#7404: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSllllS HUS, ingång från dareliig. (snott emot ltidnusel).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. 6-l0 e. rn. Sön- ooh llelgdagar från 2-5, 6-lll e. rn. med början varje hel timme.
085.! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. J

 

 

Program från och med den 26 t. o. m. 29 Aug. 1910.

.. Danmarks kunnabornar.

Särdoles intressanta vyer.

1. Amalieborg sett från Marmorkyrkan.
2. Cristiansborgs ruiner.
3. Rosenborg.
4. Kronberg.
5. Jaktslottet Eremitogen i Dyrehamn.
6. Fredenborgs slott och park.
7. Fredriksbergs slott med omgivningar.
f

[1 -------l

W  smnemkamevaren i ensam den 2r Mai rom. "
. Arabiska hantverkare.

En särdeles intressant och underhållande bild är LiArabiska hantverkare". Icke mindre
än 20 olika fack äro i raskt på varandra följande bilder representerade.

.. övERervEN.

Livets tysta sorgespel äro de hemskaste, men mest beklagansvärd av alla är ett barn, som
berövats sin mor, och som har en far blott till namnet, likgiltig, vårdslös, kanske grym, men
ännu värre om han av naturen är god, men genom omåttlig förtäring av starka drycker blir
elak och kall.

Vår bild skildrar ett vackert, godhjärtat barns historia, vilket mötte de mest förkrossande
motgångar i livet. Först dog hennes älskade mor, sedan förlorade hennes far, som var välme-
nande och godsint men svag till karaktären, ej blott en liten hopsparad förmögenhet, utan ock-
så sin arbetsförtjänst, detta senare genom att han sökte tröst i starka drycker.

Den lilla vet, att hennes kläder äro tarvliga, och barn som hon är förstår hon likväl,
varför andra barn se henne över axeln och stöta ut henne ur sina lekar. Alltid blev hon ned-
tystad, och ingen brydde sig om henne, då hon smög sig bort.

Ingen mer än Gud såg henne, då hon kröp genom kyrkogårdsgrinden till en enslig grav,
där modern låg nedbäddad.

Kunde modern nere i sitt trånga vilorum känna de små kalla händerna, medan de grepo
omkring efter kärlek och sympati, under det stora tårar trillade utefter kinderna? Ack nej!

Men en mäktigare hand än människors hägnade den lilla, och snart börja olycksmolnen
skingras. Fadern kommer till graven vid samma tillfälle, och den gripande åsynen av det
gråtande barnet vid moderns grav kommer honom att fatta ett fast beslut att bättra sitt lever-
ne och så vidtager för far och dotter ett liv av lycka och sällhet.

 lien moderna sporten.

Den modernaste sporten är för tillfället rullskridskoåkningen. Då är det ju ej heller
så underligt, att vår gamle vän Lehman försöker sig på denna sport. På gatan tilltalar han
en ung dam, som just är på väg till rullskridskobanan. Han måste naturligtvis följa henne,
fast han hyser ett stort misstroende för denna sport. Han vågar likväl försöket, men vilka
rysliga saker måste han icke uppleva här. Snart rullar en annan herre bort med hans dam,
men detta är dock icke det värsta.

Största skrattsuccås!
ri: ----r!i
Ir ELEKTRISK VENTILATION. -H
Eltertryek av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. e: e: e: e: Berusade personer äga ej tillträde.

 

I-J

 

 

I-.l

-j-

l-J

 

 

 

 

i!

 

l-J

-j .Ij-

H

 

 

 

 

 

 

Förstklassljg musik. .-
ENTRå: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
ltätt lill ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast lill den föreställning de köpas.
W Nytt program Tisdagen den 39 Augusti. W

lllbdlmma. Dn-L-B. Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain