#7443: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.
TIDERNA: Vardagar 7-10 e. In., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,

Program ir. 

Sön- goch helgdagar kl. 16-3, 3-5 och 6--10 e. m.

m. Onsdagen den 12 t. o. rn. Fredagen den ldOkt.1910.

 

 

 

 

 

1. F urstedömet Monaco.

En praktfull bild, som visar somliga utmärkta vyer från
detta lilla furstedöme i Syd-Frankrike.

 

 

 

2. Barnens dag.

Barnens dag l Stockholm den 8-9 i denna. månad.

2. Ankomst till Idrottsparken. 3. Unison säng. 4. Det
levande monogrammet. 5. Tomteparad. Flickornas fackeltåg. Flyttfåglar med Akka. Den
lössläppta hönsgärden. 6. Saltsjöodjuret. 7. Strid mellan indianer och vita. 8. Gowboysritt.
9. Kapplöpning av damer. 10. Eldsväda. i

1. Samling i Kungsträdgården.

 

 

 

 

- -
- -
3. - I -

.-. Konstfllm. .".

Detta ytterst spännande drama är inspelat av Italiens förnämsta skådespelare efter Felice
Cavollottis roman. Den utomordentligt vackra naturen i denna trakt där det inspelats, medel-
tidens måleriska och eleganta dräkter, handlingens gripande och rörande innehåll och den
konstnärliga isoensättningen samt den vällyckade fotograferingen, göra denna bild till en av
säsongens vackraste bilder.

Dramats innehåll i kort beskrivning:

Kavaljeren Mario älskar Lea men till deras förening vill Leas föräldrar ej giva sitt samtycke.
Mario enleverar Lea men fä dagar därefter får Lea bud om, att hennes moder är döende.
Lea måste nu hastigt återvända hem men blir dessförinnan sammanvigd med sin älskade Mario

av en god gammal munk. Lea kommer just hem för att se sin moder dö och nu anklagar

fadern Lea för att genom sin flykt frän hemmet, hava framkallat moderns död. Fadern pä-
bjuder nu, att Lea skall gå. i kloster för att sona sitt brott. Hon måste lyda och därefter
meddelar den härdhjärtade fadern, Mario, som ingenting vet, att Lea blivit död. I

Tio år förrinna innan befrielsens timma slår för den olyckliga Lea, hon träffar av en hän-
delse den gamle munken som vigde henne med Mario, för honom biktar hon sig och av med-
lidande befriar han henne ur klostret. Lea återvänder nu till Marios slott. Han har begråtit
henne länge och till minne avihenne, i sin park rest hennes byst, men slutligen har han dock
gift sig med en annan och ödet vill nu att Lea vid sin ankomst skall först möta Marios barn
och hans andra hustru. Den glädje hon erfor vid att se sin-av Mario resta byst, förbyttes nu
i djupaste olycka, men .för att ej störa de andras lycka uppoärar hon sig själv. Vår bild äter-
ger här en den allra vackraste scen.

 

 

 

 

. :illustrerad sång.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplätar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande pä alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonpläten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

"Bh-v min i dag".

Alskling, min tanke dyr till dig;
dröjer där natt och dag.

Ensam, hur tung känns livets stig.
Ack, hårt är mitt ödes lag.

Du mig din kärlek svurit,

svurit att bliva min.

O, älskling, förr7n tiden förrunnit,
säg, vill du bliva min.

Allt jag nu yppat har för dig.
Lät mig ej vänta mer!

Säg, vill du nu tillhöra mig,
Vad ängslan ditt svar mig ger.
Dock, nu är tiden inne,

domen nu väntar jag.

Och vill du mig nånisin väl äga,
älskling, bliv min i dag. e

Refräng: O, säg, varför dröja vi längre nu;
Vänta är ej kärleks lag.
Nej, nu, när ditt hjärta klappar ungt.
Kom älskling, kom, bliv min i dag.

EPubliken uppmanas att instämma i reirängen.E

M" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biograäeatern.
N Ej att förväxla med grammofon.

 

 

 

 

5. xCuneos menageri.

Här se vi nägra lyckade vyer från Cuneos menageri, vilket som bekant drager Sverge
runt och visar sin djursamling. Denna bild är tagen från dess senaste vistelse i Stockholm,
där det var ett halvår och varje dag hade att glädja sig åt en fulltalig publik. Intressant
apdressyr bl. a.

 

 

 

 

 

 

.. Den nyaminmnessornifliekpensionen.

Skämt. ä

 

 

 

 

.III-IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

: .- ff
 P I A N O 
l - från - I
å Pianoiabriks-A.-B. Gustafson ö Ljungqvist, ä
.6 i Norrköping. " i .-

.IIIIIIIIIIIIIIIIIII.III-IIIIIII..

Förstklassig pianomusik.

 

 

 

,---.

ENTREI lista logeplats 50 öre, 22dra dto 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;

Berusade personer äga e] tillträde.

thra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars harnföreställning kl. 1-3 0. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Hikslel. l50.

Rätt till ändring av pragrammet förbehålles.

Tobaksräkning i lokalen förbjuden.

W Nytt program Lördagen den 15 Oktober. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain