#7406: Stora Biografen

Slillll BllllillllFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

Program lr. o. m. Onsdagen den 24 t. o. nr. Fredagen den 26 Ang. 1910.
I I

1. I Österrikiska Tyrolen.

Utomordentligt vacker naturbild, visande vyer från lnsbruck, den-na berömda och vackra
stad i fjällen, som årligen besökes av en mängd turister. Vidaretse vi bönderna fran Cortina
i deras typiska dräkter på väg från kyrkan. I bakgrunden se vi ett förtjusande fjallandskap
med Cortina i fjärran.

En storslagen och vällyckad bild. Säsongens senaste nyhet.

I l
.. En hederssak.

.Drama-:fisk scen av Ch. de Croix.

 

 

 

 

Herr Etiévant . . . . . . Herr Hellbronn.
Herr Dorivel . . . . . . Greve de Croix.
Fru Barenzere . . . . . . l-leloise Helbronn.

Greve de Croix har länge kämpat för den passion han hyser för Heloise Helbronn,
hustrun till en av hans vänner, men gör till sist henne sin kärleksförklaring.

Men Heloises hjärta är icke fritt. Hon älskar en löjtnant de Prevaiet och hennes make
upptäcker en dag en biljett, vars innehåll lämnar honom fullt bevis på. t:hans hustrus brottslig-
het. Blott underskriften fattas och hr Hellbronns misstankar fästas pa greve de Croix, vars
uppförande synes honom underligt. De två. männen duellera. Hellbronn stupgar. De Croix
som är utom sig över att ha dödat sin vän, blir vid tanken pa den döde och pa Heloise, som
skänker sin gunst ät en annan, vansinnig av förtvivlan och svartsjuka.

3.I den snga södern.

Denna härliga naturbild innehåller en hel del praktfulla scenerier frän Syd-Europa. Bland
annat se" vi vyer från Nizza och Cannes som i vintermånaderna örse oss med härliga rosor,
violer och narzisser. Vi befinna oss i apelsinernas, lagerträdens o ch cypressernas hemland.

4. vER om!

Vän eller fiende?l

Krigsdram a.

 

 

 

 

Nuccia, den älskliga bondflickan, tager avsked av sin barndomsvän och fästman, vilken
mäste ut att värna hembygden mot den påträngande fienden. Nuccias fader, som icke hyllar
hennes val, begagnar sig av tillfället att för Nuccia presentera en friare efter sin smak. Dä
Nuccia vägrar, blir hon av fadern instängd på. sitt rum, tills, som han säger, hon har betänkt
sig. Nuccia lyckas dock att fiykta ur sin stränge faders hem, och då. hon vet att barndoms-
vännen icke är långt borta, skyndar hon till lägret. Ovetande som hon är om ordet "Ver dal" .
aktar hon ej på. det av vaktposten utropade ordet, utan skyndar vidare. Då. ljuder ett skott,
och träffad av en kula, segnar hon till marken. Den som avlossat skottet var - hennes barn-
domsvän och fästman.

 

 

På. lasarettet ligger Nuccia i sin bädd, vid hennes sida ligger den olycklige skytten; fa-
dern med sin friare är där ock. Nuccia förlåter sin fästman, han visste ju icke vem hon var.
Så. icke fadern, som nu har fått dubbel anledning att neka sitt samtycke. Då. händer något
märkligt. Den försmådde friaren beder fadern att genom sitt samtycke förena de älskande
med varandra. Nuccias fader ser sig plötsligt försatt i en märklig belägenhet och mäste giva
efter för den samfällda bön som alla riktar till honom.

 

 

5. ILLUSTRERAD SÄNG.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande pä alla biografer i Amerika. och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

Sanfiago Flynn.

Långt nere vid Rio grande Hon sad: Fy en säln don Juan.

Där bodde Santiago Flynn. Mig får ingen mexikan.

Han klädde sig, som spansk grande. Mitt hjärta fär ingen annan

Han red pä en ponny fin. än en riktig irländsk man.

Strax därintill på. sin egen farm, Vilt han började en fandang -- UO",

där dvaldes det en liten irländsk ros. högt han skrek med ett irländskt grin.
Spaniens kärleksheta sånger "Fast född nere under Mangon,

Sjöng han för den fagra ros. Far min, det var Poddy Flynnff!

Hon suckade, blinkade, sade Hon skrek: "Kom in, mister Flynnl"

till honom så.. Aldrig säger jag mer.

u Santiago, son av Lago di Maggioreslland.
Refräng! Visst din dräkt är grann.
Men maccaroni, rid din ponny!
Dina spanska kärleksvisor
gör mig sjuk i sinn.
Andra toner! Andra miner!
Santiago Flynn.

I.. Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.
I." 15)" att förväxla med grammofon.

:l- Publiken uppmanas att instämma i refrängen. 2

 

 

 v..-..----,..-

6. Slutet gott, allting gott.

Skämfnummer av för-:fa rang. va Max Jinder.

Max älskar i hemlighet sin vackra granne, Alice, men vet ej hur han skall lyckas bli
bekant med henne. Då. hittar han på. att övertala en stackars tiggare att simulera ett överfall
på den sköna, och i rätta ögonblicket uppträder Max som den räddande ängeln, som rycker
offret ur banditens händer, varpå. han med en hjältes gloria kring sin panna följer sin Alice
hem. Hon besvarar hans böjelse och snart är en liten kärlekshandel i gäng. En dag, när de
unga genom fönstret kasta slängkyssar till varandra, bli de emellertid upptäckta samtidigt av
hennes moder och hans fader, vilka från sina fönster söka utspionera föremålen för deras re-
spektive barns känslor. När de få. syn på. varandra börjar ovettet hagla från ömse häll och
vära unga älskande begagna sig av denna ordstrid för att tillsammans fly. Dä gär ett ljus upp
för de gamle, som vid äsynen av denna kärleksidyll skänker de unga sin välsignelse och för-
lätelse.

När slutet är gott, är allting gott. . . .

I i

Förstklassig pianomusik.

 

 

 

 

 

 

ENTRE: 1:sta logeplats 50 öre, 2:dra dlo 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
thra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ei tillträde.  Rikslel. l50.  Tohaksnikning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

WI- Nyttprograrn Lördagen den 27 Augusti. .IW

Tr.-A.-B. Folk", Eskllslunl.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain