältet.

Prins Eugen och baren Cederström.

Baron Cederströms start med aeroplanet Blériot.
Herr Svendsens start med aeroplanet Voisin.
Aeroplanen uppe i luften.

Herr Svendsens nedstigande.

I." Utmärkt lyckade och väl tagna bilder. "w

 I Guldlandet.

Vackert Pkolorerat fantasistycke.

 

V
9051991?wa

 

 

 

 

 

 

.. Porslinsmålning.

Vi äro här åter i tillfälle att åter få
se ett kinematogratiens underverk.

 

 

.TJUVSKYTTEN

Kinematografi  färger av Pathé Fréres. - Djup gripande skildring.

Scenen föreställer ett fattigt hem där enda barnet en liten flicka ligger sjuk, föräldrarna
äro förtvivlade där de sitta vid den lillas plägoläger. Mannen går ut för att skaffa litet ville-
bråd i skogen. Knappt har han träffat en hare med sin kula, då han överraskas av greven
som rår om marken. Greven visar honom anslaget där det står att det är förbjudet att jaga.
Mannen gär sin väg bitter till sinnet. Under tiden har grevens maka och son gjort ett besök
i det fattiga hemmet där de mycket välvilligt mottages. Den lille gossen visar sig mycket
intresserad av den sjuka flickan och ger henne själv medicin. Plötsligt öppnas dörren och
mannen kommer hem. Vid äsynen av det grevliga herrskapet flammar hans vrede upp och
han visar dem på dörren. Men hans hustru får honom att lugna sig. Grevens maka och son
avlägsnar sig och bliva under vägen antastade av ett par lösdrivare, som tigga penningar av
dem. Då de bliva nekade uppträda de hotfullt och förfölja grevinnan och den unga greven.
Dessa hinna i god tid inom slottets grind. Lösdrivarna besluta att göra ett inbrott i slottet.
Men även en annan" är ute i den sena timman. Den fattige mannen kom, som nu åter tänkte
försöka sin jaktlycka då. ingen ser honom, han överraskar nu de båda brottslingar-na just då.
de bryta sig in i slottet. Han avlossar ett skott och väcker hela slottets folk, som utrusar
och fasttaga inbrottstjuvarna. Dagenwfter kommer en betjänt med en skrivelse från greven
att han utnämnes till skogsvaktare å. godset. Mannen avböjer detta. Men på hustruns en-
trägna böner mottager han utnämningen.

Härliga naturscenerier. Spännande drama.

. Augustas elektriska ba eri.

Kolossalt roligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i ll- ELEKTRISK VENTILATION. .N
Effertrvok av programmet utan särskilt medgivande förbjudes. :e :e :e :e Berusade personer äga ei tillträde.
förstklassig musik av fröken Signe Björklund.
EPITRE: tzsta plats 35 öre, szra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den. föreställning de köpas.

W Nytt program Fredagen den 77 Oktober-W

Eskilstuna,Tr-.A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain