#7428: Stora Biografen

I 4 CARELIIGATAN 4..

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 1-3, 3-5 ooh 6--10 e. m.

Program ir. o. rn. Lördagen den 29 Okt. t. o. rn. Tisdagen den l Nov. 1910.
I i I

 

 

 

 

 

1. Garda-sjön.

Några intressanta motiv från en av världens vackraste sjöar.

 

 

 

 

 

 Den nnp- och nedvända världen.

Den bekante professor Knetzel har nu fullbordat en av sina Ibetydelsefulla uppfinningar,
Å med vars resultat tydligt visas å denna bild.

Hejdlöst skrattretande.

 

 

 

 

.. Beatrice Cenci.

Inspelat av fröken Gasperini, fröken Fernande Negri, hr Ettere Pesci, hr Alfredo Rinaldi
och hr Renate des Crais. Iscensatt av Marie Caserini.

Bilden härrör från det bekanta historiska dramat med samma namn. Den är framställd
synnerhgen omsorgsfullt och konstnärligt av Italiens mest framstående konstnärer.

I Francesco Cenci, Beatrices far, var en grym, utsvävande man. Han var ej själv upphov
till att hans första hustru dog och äktade i andra giftet Lucrezia Petreni. Beatrice faller of-
fer för faderns grymhet och söker skydd hos en adelsman vid namn Guerra. Då. denne hos
Francesco anhåller om Beatrices hand, får han tvärt nej. För att förhindra möten mellan
honom och Beatrice inspärrar fadern henne i sin borg Becca Petrella.

Då. Lucrezia Petrine och hennes dotter ej längre stå ut med att misshandlas av fadern,
besluta de sig för att taga honom av daga. Genom att hälla ett bedövningsrnedel i hans vin
göres han medvetslös, i varpå. en i kompletten indragen tjänare mördar honom. Brottet blir
emellertid uppdagat. "Beatrice arresteras och dömes såsom medbrottsling till döden, var-y
på. hon halshugges å. Angelsbron.

 

 

 

 

 

.. illustrerad sang.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

"Carrie och Harry."

Harry du ej snäll emot mig var.

Du ej mer är min.

Sorgset är mitt sinn.

Andra flickor du behagat har.

Och det djupt mig uti hjärtat skar.

Så. bliv nu god och lyckan än en gång.
Skall emot oss le. ,
Kom lät oss se.

Vägen, till det träd där vi en gång,
Sjöng vår första kärlekssång.

Carrie, jag så. sorgsen känner mig.
Ensam nu jag är.

Ingen har mig kär.

Varför skulle jag väl såra dig.

Ack, säg kan du ej förlåta mig?
Säg, låt oss vänner bliva som förut.
Till min bön nu lyss.

Och mig giv en kyss.

Jag bland fickor en blott häller kär.
Och du vet nog vem det är.

Refräng: Carrie, du min söta lilla Carrie:
Du skall bli min i Juni.
Säg, ack, mins du i December, vad du lovte mig.
O, Carrie, var det på narri,
Du lovte Harry. I
En bröllopsresa bort till Oklahama
Med din lillla snälla mamma?
Carrie svik ditt löfte ej till Harry.
Harry nu är din till livets slut.
Och ingen annan flicka vill han älska,
Ty blott Carrie får äga Harry.
Carrie tillhör Harry.
Nej, men det är ju till och med rim.

E Publiken uppmanas att instämma i refrängen.

m" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.
I." Ei att förväxla med grammofon.

 

 

 

 

 

 Trasor, gammalt järn.

Två. grabbar, Albin och Sven, gå förbi en biograf. Vaktmästarens högljudda tillrop och
de braskande reklamafiischerna fästa deras uppmärksamhet i högsta grad, men eftersom kassan
är tom, måste de avstå från besöket. .

Albin föreslår, att de skulle samla gamla trasor och järnskrot. samt sälja det åt lump-
handlaren och på. så. sätt få. sig en slant för att komma in på. biografen. Sagt och gjort.
Snart ha de fått ihop ett bylte gammal lump och skrot, som de omsorgsfullt gömmaikällaren.
Men hur det nu än är, tycker Albin dock att valutan av det samlade skrotet icke kan bli så
särdeles stor, och han föreslår därför att Sven borde krypa i säcken för att öka vikten. Sven
vägrar först, men går dock sedan in på förslaget.

Lumphandlaren kommer och väger upp säcken, som han kastar på. vagnen. När han nu
kör vidare med sitt lass, blir han visserligen litet misstänksam, på grund av, att det rör sig f
i trasbyltet, men han fäster sig icke vid detta. När han håller på. med att väga upp lump i
hos en fru, knuffar Albin, som följt lasset hela tiden, av säcken. Det blir roliga scener nu,
men grabbarna ha fått det som de önskat. -

De komma in på biografenL och se de roliga bilderna, men de förstå icke hålla sig inom
ramarna. De få. åter lämna biografen. Ute träffa de vännen lumphandlaren, vilkens sällskap
de dock förstå undgå..

 

 

 

 

 

 

 

 

 Förstklassig pianomusik.

ENTRB: 1:sta logeplats 50 öre, Zldra d:o 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under lZ år 25 öre;
2:drå plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars harnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ej tillträde. E Hikstel. l50. z Tobaksrökning i lokalen förbjuden..
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

WE". Nytt program Onsdagen den 2 November. v"HW

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain