#7434: Svenska Biografteatern

Templaronlens stora eleganta
as hörsal, Kungsgatan 36 ss

 

 

lllnemalnral-Fllrevisninar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

EE" Alltid absolut de senaste nyheterna à området. "W
Vid pianot: PRO TUS A SL UND.

Program fr. o. m. 27 t. o. m. 80 Oktober.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
e

Obs, .I Obs. l 9

1. Resa pà Strömsholms

.-. Härliga naturseenerier. ."

Ny serie svenska bilder.

kanal.

OBS. !

038.! Ej att förväxla med förut visade.

GGGQGGGGGGQWQ

 

 

 
 

 

Med ensamrätt för Svenska Biografteatern, Eskilstuna.

.N

Lehars stora suooes

HEVEN av i UXEMBUHG.

Lustspel i tre akter, spelat av elittruppen
vid Aarhus Theater.

Musiken av Fr. Lekar, arrangerad till bilden av S OPH. P. NIELSEN

MSMGGGGGGGGGGGGGGGQG 

Hu vudrollerna utföras av:

Renée, greve av Luxemburg ...................... .. Hr Aage Fenss.

Angele Didier ............................................. .. Frkn Marie Niederman.
Furst Basil Basilowitsch ....................  . . . . .. Hr Alfred Cohn.
Juliette Wermont .............................  Frkn Jenny Roelsgaard.
Armand Brissard ...................................... .. Hr Aage Schmidt.
Grevinnan Staza Kokozow ........................ .. Fru M. Helsengren.

Regie: Hr Gunnar Helsengren.

Renée, greve av Luxemburg, är skuldsatt upp över öronen men sorglös och munter, fastän kreditorerna
hänga efter honom jämt och samt. i
Första gången vi se greven av Luxemburg, är han på karneval i Paris som gäst hos målaren Armand
och dennes fästmö, Juliette. Som själve Prins Karneval kommer greven inburen till sina vänner i det fattiga
koråstnärshemmet. Glädjen blir emellertid kortvarig, enär fordringsägarna infinna sig, "som ha något otalt
me reven".
gMen, när situationen ter sig som mörkast, kommer, som ske plågar, då det galler lyckobarn i allmänhet,
en räddande ängel greven till hjälp, i detta fall i skepnad avv Furst Basilowitsch, som tillbjuder honom en
summa på 500,000 francs, så framt han vill gifta sig, d. v. s. endast pro forma, men en betagande operasånger-
sku,, fröken Angele Didier. Det är nämligen så, att fursten sjalv lidelsefullt älskar fröken Didier men är av
för hög börd för att kunna äkta en ofrälse. Nu år hans tankegång att först låta den fattige greven vigas med
henne och så efter tre månaders förlopp sjalv gifta sig med "grevinnan". Ett oeftergivligt villkor är, att greven
och Angele vare sig få. se varandra eller ens lära känna varandra till namnet.
Medan vigseln äger rum, har fursten ett staffli placerat mellan brud och brudgum. Officiellt måste
greven för Angele uppge sig vara baron Reval. ,
Genom ödets nycker blir greven utan samband med giftermålet förälskad i operasångerskan. Han har
ej minsta aning om att den sköna, stolta "fröken Didier" är hans hustru.
En tid går allt sin gilla gång, tills en vacker dag hela hemligheten uppdagas av grevens förtrolige-vän,
målaren Armand.
Fursten, som haft gott hopp om att hans plan skulle lyckas, kan ej förhindra ett förtroligt möte mellan
greven och grevinnan.
Armand och Juliette komma tillstädes. Det är två äkta konstnärsnaturer, som ej tänka på annat än
dans och sång.
Till slut presenteras vi för "furstens svaga sida", en äldre grevinna, Staza Kokozow, som han tidigare
lovat äktenskap men vilket löfte han sedermera frångått.
Greven av Luxemburg vet att reda ut tråden. Nu är det furstens tur att komma bakom skärmen.
Stackars gamla Basilowitsch! Lycklige greve Renée!

l två avdelningar.
Mellan första och andra avdelningen 2 minuters paus.

Jättefilm! :smittsamt Konstfilm!

Ensamrätt för Svenska Biograf- Teatern, Eskilstuna.

    
 
 

399996359353696696963529963GGGGGGQEBQGEGGGQ

eeeeeeeeeeeeeeeeee är

 

 

 

 

5)

Öbs. ! En siorslagen nyhef! Öbs. ! g
(få

o I . I g;

åå

3. . - i
I e

I Hånförande naturscenerier från Schweiz och få vi medelst ångbåt göra den mest härliga (få

turistfärd över Brienzersjön från Interlaken förbi små naturskönt belägna byar till Brienz.
1. Avresa från Interlaken. 2. Goldswil med dess uråldriga kyrka. 3. Medevid. 4. Isel-
Walt. 5. Snökkön. 6. Vattenfallen vid Griessen. 7. Brienz. -

En heundransvärd, sällsport vacker bild!

9036363

Geeseeeeeeeeeeee är -eee

 Mliller som hankliänsleman.

också en bankskanual.

Herr Möller finner sig en morgon engagerad som välbeställd banktjånsteman och har or-
der infinna sig i banken kl. 9. Emellertid råkar han-i brådskan ut för en hel delkgalna även-
tyr, så. att han icke hinner fram i tid. .När han äntligen kommer in på banken, är publiken
som han skulle betjäna ursinnig, och mottagandet blir mera varmt än vänligt. Det dröjer ej

länge innan han får skudda bankstoftet av sina fötter och, betydligt illa hanterad, återvända
till sin obemårkthet.

GWQDQDGBQGMQD
GBWGQGGGMGEQ)

lLåt bli att skratta den som kan.

GB . 1 GP)
eeeeeeeeeeeeeeee

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och16-10 e. m. -

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. rn. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 31 Oktober.

mä
Eskilstuna, Tr.-,A-B. Folket 1910.

 

MQOQGGGGGGGGGGGGQGQG623936553GG(å4316369GBGGGGCBGGGGGGGGQGGGGGG(i GGGGGGGQGGG

 

SCEQDGBGSQCEGDGECEQDQDQDQDQ

"II-Iw-

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain