#7426: Stora Biografen

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATERf

TIDERNA: Vardagar 7ä10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helsdagar kl. 1d-3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program lr. Å0. m. Onsdagen den 2 t. o. m. Fredagen den 4Nnv. 1910.
I .I

 

 

 

 

JVy serie. Å i JYy self-e.-

L .DALARNE,

Hänförande natursoenerier.

 

 

 

 

 

 

2. a Ombytta roller.

En bild full av sprudlande humor ooh komiska 
.-. situationer. .".

 

 

 

 

.. Bootles, Baby..N

Det är en av dessa vackra tilltalande bilder där ett barns inflytande
.-. utgör huvudinnehållet av berättelsen. 5.".

Barnet ar dottern till ett olyckligt gift ungt par. Barnets fader är officer inett engelskt
regemente, aScarlet VLancersu, dar en ung man bär det valljudande öknamnet uBootles".
Modern till barnet, vilken nog gärna vill behålla barnet, men på. grund av det hemliga gifter-
målet icke kan försörja det, beslutar att lämna det i faderns rum och låta honom draga för-
sorg och detsamma. .

Hon tar fel på rum och lämnar barnet i "Bootles" rum, vilken finner det lugnt sovande
iliggstolen. "Bootles" är naturligtvis mycket överraskad av det skedda och sammankallar

alla kamrater, bland vilka också befinner sig barnets fader, som dock förbliver tyst. Överstens
fru lovar ta hand om barnet och saken är ordnad. Två. år senare sammanträffar "Bootles" i
en bekant familj med en främmande dam, vilken är sällskapsdam åt en av gästerna. Det är den
lilla flickans moder. "Bootles" förälskar sig i henne, men hon förklarar att hon icke kan bli
gift med honom. Barnets fader, som skadat sig under en kapplöpning, ligger döende och om-
talar nu sin släktskap med flickan, men icke med modern. En dagofår uBlootlesu brev från
en obekant med fordran att återlämna barnet. När han gör detta, mötes han av en angenäm
överraskning, som gör honom lycklig för hela livet.

 

 

 

 

.. illustrerad sang.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

" är jag drömmer i glöden om dig."

 

 

 

Ack, jag måtte drömt en dröm Sommarens ljusa dagar flytt,

Om en tid, sein länge glömd Det är vinter nu på. nytt,

Då vår första kärleks ljuva dag förrann. Oeh i skogen fågelsången tystnat har

Då. var fågel i sin sång Det är julkväll nu igen,

Sjöng om kärlek dagen lång Och jag väntar på dig än;

Till västans milda aocompagnemang. O, älskling säg var är du nu, säg var?

När sol i väst, går ner, . Om dock du lycklig är

Ack, din bild då. bäst jag ser, Jag min saknad tåligt bär,

Ty just då. till avsked brann vår sista kyss; Och när ungdomsfägring flytt jag väntar än

Ty den syntes blekna bort i Till min levnads sista dag

Liksom sommardagen kort Till mitt sista andedrag Y

Liksom aftonrodnaden för nattens kyss. Jag dig väntar, ack jag väntar dig igen.
Refräng: Jag drömmer i glöden om dig

Om dalr, då. du älskade mig.

En ros nyss utslagen du syntes mig då,
Vad oskuld ur ögon blå!

Jag kan som i drömmen dig se

Ur brasglödens sken mot mig le.
Kärleken än, ack den tändes igen

När jag drömmer i glöden om dig.

E Publiken uppmanas att instämma i .roll-ängen. E

M- Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biograåeatern.
M" Ej att förväxla med grammofon.

 

 

 

.. En lan i Shakespeares land.

Kenilworth. - Ankomsten med tåg. - Lämnande stationen med en char-bana. -- Par-
tier på. väg till Kenilworths slott. --Ankomsten till portarna. - Panoramavy av det histo-
riska slottet. -- Guyis boningshus och Old Mill. - Förtjusande partier.

Warwick. - Ostra portarna och Leycester-hospitalet. - Den typiska gamla Warwicks-

gatan. -- Slottet vid bron.

Stratford-On-Avon. - Partier från vägen. -- Kronhjortarna i Oharleycote-parken. - Det
gamla huset vid Shottery. - Annas Hathawayls villa. - Minnes fontan. - Shakspeareös skola
och staty. - Nöjesavdelningen. - Theatrar. - Partier från floden.

. Minlru lärliänar slälv sill träd.

Lider Ni av hypokondrie då. skall Ni blott en gång se på. denna unga fru, som först
driver sin man till raseri genom sitt gränslösa slöseri och sedan försöker med alla upptänkliga
hantverk för att sjalv söka förtjäna sina pengar. All dysterhet försvinner, och Ni skall icke
kunna sluta upp med Edert skratt, när Ni ser den unga frun arbeta som fönstertvatterska,
bagerska, ja, till och med chaufför, tills hon slutligen tvingas av sin man att själv sköta sina

husliga göromål.
..-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: ltsta logeplats 50 öre, Zidra dto 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
ZIdra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-5 e. m.
i Entré: ll) öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ej tillträde. z Rikslel. l5ll. i Tobaksrlikning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Flytt program Lördagen den 5 November.

   

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain