#7403: Stora Biografen

Sllllll BIUGBAFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. in., Fredags-, Lördags- och lielgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och hel-dagar kl. 2-5 och 6-10 e. In.

 

Program lr. o. m. Lördagen den 27 i. o. m. Tisdagen den 30 Aug. l910.
F I I

. Klostret Cherin.

En synnerligen vacker och stämningsfull bild i naturliga färger.

 

 

Ett mästerprov i kinematografi.

2. Chauffören I

eller Viol avgrundens rand.

Storartat spännande drama i många avdelningar.

 

 

l.RIKEDOM. .Den unge Armand är överväldigad av den lycka som hans rikedom kan
beskära honom. Han tar avsked av sin älskade, för att bege sig till klubben.

SPEL. Armand inträder i klubben oc-h inbjudes att deltaga ispel. Han prövar sin
lycka, vinner, men bladet vänder sig, han förlorar. Passionen har gripit honom. Han spelar
vanvettigt bort allt, till sist även sin luxiösa boning.

c RUIN. Han går hem, men ack, han äger intet hem mera. Han stannar. Den av lyckan
bevagne kommer att satta sig i besittning av sin lätt förvärvade egendom. Armand följer
honom för att Visa boningen.

FALSKHUET. I:Den av Armand så. älskade unga flickan kommer. Han underrättar henne
om vad som florsiggatt, samt presenterar henne för den nye ägaren. Då. hon får klart för sig
att Armand ar utfattig, och att han ej vidare kan underhålla hennes begär för lyx, vänder
hon sig. fran honom till den nye ägaren. Armand, som trott sig äga hennes kärlek, lämnar
under förtvivlan huset.

FAITTG MEN ARLIG. Armand, som under sin rikedoms dagar lärt sig att sköta
automobil, söker samt erhåller plats som chaufför.

År ha gått, Armand är nu gift samt har en liten dotter.

FN VANSINNlG FÄRD. Armand står med automobilen vid en station. Ett par när-
mar sig, stiger upp i automobilen.
I IGENKANNANDET. I paret igenkänner Armand sin forna älsknrinna samt ägaren till
sin bortspelade luxiösa egendom.

IdAMNDBE(3rAR; Armand överväldigad av hämndbegär, fattar ett förskräckligt beslut.
Ilan satter fully-.fart pa maskinen, .kör som en galning. Han kan ej fort nog hinna till platsen
for planens utforande, ett bråddjup. De åkande se sin förtvivlade situation. De försöka få.
automobilen att stoppa. En strid uppstår. Armand vinner medan man närmar sig alltmer
platsen." Man är framme.
i RIADleDl-L". Armands hustru och barn, som för att fördriva aftonen, ha gått ut och
sitta vid braddjupet. Armand ser dem. I sista ögonblicket svänger han ratten, automobilen
rusar uppför en brant. Alla äro räddade.

Bilden är från början-tillslut full av spännande moment och utmärker
sig for sin originella handling.

3. ILL-USTRERAD SÄNG.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sang. Dessa sanger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio
gralerna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

 

 

San Haga Flynn.

Långt nere vid Rio grande Hon sad: Fy en säin don Juan.
Där bodde Santiago Flynn. Mig får ingen mexikan.
Han klädde sig, som spansk grande. Mitt hjärta får ingen annan

Han red pä en ponny Jfin. än en riktig irländsk man.
Strax därintill på. sin egen farm, j Vilt han började en fandang -- UO",
där dvaldes det en liten irländsk ros. högt han skerk med ett irländsk grin.

Spaniens kärleksheta sånger "Fast född nere under Mangon,
Sjöng han för den fagra ros. Far min, det var Poddy Flynnl"
Hon suokade, blinkade, sade Hon skrek: "Korn in, mister Flynnl"
till honom så.. Aldrig säger jag mer.

Santiago, son av Lago di Maggiores land.
Refräng: Visst din dräkt är grann.

Men maccaroni, rid din ponny!

Dina spanska kärleksvisor

gör mig sjuk i sinn.

Andra tonerl Andra minor!

Santiago Flynn.

Ef" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.
W Ej att förväxla med grammofon.

EPubliken uppmanas att instämma i relrängen.:-m

 

 

 

.. De stora Riksskyiteiävlingama vid 50-års-
jubileei i Stockholm 1910.

Är utan tvivel en av de mest aktuella, enastående och intressanta lilms som någonsin
upptagits i Sverge. Genom påpasslighet lyckades vi få med hela skytteveckans händelser från
skyttarnas ankomst hit och till prisutdelningen i Idrottsparken.

Ur programmet framhålla vi bl. a.:

Vid Centralstationen.
600-meters-skjutningen vid Kaknäs.
Markering.

Avmarschen till Skansen.

Kronprinsen åser skjutningarna vid Skuggan.
Hastighetsskjutning på. 35 sek.

General Uggla jämte flera kommitterade.
Skytteveteranerna.

Skytteveteranen Swan.

De 10 bästa skyttarna.

De 10 bästa skjuta om Gyttorps pris.
Mästerskytten Green synes närmast.
Prisutdelningen.

Riksskyttestandaret.

 

 

 

 

5. ansens afV.

, , Oemotståndligt rolig.

Förstklassig pianomusik.

 

 

 

 

 

 

ENTRE: lzsta logeplats 50 öre, 22dra die 40 öre, 1:sta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ei tillträda. :LT-f: llikslel. l50.  Tobaksriikning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

W!- llytt program Onsdagen den 31 Augusti. W

T1.-A.-B. Folkel, Enkllnunl.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain