#7417: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Garelilg, (snett emot Hidhuset).

(TELEFON 716.)

Forestallmngar:
Vardagar från kl. 6-10 e. m. Sön- ooh Helgdagar från 2-5, 6-10 e. m. med början varje hel timme.
OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ

 

 

Program frän och med den 12 t. o. m.115 Aug. 1910.

r-- --NrV---I
1.  Kanton.- Hongkong.

Vi äro i dag i tillfälle att visa. Eder en särdeles intressant stereoskopisk bild från Kina, uppta ande de två
städer Som först öppnades för europeen i Kina, och som följd därav delvis har ett europeiskt utseen e.

Kanton (på kinesiska: Kvnng-tschan-fu), huvudstad i provinsen ertngtung, är en viktig industristad med
1,800,000 invånare. Den är så tätt befolked, att de fattigaste infödda bo på prånmr i Heden, ju, levin och dö  de-
samma. Men att lyx och överliöd även finns i staden viser oss vår bild.

Hongkong ligger på ön Hongkong vid Kantonflodens utlopp och äges av engelsmännen sedan år 18-12. De
kalla staden för "Victoria". Staden äger stort välstånd och utgör med sin store. handel en station för samtliga
europeiska, japanska och amerikanska ångbåtslinjer, vilka förmedlar samfärdseln vid den kinesiska. kusten. Den
endast 79 kv.-km. store ön äger en folkmängd av 253,514 invånare (år 1900).

På de asiialtbelagdn gatorna. trängas européer, kineser, portugisiska mestitser, afrikaner, hinduer, per-sier,
mnlajer och japaner. Vår bild visar oss det brokiga. gntulivet samt de storslagna. med dryga. kostnader anlagda.
Järnvägurnn.

2. EN DYRBAR HATT

  

 

 

 

 

eller

Ett dåligt gömställe.

 

 

3LERINDUSTRI.

Intressant och lärorikt.

. Kosackens upptäckt.

Konstfilm, utgången från Pasquali & Tempo Torino.

 

l

Spännande drama från ryska sällskapslivet i Petersburg.

PERSONER:
Boris Ipanoff, fnrste ....................................................... ,. spelas av TH. SACH.
Lord Kinlei7 gesnnt vid engelske konsulntet ...................... .. ,, ,, M. ONTARI.
l-lurstinnnn Ipnnoll    ,, ,, LONA IWANDA.
Peter WVrissili, tjänare ....................................................... .. ,, ,, V. LACERDA.
Amuska., Wassilis dotter ................................................ .. ,, ,, IDÅ WVANDA,
lvnn, koszwk, för-loved med Amuskn .................................. .. ,, ,, PADERVITZ.

leàtnnre, kosneker, bönder rn. fl.

Detta. spännande drama. handlar om fur-stinnan Iprenolls hemlighet. Då ful-stinnnn får underrättelse om fur-
stens heinkomst, vänder hon sig i sin nöd till Peter Wass-iii, vilken är henne trogen intill döden. Wassiii tvingan-
sin dotter Amuskn att deltaga. och svära vid korset ett bevare. hemligheten, kosta. vad det vill, om än hennes lör-
lovnde, kosneken Ivan, vill bryta sin förbindelse med henne. Drumut, som "air inspelat i 20 stora avdelningar, är
en verklig konstfilm såväl i utförande som spännande handling.

 

 

5. Hundens porträtt.
L- ..-ll-SN.

W ELEKTRISK VENTILATION. "N
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. :e :e .1:Å :e Berusade personer äga ej tillträde.

 

...år

 

 

 

Förstklassllg musik.
ENTRE: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
llätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Tisdagen den då Augusti. "Föll

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Fodlcet 1.910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain