#7419: Stora Biografen

STIM BIUGHAFEN

. 4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2-5 och 6"-10 e. m.

 

 

Program ir. 0. rn. Fredagen lden 5 t. o. rn. Söndagen den 7 Ang. 1910.

I n
1. Tvärs igenom Teneriffa.

1lleneriffa, som är den Största av Kanarie-öarna, är berömd på. grund av sitt härliga klimat. Sedan långt till-
baka kallades dessa öar för de lyckliga öarna. En rik flora smyckar ön, som är full av slocknande vulkaner. Huvud-
staden Banta Cruz är en mycket eftersökt hamn för ske p som fara. till Afrika, ty det finns stora koldepoter där.

Vi göra en kort promenad genom staden, varvi vi inspektera hamnen, "Fjace de la Constitution", Liltealejo
Bajo och står sedan och beundrar Pic Teneriffa, som ligger 3,707 meter över havsytan. Piken, som är en slocknad
vulkan, gjorde sig åter märkbar genom ett utbrott i slutet av förra året. Vår vandring för oss sedan till ett ställe,
där vi hava en härlig utsikt över .Iood. Slutligen se vi ett urgammalt drakträd, som av lWilhelm Humbold uppskat-
tades till 3,000 år. Vilka stormar hava icke rasat genom dess krona, och alltjämt lika grönt frambringar den varje
år nya blad och skott. Dess höjd är 13,60 meter och dess omkrets vid foten är 14,45 meter. Framför trädet står
just på vår bild en gammal bondkvinna. Vilken överensstämmelse mellan människans ålder och trärlets. När skall

dess sista kraft slockna.

2. PRESSENS lVlAKT.

Bill Mawson var borgmästare i en liten stad i Västern, och han utövade ofta våld för att befrämja egna intres-
sen. Han hade en fiende i "The Truinpetu, en lokaltidning men lyckades driva. redaktören för denna ut ur staden.
Då. han lutar sig mot disken i stadens enda hotell och lyssnar på sina smickrares beröm, anländer plötsligt John
Marsden, den nye redaktören, och Mawson försöker genast stifta vänskap med denne och låter honom förstå., att om
han ville vara hans redskap, så skulle han bliva rikligt belönad därför. Marsden vägrar och gör i stället sin plikt i
det att han i sin tidning talar om den bestickning och korruption, som var rådande i staden. Borgmästaren blir ur-
sinnig och bildar en sammansvärjning för att driva redaktören ur staden eller också lynscha honom. Borgmästarens
brorsdotter får höra talas om kompletten, och då. hon står i tacksalnnetsskuld till Marsden för att denne hade skyd-
dat henne mot några skurkars förolämpningar, smyger hon sig till redaktörens kontor för att varna honom och upp-
nLarEfa 1lllonom att sätta sig i säkerhet. Marsden nekar att fly, och Nettie rider till polisens huvudkvarter för att
s a a jäl).

Undler tiden beväpnar Marsden sig med en revolver och beger sig till sittt arbete som vanligt. Han hör fot-
steg och tittar upp. Framför honom står flera maskerade män, vilka befalla honom att följa dem. Marsden tager då
fram revolvern och hotar att skjuta den, som vågade närma sig, men de rusa fram och övermanna honom, men han
lyckas först rycka masken från en av männen och igenkänner då Bill Man-son. Marsden bindes nu och släpas bort
till utkanterna av staden, där ett träd och ett rep upplyser honom om vad som skall inträffa, om han icke upphör
med sina anfall i pressen. Följande fråga ställas till honom: Hans tystnad eller hans liv? Han vägrar, och repet
lägges omkring hans hals. Just som repet kastas över en trädgren rusar Nettie fram åtföljd av en polistrupp. Net-
tie hoppar av hästen och skyndar sig att befria Marsden, som omfamnar den flicka, som kommit lagom för att be-

fria den besegrade mannen från Bill Mawson, som nu utsträcker handen och lovar bot och bättring.

 

 

 

 

 

 

 

I
mmmddddfidddddödfidödmmm

3. ILLUSTRERAD SÄNG.

För första gången i Eskilstuna.

lllustrerad säng visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med naturlig sång.
Dessa sånger visas för närvarande på. alla biografer i Amerika och äro där det populäraste biograferna visa, emedan
sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.
Ser du ej, hör du. ej, kan du ej förstå i Giv mig nu blott en kyss och förrän vi skiljs
När jag håller din hand, vad jag tänker på i Låt mig, säga, dig nu, O, min älskling lyss
1 Att min längtan ren trär att dig åter se

(i, mitt liv, O, mitt allt, när vi ses igen
l Här vid trädgårdshäcken den gröna som min ömma brud.

Här vid trädgårdshäcken den gröna skall du allt förstå.
Refräng:
Om än åren fly, uti tiden bort,
Alltid lika ny, är min kärlek dock.

l mitt bröst alltjämt, bor den eld, du tänt,
Och jag älskar, älskar dig, om åren än fly bort. -

W, Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biograäeatem.
M" Ej att förväxla med grammofon.

Mmmmddiiàäiilääimddmddm
T Hagenbeoks djurpark.

Sfellingen-Xamburg.

En samling intressanta och åskådliga vyer från Hagenbecks världsberömda. djurpark äro vi i dag i stånd till
att bjuda på. Som bekant lever djuren i denna park ett fullkomligt frihetsliv. Sinnrika, markerade gravar och gal-

ler gör att man bokstavligen tror djuren vara. i besittning av hela sin frihet.

5. Den svarta faran.

Kolossalf skraffrefande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, 22dra dIo 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
22dra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ei tillträde.    -f Hikslel. I50.    V-ff Tubaksrökning i lnkaln lörbiudan.
Rätt till lindring av programmet föl-behållas.l

Eskilstuna,Tr-.-Å.-B. Folket, 1810.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain