#7432: Stora Biografen

STHM Bl e  " F E

4 CARELIIGATAN 4. I

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BlOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och heladagar kl. 1-3, 3-5 och 6--10 e. m.

lrogram lr. o. m. Onsdagen den 26 t. o. m. Fredagen den 28 Okt. 1910.
I I

   

 

 

 

 

.. En resa genom Korsika.

Piana är en liten stad på den vågomsköljda Korsika. Den har cirka 2,000 innevånare
och utmärker sig särskilt genom det amiiteatraliska byggnadssättet. Den är belägen vid viken
Porto på ungefär 72 kilometers avstånd från Ajaccio.

Dess omgivningar känneteckna sig genom en vild skönhet. Överallt ser man stora klipp-
massor vilka med sitt utseende påminna om kyrktorn som hotande sträcka sig i höjden. Många
kllppor se ut som sönderbrutna pelare och en rysning genomgår åskådaren när han betraktar
detta naturens underverk. Jättestora stenbord stå överallt. Mellan klippåsar ser man tysta
skogar 1 vilka talrika grisar föra en behaglig tillvaro. Svinodling bedrives på Korsika näm-
llgeIJ: 1 stor skala. Vår bild visar också en svinhjord som av herdarna drives hem från betes-
mar erna.

 

 

 

 

 e erbom på riors rå.

Skoj till höger och Vänster.

lienhemlighets ullo rämlingen.

Spännande detektivdrama i 8 stora avdelningar
efter den bekante romanen med samma namn.

 

 

 

 

Till ledning för publiken bekantgöres här rubriken å de olika avdelningarnas innehåll:

1. Midnattsgästens besök hos privatdetektiven Hogarth. 2. Nästa dag. En ledtråd. 3.
Just i tid att nå atlanterångaren. 4. Markis de Molcovoi med dotter avresa idag till Europa.
5. På havet. Den mördade markisens dubbelgångare. 6. Hennes älskade, förklädd som matros,
ombord. 7. Möt mig på däck i natt. Ja. 8. Hogarth jämför iiiokans brev med markisens
och flnner förfalskningen.

 

 

 

. illustrerad sang.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

Cvå svarta små händer.

.-
I

Mamma i natt,

drömde hon satt,

satt framför himlens portar.
Kommer där så

och knackar på

gossen och ängeln ropar:
Välkommen inl

om än svart är din hand,
själen dock ännu är vitl
Mamma vaknar just då,
och hon känner de små,
svarta händerna slås kring sin hals.

Liten en dräng

tumlar i säng;

Två svarta händer följa.

Svarta av lek,

Sålnt litet kräk

Mamma kan vreden ej dölja.
Vredgad är hon; gråter gör han,
se hur tårarna strömma,

tills den snälla John Blund
honom talr om en stund,

och han somnar så sött från all sorg.

.II-.IIIIII-IIIIII-II-I..
o o.
...III-...IIIIIIIIII-l-

i
O

Refräng: Tio små svarta fingrar
på små svarta händer två..
Tio små svarta fingrar
som ej mamma kan rå på.
Vor7 hon dem dock för-utan,
huru synd om mamma dål -
Nej, Gud signe liten slarv
och hans svarta händer små.

EPubliken uppmanas att instämma i reträngen.å

m- Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatern.
lf Ej att förväxla med grammofon.

 

 

 

 

 Skene Florindo.

Florindo, den elegantaste av alla herrar, är en liten ängel till karl. Pyntad och pressad,
alltid nobelt och graciöst klädd är han en hos damerna gärna sedd personlighet. Det kärleks-
glödande hjärtat bultar i ökat tempo, då. en kvinnlig skönhet kommer nära, han vore redo att
gå i döden för den väna. Därför är det ej att undra på, att han salubjuder hjärta och hand
åt både Eufrasia och Febea. En vacker dag upptäckes dubbelspelet, och man beslutar sig för
att spela den eldige älskaren ett spratt. Med -ett flertal vänner och väninnor överenskomma
de båda tillbedda om ett överfall, som skulle sätta den vankelmodige på hårda prov. Florindo
faller också. igenom. Icke desto mindre drar han så småningom Febea över på. sin sida. Att
hon skänker honom sin hand av idel medlidande, spelar dårvidlag ingen roll. Han känner sig
säll och lycklig och därmed punktum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre, thra dto 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre. -

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ej tillträde. z Riksiel. l50. z Tobaksrökning i lokalen förbjuden.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

WU- Hytt program Lördagen den 29 Oktober. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain