#7433: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emelllidlruset).

(TELEFON 716.)

b Forestallnmgar:
Vardagar lrän kl. 6-lll e. m. Sön- ooh llelgdagar från l2--5, B-ltl e. m. med början varje hel timme.
OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ

Program fr. o. m. 28 t. o. m. 81 Oktober 1910.

 

 

rfoooooooooooooooook

 

 

fmerikanski krigsdrama från striderna mot indianerna.

1.Regementets hund.

Storartat iscensatt och mästerligt utspelat.

088.! Bilden framställd av Pathé Fréres atelier i Amerika.

Ett amerikanskt infanterikompani har slagit läger pä en bergsplatå. Okunnig om den fara,
som hotar, räknar man helt och hållet på skiltvaktens vaksamhet.

. X Man befinner sig ickelprecis i öppet krigstillständ, men trakten genomströvas av små. in-
dianhopar, mot Vilka man måste vara på. sin vakt. m

Ett av dessa band har just fått reda pä kompaniets ifråga lägerplats och har beslutat att
överrumpla detsamma. Indianerna nalkas krypande, döda skiltvakten och kasta sig över lägret.

Kompaniet .försvarar sig tappert, men övermannas och dukar under för den i antal över-
lägsnare fienden.

0 I sin. sista stund ger kaptenen befallning om att gräva ned fanan, på det att denna ät-
mlnstone ej mä falla i fiendens händer. Regementets hund är närvarande vid denna högtidliga
ceremoni. Då indianerna om en stund hålla på. att somna in efter att hava berusat sig med
eldvatten, passar han påJ att gräva upp fanan, som .han bär till översten för det nägra kilometer
därifrån lägrade regementet. .

Folörföljd av indianerna, lyckas han föra dessa på. villospär och uträttar sin mission.

X Aterstoden av regementet följer nu den hjältemodige hunden, som visar vägen till det

utplundrade lägret. Indianerna få sina gärningars lön.

Dessa spännande scener äro av desto större intresse, som de inspelats i Amerika av ameri-
kanska artister och verkliga indianer samt i den vackraste natur.

. En stor parad med iranska armén.

Högst intressant och en sevärdhet av första rang.

 

Trupperna, i stor paraduniform, intaga sin plats pä exercisfältet, under det att de ofiici-
ella personerna i landäer ankomma till platsen. I
President och fru Fallieres åse paraden tillsammans med det belgiska konungaparet. Ef-
ter att hava passerat fronten av de uppställda trupperna, alltjämt i sällskap med sina kung.
liga gäster, tager republikens president plats pä presidentläktaren, varifrån han äser paraden-
u Under tiden sväva styrbara ballonger och aeroplaner över trupperna. Äskådarna tilljubla .,
förtjusta soldaterna och luftseglarna sitt bifall. i  Vi i "  " "J"   

i te T "H 13:. laget-jar:- f.

 

 

Jfonstfilm. I" Jfonsifilm.

3.GIEISI-iAN.

Drama. - Japansk pantomim. -f Tolkad av aktörerna Udagawa och Kawa-
rnoura från Kejserliga teatern i Tokio.

.Handlingen försiggär i ett thehus i Tokio. En gäst närmar sig en grupp geishor, och
sedan han bjudit en av dem på. en kopp sakébrännvin, försöker han på. ett brutalt sätt att om-
famna henne. En ung Samuraj reser sig npp och tar livligt parti för geishan. En häftig
ordväxling uppstår nu mellan de båda männen, varpå. följer en duell. Efter en hårdnackad
strid lyckas Samurajen avväpna sin motståndare, som lovar att hämmas.

Emellertid har geishans beskyddare blivit kär i henne. I nästa tablå. äteränna vi honom
i den unga flickans trädgård; han kommer för att tillstä för henne sin kärlek, men fär ett
budskap, som tvingar honom att plötsligt avlägsna sig. Knappast utkommen, faller han i ett
bakhåll offer för sin Hendes hämndlust. Dödligt sårad har han ännu kraft nog att släpa sig
till sin älskades trädgård, där han dör vid hennes fötter. Anblicken härav griper till grad den
stackars geishan, att hon inom kort följer sin riddare i döden.

Härliga natur-scenarier. - Vacker koloration. - Briljant iscensättninq.

4.ÄLSKOGL

 

 

Kemisk scen av Chaptal. - Kolossalt rolig. I
UPPTRADANDE :
Herr Milo Hei-rn.
,, André Hall Den unge kusken.
,, Landrin----.-------.--.----..----  Kusken Johan.
Fröken Mistinguett ...................... -- Pigan.

Det är med denna scen, som med ett flertal lustiga fal-ser, man mäste nöja sig med att
skratta för full hals, utan att kunna redogöra för innehållet, till den grad omväxlande äro de
urkomiska situationer och de skrattretande infall, som däri förekomma.

e Vi måste därför inskränka oss till att nämna, att de bäda kuskarnes kärleksäventyr, av
vilka denw ene är betagen i fröken Mistinguetts ljuva behag, under det den andre åtnjuter hen-
nes gunst, ge anledning till de mest komiska komplikationer, som komma oss att kikna av
skratt utan att ens försöka att utreda den tilltrasslade härvan.

 

Öst På grund av neimrens längd kunna ej
mer än fyra nummer ingå i programmet.

moooooooooooooooooi]

är ELEKTRISK VENTILATION. "N
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande iörbjudes. :e e: :e :n Berusade personer äga ej tillträde.
förstklassig musik av fröken Signe Björklund.

 

 

 

 

EHTRE: 1zsta plats 35 öre, szra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Tisdagen den d November. "Wi

Eskilstema, Tr.-A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain