#7448: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NlLSStlttS HUS, ingång från Gareliig. (snett emot Rid-huset).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-IU e. m. Söp- ooh Helgdagar från 2-5, B-IU e. m. med början varje hel timme.
035.! Alltid först med de senaste nyheterna. 035.! I

Program fr. o. rn. 7 t. o. m. 10 Oktober- 1910.

 

 

 

 

 

.. Livet ombord. i.

En intressant naturbild av Pathé Fre-res.

 

 

 

KoNs TFILM. V KoNs TFILM.

2.sPöKeanNENg

Fantasi. - Pantomim av fru Jane Hugard,
dansad av eleverna vid Operabaletten i Paris.

Två nyfikna och oförvägna barn Yvon och Yvon " i "
I nette b -
sammärZ till el? gammal brunn, där man7 säger att det brukar,spiiååx.la Sig en manskensafton en
von örjar att spela på sin säckpipa då plötsli t flera Bock d " I b I i
en livl. I 1 n G , . g N n ar an evasen, in egripna 1
att delåaggarlpgiråalràän-nalkas over ljungheden och omringa de forfarade barnen, som de tv1nga
Lyckligtvis har geten "Hoppsan" åtföl- I a "

o n i jt sina sma husbonder. Inseende den fara som
:råotåz Såå, batervander han skåfndfsamt till åantgården, bräker för att tillkalla hjälp och,leder
arnens mormor än a ram till en amla b " o -
finnasDutsträckta i ljungen mera döda än levandå i runner, dar Yvon Och Yvonnette ater

en stackars gumman som emellertid är glad över att hava åte " " i i
c , rfunnit sina smattin ar,
:äger dem med sig hem utan att hanna dem för deras tilltag då hon med skäl anser attg de
1v1t tillrackhgt straffade genom den läxa erfarenheten givit dem. Efter hemkomsten pysslar

man på bästa sätt om den tro na eten "H0 sa " t " " .I
ungarna kommit till rätta. g g pp n , ack vare vilken de bada ostyrlga barn-

Vacker kolloratlon. I Härliga naturscenerier.

I- , i
 Akrobater på lina. i

Intressant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KoNs Tr"le i Kozvs namn

. Den stackars modern.

Dramatisk scen av Brada, spelad av fröken Delvair från Comédie
Prangaise.

Johanna kommer just från barnbördshuset, där hon nedkommit med ett barn. Hon beger
sig hem med sitt barn på armen, men finner hemmet övergivet; hennes man har fegt lämnat
henne i sticket att reda sig bäst hon kan. Utblottad på alla hjälpkällor, hotas hon av den
bittraste nöd.

Hon är hungrig och hennes sinade bröst ge ej mer någon näring åt barnet. Utan bröd,
utan tak över huvudet och utan något hopp står hon på Seinestranden, vars vågor hon be-
traktar med på en gång dystra och längtansfulla blickar. uAr det ickeu, tänker hon, abättre
att göra som dessa olyckliga, taga sitt och sitt barns liv, eftersom livet ej tyckes vilja veta
av dem?"

Emellertid ringa kyrkklockorna med glättig klang in julen, förkunnande J esusbarnets glada
ankomst, och ett nytt hopp bemäktigar sig Johannas hjärta. Framme i koret i ett närliggande
kapell stråla ljusen omkring det i sin krubba vilande Jesusbarnet, medan de på. golvet knä-
böjande systrarna skåda upp till detsamma. Johanna smyger sig in i skuggan av en biktstol,
och sedan ljusen släckts och de fromma systrarna begivit sig till sina celler, nedlägger hon
barnet i krubban i stället för Jesusbarnet av vax och anbefaller det i Herrens hand.

Nu äro den stackars moderns krafter uttömda, och hon blir liggande döende pä en bänk på den
närbelägna boulevarden. Emellertid blir hon bönhörd; de fromma systrarna upptaga det lilla
barnet som en gåva från himmelen, och vi se det girigt sträcka sina småJ armar mot livet

och ljuset.

 

Gripancle skildring ur livet. I
gg
I l

5. Lumpsamlarens i bröllop. "

Komisk.

Farfoirillard och Espérance Foincoupé båda tillhörande lumpkrokens nobless, träffas dag-
ligen på sina morgonpromenader. Deras idyll blomstrade bredvid den doftande korgen vid
dagens första gryning, och en dag, under det den sköna avskalade ett kålhuvud - förklarar
hennes beundrare henne försiktigt, häftigare, passionerat sin kärlek, och anhåller om hennes
hand. Föräldrarna samtycke. till denna fördelaktiga förening och bröllopet skall äga rum.
Efter vigselakten skall man ha en liten frukost vid stranden och för att giva den lilla festen
en riktigt lantlig prägel, placerar man sig på. en pontonbrygga vid Seinen.

Olyckligtvis lossar en arg skämtare på. förtöjningarna så. att bryggan driver ut mitt på.

floden och sjunker.
Man räddar sig så. fort man kan och gudskelov, sedan alla familjemedlemmarna fiskats

upp friska och sunda, avslutas under gemensaml glädje den glada dagens program.

é.

HI- ELEKTRISK VENTlLATlON. "H
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. :e e: e: :e Berusade personer äga ej tillträde.

 

 

 

 

 

 

 

förstklassig musik av fröken Signe Björklund-
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

 Nytt program Tisdagen den dt matchen-W

H...-
Eskilstuna, Tr-.A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain