#7410: Eden

:seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeQ)
a

å[DEN-Bnorr-Tunna.i

g I Dir. Jul. I Johansson.

g Prakriuna föreställningar å

QGGGGGGGGQG

  

lroram.

1. Norrlandsbilder.

a) Panorama över Angermanlandsälven, taget från Sverges högsta järnvägsbro,
Forsmabron. .10) Malmtåg ankomma och avlasta vid Svartöhamnen. o) Längd- ochbackaknmg
på skidor i Luleå.

2. Rivalerna.

.Drum a.

assessmeme

ä

 

3. Dookféen.

Sforf ävenryrs- och sagospel i 20 serier med fablåer ochförvand-
lingar indelaf i 2 avdelningar. :Delvis praktfulli koloreraf.

Denna bild tager en halv timma att gå igenom maskinen. (1,500 fot lång.)

GGGGGGQQGGWGGGGGGGGGGQGO

1:a avdelningen:

   

. lflos master Fantouche.
l. Polichinelles kärlek.
 Dockféen.

. -rT-rr.)llsl.aven.

.. Flykten på trähästen.
9. Vid avgrunden.

. Fantouche på spåren.

. Bron störtar in.

(få
63
(9
9
(å
G)
43
G
CD
9
 Ett fall ner i avgrnn- 6
r få
G)
G
93
63
(9
9
G
(få
(få

den.
i. I. underjorden.
. Inför mörkrets gudom.

. Elvornas dans.

 

. Resan åter till jorden.

2:a avdelningen:

. Polichinelle triumferar.
. Vid slottet.

. Ibrand.

. Flykten med den äl-
skada.

become-L

GGGGGQOGGGGGGGQGGGGOOQQ;äseärenaara

5. Som Vherre hosv Fan- 1"
touohe.

6. Välkomstfesten.Å

7. Apoteos till kärlekens
ära.

EE EE äå

 

 

.4. Komiska boxare.
5. Panorama från Sohafberg.

6. Den fiffige artisten eller

Huru den fattige konstmàlaren med hjälp av sin modell
. fick hyran betald.
JWyckef kemiskt

7. Gräsänklingen.

Kemiskt.

8. Anarkistens svärmor.

Xemfskf.

SQ .

En ryss och en japan på resa.

Kemiskt

Japanska krigsövningar.
Amerikansk fotboll en häst.

12. Gumman och omnibusen.

Kemiskt

13. I Sotarens kurtis.

Kemiskt

parater samt försedd med brandskyddsnnordningar, varvid
faran för bra-nd ooh explosioner är utesluton. 4

ab I Maskineriot av senaste konstruktion med explosionsfria

Obs. ! Flera exfranummer gives. Öbs. l

Entré: 35 o. 50 öre. Barn 25 öre. Reserverad plats 75 öre.

Ändring av programmet förbehålles.

CB

ipwwwweeemeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoseeefeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeoeeeeeeeeee
FT 5
eeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeseeeeeeoeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeoeeeeée

6969SCEQQDGEQDQDGBQDGEQQGDGQQDGEQBQXQCQQQQ

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1910;

Information

Title:
Eden
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain