#7435: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emol Bidnnsel).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vanliga! :llån kl. 6-l0 e. m. Sön- ooh Helgdagar från 2-5, B-IU e. m. med början vario hel timme.
OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBS!

 

 

Program fr. 0. m. 25 t. 0. m. 27 oktober 1910.

      

 

 oooooooooooooooooq

. .... Uf...- 

 

 Pathé Journal.

En översikt över senaste veckans intressantaste dagshändelser.

 

 

.. Högmodet.

.-. Fantastisk legend. .".
Adapter-ad för scenen av herrar Duméry och Legrand.

RoLLBEsÄTTNING;
Herr Duméry (Gymnastteatern) . . . . . . . . Murillo.
Herr Desfontaines (Odéonteatern) . . . . . . . Satan.

Murillo, som fått i uppdrag att i ett kloster utföra diverse väggmålningar, väntar förgäves att inspira-
ytionens ögonblick skall komma. Han hnner endast reminiseenser från redan kända verk, då Satan plötsligt
uppenbarar sig för honom och med några drag mästerligt framställer ett utkast till Jungfru Marias himmels-
färd, vilken som bekant skulle bliva den store målarens förnämsta verk. Men till ersättning fordrar Satan, att
Murillo till honom testamenterar sin själ. i

Svårliga anfäktad av frestelsen, som ej lämnar honom någon ro, omtalat Murillo sin ställning för sin
fader, som är priror. i klostret ifråga. Denne giver honom en relik, för att driva Hin på flyktenI men samtidigt
uppmanar han honom att för all del akta sig för den synd, som kallas "hög-mod".

Murillo kastar sig med iver på sitt arbete, och utformar det av djävulen gjorda utkastet till det mäster-
verk som vi alla känna. Men, berusad av framgången, glömmer han det villkor, som är fäst vid hans frigörelse
från kontraktet med djävulen, och hänger sig åt den förbjudna synden.

Triumferande kommer Satan för att hämta sitt byte. Under åkallan om hjälp av de himmelska makterna,
råkar Murillo göra korsteknet. Då lösgör sig en av gestalterna från tavlan från duken, en ängel beväpnad
med ett svärd, och fördriver den Onde, som försvinner i ett moln av rök och lågor.

Vackert kolorerad.

 

 

3. Björnjakt i Ryssland.

En verkligt vacker och intressant vinterbild från de
stora furuskogarna i Ryssland.

 

 

.   Sångerskan Mnlibrnns även r.

.". Drama. I.-

Den berömda italienska sångerskan med detta namn upplevde under sitt växlingsrika liv en mängd även-
tyr, men helt visst inte så egendomligt som det, vilket framställes medelst denna film.

En maskerad, mycket rik herre uppenbar-ar sig en dag hos sångerskan för att bedja henne att komma
och sjunga hos honom i hans hem. Sporrad av sin nyfikenhet att lära känna den mystiske mannens drag,
fordrar sångerskan, att han först skall demaskera sig.

Efter en mängd undanHykter, går denne äntligen in här-på, och visar för den förfärade sångerskan ett
ohyggligt vanställt ansikte.

Rik och mäktig, men med ett utseende som gör, att han aldrig kan vinna någons kärlek, föredrar den
stackars mannen döden framför livet, efter att först hava överhopat den unga sångerskan med de dyrbaraste
presenter.

 

 

 

 

2. é. e-  Ög m O d e t.

.". Fantastisk legend. .I-
Adopterad för scenen av herrar Duméry och Legrand.

RoLLBEsÄTTNING.
Herr Duméry (Gymnastteatern) . . . . . . . . Murillo.
Herr Desfontaines (Odéonteatern) . . . ., . . . Satan.

Murillo, som fått i uppdrag att i ett kloster utföra diverse väggmålningar, väntar förgäves att inspira-
tionens ögonblick skall komma. Han finner endast reminiscenser från redan kända verk, då Satan plötsligt
uppenbarar sig för honom och med några drag mästerligt framställer ett utkast till Jungfru Marias himmels-
färd, vilken som bekant skulle bliva den store målarens förnämsta verk. Men till ersättning fordrar Satan, att
Murillo till honom testamenterar sin själ. i I

Svårliga anfäktad av frestelsen, som ej lämnar honom någon ro, omtalar Murillo sin ställning för sm
fader, som är prirorIi klostret ifråga. Denne giver honom en relik, för att driva Hin på. flykten, men samtidigt
uppmanar han honom att för all del akta sig för den synd, som kallas "högmod". u

Murillo kastar sig med iver på sitt arbete, ooh utformar det av djävulen gjorda utkastet till det master-
verk som vi alla känna. Men, berusad av framgången, glömmer han det villkor, som är fäst vid hans frigörelse
från kontraktet med djävulen, och hänger sig åt den förbjudna synden.

Triumferande kommer Satan för att hämta. sitt byte. Under åkallan om hjälp av de himmelska makterna,
råkar Murillo göra korsteknet. Då lösgör sig en av gestalterna från tavlan från duken, en ängel beväpnad
med ett svärd, och fördriver den Onde, som försvinner i ett moln av rök och lågor.

Vackert kolorerad.

 

 

 

3. Björnjakt i Ryssland.

En verkligt vacker och intressant vinter-bild från de
stora furuskogarna i Ryssland.

.. Sångerskan Mnlilnnns även r.

.". Drama. I."

 

 

Den berömda italienska sångerskan med detta namn upplevde under sitt växlingsrika liv en mängd även-
tyr, men helt visst inte så egendomligt som det, vilket framställes medelst denna film.

En maskerad, mycket rik herre uppenbarar sig en dagl hos sångerskan för att bedja henne att komma
och sjunga hos honom i hans hem. Sporrad av sin nyfikenhet att lära känna den mystiske mannens drag,
fordrar sångerskan, att han först skall demaskera sig.

Efter en mängd undanflykter, går denne äntligen in härpå, och visar för den förfärade sångerskan ett
ohyggligt vanställt ansikte.

Rik och mäktig, men med ett utseende som gör, att han aldrig kan vinna någons kärlek, föredrar den
stackars mannen döden framför livet, efter att först hava överhopat den unga sångerskan med de dyrbaraste
presenter.

 

 

5. i Den vita, negern.

Komisk scen, spelad av Prince.

Tom Black, diamantkungen, en kolsvart neger har förälskat sig i en underskön vit kvinna, miss Ivy
OlKennett och tillstår för henne sin ömma låga. Men miss Ivy bortstöter föraktfullt den ovärdige friaren och
föreställer för honom sin fästman, sir James Gordon Bennet.

Emellertid överlämnar en av gästerna, som varit vittne till Toms motgång, sitt kort till denne. På kor-
tet står: "Doktor Blagford, kan färga negrer vita och göra vita till negrer". Högeligen förtjust kan Tom ej
avhållalsig från att i glädjen dansa en liten"case-Walk"y varpå han begiver sig till vetenskapsmannen, som låter
honom taga in några droppar av ett visst serum. Ogonbliekligen bliver neger-n vit från topp till tå och skyn-
dar sig till sir OlKennetts salonger, där han gör ennppseendeväckande entré. q .

Nu tvivlar den till vit förvandlade negern ej längre på att han skall lyckas förvärva sig sin utvaldas
hjärta. Men hur stor är icke hans vrede och missräkning, då han för andra gången finner sig bortstött. Detta
är verkligen för mycket för honom. Tom Black hämmas nu genom att hälla några droppar av det märkvärdiga
serumet i den grymmas glas. Plötsligt förvandlad till negress, har denna därpå den sorgen, att hennes fäst-
man övergiver henne, ja, till och med Tom Black - höjden av ironi -- som förvandlad till en vit man ej vill
gifta sig med en färgad kvinna, lämnar henne i sin tur åt sitt öde.

.-. Muntrationsnummer. .-.
-Hu-

6966696 966966166

 

 

 

1 lf- ELEKTRISK VENTILATION. "N
Ellerlryok vav programmet ulan särskill medgivande förbjudas. :: i: :i :: Berusade personer äga oi tillträde.
förstklassig musik av fröken Signe Björklund.

ENTRE: 1:sta plats l35 öre, 2zdra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Höll lill ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast lill den föreställning de köpas.

W Nytt program Fredagen den 28 matchenw

Eskilstuna, Tr.-A--B. Folket 1810

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain