#7414: Svenska Biografteatern

Svenska l

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

Kinematograf-Förevisningar

efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna à området. W

vid pianot; PRO rus ÅsL UND.
Program fr. o. m. 18 t. o. m. 21 Augusti.

 

 

E
i]

 

 

1. Panorama över Sevilla.

Storslagen naturbild.

Carmen, Söderns mörkögda skönhet, besjunger Sevilla så Vackert. Hon väcker vår längtan
till denna stad, som gjorts sig så beryktad över hela världen. l

Sevilla, huvudstad i den spanska provinsen med samma namn, har cirka 510,000 invånare
och är belägen på en mycket fruktbar, omsorgsfullt odlad slätt. Omgiven av oranger och ohv-
lundar erbjuder den en präktig anblick. Floden Gruadalquivir, berömd för sina härliga stränder,
flyter långs stadens västra sida. Allt sedan Västgoternas tid är Sevilla ärkebiskopsäte. Man tin-
ner där flera byggnader i morisk stil. G-atorna äro merendels trånga, och husen ha platta tak,
på vilka ägarna intaga förfriskningar framemot aftonen. Såsom en särskild sevärdhet ma omnäm-
nas det gammalmoriska kungapalatset uAlcazar", en byggnad från 12zte århundradet. .Sevilla var
den plats, där den första inkvisitionsdomstolen uppsattes. Sevilla är också tjurfäktnlngens hem-
ort. Staden har en stor amphieteater med 20,000 sittplatser. Vår bild visar oss också en stor
moskée och en procession med dess sydländska pomp.

 

-P-I
.. r

 

I

-I-

i2. EH parti schack.

 

 

 

 

 

 

 

Skämtnummcr.
.. LI
. .adems u o rin .
3  P12 Jff .q

Undersökningsdomare Herden, som var särdeles skicklig i sitt yrke, kände sig sedan några
dagar något opassande. Han plågades dag efter dag av huvudvärk. En jätteprocess, vari han
var den ledande, tog hela hans tid i anspråk och uppjagade hans redan förut hårt ansträngda
nerver ännu mer. Han arbetade oförtröttat, ty han ville ha processen klar före en förestående
förlovning mellan hans dotter och en ung officer av förnäm familj, för att då kunna ostört glädja
sig åt sina barns lycka. Förlovningsdagen pärmar sig mer och mer, men Herden faller allt som
oftast i yrsel på grund av det ansträngande tankearbetet. Hans kolleger förmana honom att ej
överanstränga sig. Förlovningsdagen är inne. Efter högtidligheten drar sig Herden tillbaka till
sitt rum, där vansinnet bryter ut. Han vänder upp och ner på allt som finns inne irummet och
sjunker därefter häftigt uppskakad tillsamman. Hans moder och maka komma tillstädes. De
gripas av förskräckelse inför den syn, som möter dem. En läkare tillkallas, som ger den sjuke
ett lugnande medel, varpå han insomnar. Morgonen därpå är han återställd. Men då han in-
träder i sitt rum och får se, hur han härjat dagen förut blir han eftertänksam. uFår hans blivan-
de svärson veta", funderar han, "att fästmön härstammar från en vansinnig far, slår han upp för-
lovningen. Alltså, uppoffra dig, du olycklige fader." Han skriver ett brev: nJag är ohjälpligt
hemfallen åt vansinne. Hellre dör jag än att föranleda, att min dotters förlovning brytes. In-
billa folk, att det skett av hjärtslag. Farväl för alltid. Eder faderl" Läkaren och makan kom-
ma i samma ögonblick och vilja in. De höra Herden falla omkull. Han har tagit in gift. Dör-
ren brytes upp. Den dödes maka uppger höga jämmerrop. Men läkaren, som fått syn på brevet,
förstår hela sammanhanget. Han utskriver en dödsattest. .. "hjärtslag". Familjehemligheten får
ingen veta om. Dottern får aldrig veta, vilken påkostande självoppoffring hennes far gjort för henne.

 

 

f-1
ha

Ny serie:

4.. Jiddra? Blan c-kedj an.

Härliga naturscenerier.

.dh-q.-

I-j-q

...J

 

 

r-1
l-J

5. Öräff fån-get,- lä!! för-gänget

Skämtbild.

 

 

 

 

w

 

 

 

l

Rätt fill ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och
helgdagar kl. 2q5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5e. m. populära barn- och familjeföreställningar,
barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 22 Augusti.

EskilshmaJt-fAfB. Folket, 1.910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain