#7408: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. il. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emot ilidhnsol).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-lll e. m. Sön- ooh Helgdagar från 2-5, 6-lli e. rn. med hörian varje hel timme.
OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. 035.!

Program fràn och med den 23 t. o. m. 25 Aug. 1910.
i1 fil

Il . En marknad i Normandie.

 

 

 

 

Det följande är en serie tablåer hämtade från det friska och brokiga-marknadsliveti
Normandie. Se alla marknadsstånden och affärerna med sina myllrande människor, som trän-
gas av och an i glatt köpslående ech komersande.

 

[ l--------[Il

I. Narvdsaaxelrvokninpar

 

eller

Han kunde inte hjälpa det.

Nervösa axelryckningar är icke något nöje att ha och den unge mannen, som är behäftad
med detta obehag. söker helt naturligt läkareråd för sin åkomma. Doktorn förklarar, att en-
dast en plötslig stark förskräekelse kan bota sjukdomen och med detta besked får han gå.
Flera kraftiga tillbud till förskräekelse yppa sig, men ej med åsyftad verkan, men till slut
visar det sig - att stryk hjälper.

En glad tilm.

 

I-I

I.. Sirotsiarm i Nizza.

Särdeles intressanta scener från en stor strutsiarm.

1. Strutstioeken. 2. Fjäderplockning. 3. Äggen hopsamlas. I4. En utkläckningsmaskin.
5. Ett praktexemplar med namnet uRossevel", 30 år gammal, med en kyckling på 3 månader.
ö. Strutsfjäderns förarbetning.

 

 

EFT-ä-

r.. Vedhupoarpns dollar. 

Spännande drama i flera avdelning.

 

i II-------------il]

li 5. Petter olyoklioi kär.

Skäm f.

 

 

 

 

 

[g]

 

I." ELEKTRISK VENTILATION. "u !J

Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förhindes. a: :e e: :e Berusade personer äga ei tillträde.
Färsflrlzassllgr musik.

EHTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter galla endast till den föreställning de köpas.
W Nytt program Fredagen den 26 Augusti. W

Emma, Tru-1.43. 1031011910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain