#7402: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta . 9)
N D hörsal, Kungsgatan 36. w
Ä Q) 4
(-4 " .nemaiograf- z

j-Ol" 2111517117ng

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

W" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "W

vid pianot; PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 29 t. o. m. 81 Augusti..

På till; kr.  

lf" Särdeles intressant naturbild i färger. .u

. Under Garibaldis ana.

Spännande, historiska bilder från Italienska frihetskriget.

En ung soldat 1 bourbonernas armé hänföres av berättelserna om Garibaldis segrar, och
rymmer ur sin tJänst för-att i stället strida under den sagolike hjältens fanor.

Hans tästmöytages 1 förhör-i bourbonernas läger, men hon vägrar bestämt att giva några
som helst upplysningar om rymlingen. Man är just betankt på att arkebusera henne, då helt
ovantat Garibaldis armé stormar fram och befriar henne. Vid åsynen av den kacke generalen
övergå. bourbonernas soldater till frihetsskaran.

H
u

 

 

N

 

 

 

Konsffilm :

. Onkeln rån Amerika.

Stor komedi.

Den rike onkeln återkommer hem, men låtsar som om han befinner sig i största armod
för att pröva sina nevöers sinnelag.
Den ena, som redan är rik och innehar en framstående ställning i samhället låter utan

förbarmande kasta ut honom.
Den andre, som är fattig på. ägodelar, men har ett gott hjärta, mottager med öppna ar-
mar sin olyckliga och fattiga enkel och erbjuder honom att stanna och dela hans enkla liv.
Miljardören testamenterar alla sina ägodelar till den som så väl mottagit honom trots

hans föregivna fattigdom.

4. h vid mans analt.,

är Utmärkt vacker mytologisk scen. .u

 

 

 

 

 

 

 

QII

Den nye generalen.

Humoresk.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7A-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. rn. populära barn- och familjeföreställningar,
barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Torsdagen den 1 Sept.

Enkiistmla,17u-A.-U. Full-vt, 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain