#7450: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.
ESKILSTUNA MODERNASTE ocH ELEGANTASTE BroGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program ir. o. rn. Onsdagen den 5YA i. o. nr. Fredagen den 7 Okt. 1910.
I I I t I
.. Vykort från Spanien.

En verkligt vacker och omväxlande naturhild från Spanien.
Bildens tjuskratt törhöjes betydligt genom de vackra toningarna.

r v: koksan.

En tjuv skäl en del fruntimmerskläder, men när han märker sig vara förföljd, kastar han
klädbyltet in genom en dörr. Det hamnar sålunda i ett kök, just medan köksan har besök av
sin fästman. Förvånad och glad över att så utan vidare komma i besittning av så fina kläder.
skyndar köksan att kläda om sig och beger sig ut med fästmannen. På ett kafé bli de emel-
lertid upptäckta av frun, som blivit bestulen på sina kläder, polis hämtas, och köksan med fäst-
man arresteras. Vid förhöret framgår emellertid att köksan ej stulit kläderna och att hon ej
har en. aning om varifrån de kommit, varför hon lössläppes, dock efter att först ha måst lämna
.igen tjuvgodset. För att skyla sig får hon på sig fästmannens rock, men berövas snart även
denna, och blir stående mitt på gatan i en ganska lätt dräkt, och kan man ej , annat än ha
grundligt roligt åt hennes övergivna belägenhet.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Drama av Georg Mitchell. - Konstiilm.1

sKÅDEsPELABn 1
Herr Krause .................. .. Imiatören.
,, Etievant .............. .. Musikern.
,, Mévisto .................. .. Värdshusvärden.
Fru Griimbaoh ................ .. Värdshusvärdens hustru.

En cirkusdirektör har mördats av värden på. det hotell han bott uti. Förhöret lämnar
ingen upplysning om hur det tillgått vid dramat. Emellertid har främlingens börs försvunnit.

En av .truppens artister, Tony, misstänker hur det i verkligheten förhåller sig, beslutar
sig att företaga ett prov och en natt, då brottslingen just är gripen av samvetskval, blir han
varse sitt offers ande, - det är Tony som imiterar direktören. Uslingen faller till föga, begär
nåd och omtalar var han gömt bytet. Tony demaskerar sig och den förvirrade värdhusvärden
överlämnas i rättvisans händer.

Detta drama, som utföres på ett glänsande sätt av de däri uppträdande skådespelarna,
blir helt enkelt gripande genom de verkningar, som vidskepelsen här visar sig ha - intet ont
utan något gott.

i I I

Denna intressanta bild visar oss hur tegel förfärdigas och vi få följa arbetets framskri-
dande från allra första början ända tills tegelstenarna äro färdiga att muras fast.

. De rockklädda nvarne.

Komisk .scen spelad av vår Vän MAX LINDER.

.-. Stormande succés. .-.

 

 

   

 

 

 

En beskrivning å denna urkomiska serie skulle ej klargöra dess komik utan angiva vi
endast dess namn och inbjuder den ärade publiken till ett besök. I

Ett gott skratt förlänger livet.

.III-III.....FI-IIIIIIIIIIIIIIIII.

 

 

 

 

 

 

. O
 PrANo 
I I - från - I
ä Pianoiabriks-A.-B. Gustafson tt Ljungqvist, E
.o Norrköping. i

I I.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III.

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre, 21dra dio 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
23dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: lt) öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ej tillträde. I Hikstel. llill. I Tobaksräkning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

W!- Ilytt program Lördagen den 8 Oktober. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain