#7400: Stora Biografen

Sllllll BIUGBÅFEN i

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 c. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

Program lr. o. m. Onsdagen den 31 Ang. t. 0. m. Fredagen den 2 Sept. l9l0.
F . I
.. Kookmohma.

Kinemarogmfi i färger av PA THE PRERES.

Utomordentligt vackra scenerier framställande folkliv, seder och bruk
i Kockinchina.

l. Små hantverkare. - 2. Bambuläkt. - 3. Kinesiska tärqare. - 4. Svin vägas.
5. Anamitisk leksak. - 6. Knivslipare. - 7. Gatuhandlare.

 Kända toner

eller

Home, sweet home.

fmerikanskt drama.

 

 

 

 

. Den framstående skådespelaren Simpson har en liten dotter, som han älskar mycket högt.
Varje kväll innan han går på teatern låter han henne dansa på sitt knä, medan han sjunger
sin favoritsång UHome, sweet home". I

En afton, då. fadern är på teatern, blir den lilla flickan farligt sjuk. Då fadern kommer
hem, blir han förtvivlad. Läkaren kan ej med bestämdhet säga något, och följande afton må-
ste Simpson gå på. teatern. Nu inträder en kris i sjukdomen och då läkaren anser, att barnet
icke kan leva, underrättar han fadern mitt under föreställningen därom. Denne kan dock icke
lämna teatern, utan måste trots sin ångest spela sin roll till slut.

Spänningen har dock varit för våldsam och Simpson blir vansinnig. Han föres till ett
hospital, men han synes obotlig. Som ett sista försök för man till honom hans lilla dotter,
som lyckligt genomgått sjukdomen. Hon sjunger den gamla sången uHome, sweet home", vil-
ken fadern lså ofta sjungit för henne. Vid de välkända tonerna väckes förståndet till liv, och
Simpson är botad.

F EnIIamiljehistoria av tinaste slag, som med lina drag av älsklighet, tadersömhet och
barnakarlek bildar ett helt av den mest förtjusande art och som i sitt rörande vemod måste
mäktigt tilltala och röra varje känsligt sinne.

Denna av äkta och sann känsla genomandade bild

bör ses av alla.

3. ILLUSTRERAD SÄNG.

illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorcradc skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på. alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio
graferna visa, emedan sista skioptikonplåtcn visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

 

 

((Blommorna framför kaféetkf

Och månen så stilla på staden hon sken. l En ung man vars ansikte strålade glatt.
Sitt allvar på gatorna göt. Till flickan skyndade fram.
Då till mötet en flicka sågs ila åstad. Då hon sade: uI morgon väl reser jag
Dess öga av glädje det brann. hem.
Hon tänkte vad fröjder som stadslivet Här äro vi främlingar blott.u

skänkt. Hans kinder av vrede då flammade opp:
Sen hemmet hon lämnat långt bort. "Säg varför behandla mig så?"
Men hon stannade stilla då. hon såg med Men hon gav intet svar.

ett smil. Ty hon stirrade blott.
Några blommor framför ett kafé. Upp blommorna framför kaféet.

Och blommorna framför kaféet.
Refräng: De minde om barndomen ljuv.

Och hon såg hemmets stig.

Och hon tänkte därvid:

"Vart går väl i afton min väg P"

Hon tänkte på blommorna små.

Som hemma i trädgården stå.

Och hon viskade, Mor.

Om dig tala, jag tror.

Små blommorna framför kaféet.

 

 Publiken uppmanas att instämma i reirängen.:-::

Ef Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatern. Å
är Ej att förväxla med grammofon.

I I, I I o I
. f Brysselnlslallmnnen I Iannr.

Hela den väldiga utställningen med alla dess skatter lågornas rov.
Den största eldsvåda i mannaminne.

 

 

Oerhörda förluster, skadan uppgår till 150 miljoner. Många människor skadade. Ett
helt menageri, med djur och allt, lågornas förgängelse.

OBS! Den mest fullständiga som blivit fotograferad, ej att förvexla med de tidigare -
annonserade bilderna.

Vidare visar vår bild vyer av den del av utställningen, vilken ej tagit skada av branden,
och borde det därför vara av stort intresse att skåda.

I." Utan all konkurrens. "w
I " - I
Å.. Portvaktens flaska.
i håg-g- Skämt.--- I

Förstklassig pianomusik.

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE: lista logcplats 50 öre, Zidra dio 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Bidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Berusade personer äga ei tillträde. 1  Vf  Rikstel. l50. f   Tobaksrökning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

WI- Nytt program Lördagen den 3 September. W

Tha-B. mm, Elkimnm.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain