#7413: Eden

iniN-BmunAF-nlnn.

i Dir. Jul. Johansson.

Prakliulla föreställningar à

Program.

1. Norrlandsbilder.

a) Panorama över Ängermanlandsälven, taget från Sverges högsta järnvägsbro,
Forsmabron. b) Malmtåg ankomma och avlasta vid Svartöhamnen. c) Längd- och backåkning
på skidor i Luleå.

2. Rivalerna.

Drama.

3. Dockféen.

Sforf ävenfyrs- och sagospe1.i 20 serier med fablåer och förvand-
lingar indelaf i 2 avdelningar. Qelvis prakffullf koloreraf.

Denna bild tager en halv timma att gå igenom maskinen. 0,500 fot lång.)

 

1:a avdelningen:

rllos master Fantouche. - Polichinelles kärlek. - Dockféen. -- Trollstaven. -
Flykten på. trähästen. -- Vid avgrunden. H Fantouche på spåren. -- Bron störtar in. - Ett
fall ner i avgrnnden. - I underjorden. - Inför mörkrets gudom. -e Elvornas dans. -- Resan

åter till jorden.

2:a avdelningen:

" Polichinelle triumferar. -I- Vid slottet. M I brand. - Flykten med den älskade.
-- Som herre hos Fantouche. - Välkomstfesten. - Apoteos till kärlekens ära.

4. Komiska boxare.
5. Panorama från Schaiberg.

6. Den fiffige artisten eller

Huru den fattige konstmàlaren med hjälp av sin modell
fick-hyran betald.

 

Myckef komiskt

7. Gräsänklingen.

K om iskf.

I8. Anarkistens svärmor.

Kemiskt

9. En ryss och en japan på resa.

.Kemiskt

10- Japanska krigsövningar.
11. Amerikansk fotboll till häst.

12. Gumman och omnibusen.

Kemiskt

13. Sotarens kurtis.

Kemiskt A

Obs I Maskineriet av senaste konstruktion med explosionsfria
I I apparater samt försedd med brandskyddsanordningar, varvid
faran för brand och explosioner är uteslntcn.

Obs. l Flera exfranummer gives. Obs. l

Entré: 35 o. 50 öre. Barn 25 öre. Reserverad plats 75 öre.

WGGGGSQWMGGGGCBGGGGGGGQGGGGG96063643909943399GGGGQOQGGGGGGGG439GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG663699399966695)

Ändring av programmet förbehålles.

GEQDQVQQDQBGOBQXEQEGDGQQDQXQQEGQQB

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1910.

mmåaäämmeweääääååä äGGGGQGGGGG-GGGGGG äGGQGGGGGGGQGGGGGGGGGGDQGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

   

 e

Information

Title:
Eden
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain