#7399: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emot Hidnosel).

(L TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-lll e. m. Sön- ooh Helgdagar från 2-5, Bält] e. m. med början varje liel timme.,
I 035.! Alltid först med de senaste nyheterna. 035.!

Program fr. o. m. 80 Aug. t. o. rn. l Sept. 1910.

. Sandvikens järnverk.

Intressant industribild.

 Skådespelerskans räkningar.

Skämt.

 

 

r-l

 

 

 

.JM I

 

 

   
   

 Kråkskjutning med uv.

Intressanta jaktbilder.

.I- l-
r

I
-L-

.. legenden om Sterlings torn. I

 

Spännande drama.

Inga kinematografiens alster överträffa och ett ringa fåtal kunna jämnstållas med denna
triumf för allt vad ljusbilder heter. Händelsen som skildras har tilldragit sig iEngland under
1.2:te århundradet. Kostymer och scenerier skilja sig våsenligt från vad som setts förut.

Historien år verklighetstrogen in i dess minsta detalj. Något liknande detta har aldrig
passerat revy å någon scen. Filmen år en nyhet så vacker och intressant, att den kommer att
bli ett sanitalsämne i allas hem, som sett den.

Bilden åskådliggör en gammal saga om ett uråldrigt slott i England, kallat Sterling.
Sägnen förtäljer, att vem det vara månde, som sove i vaktrummet till slottet. skulle han an-
tingen vakna morgonen därpå med makt att bli kung eller också. sova i50 år. Lord Plantoro,
fästman till Guinivere (ett dotter till ägaren av slottet Sterling), fick höra ovannämnda saga
sjungas vid trolovningsbanketten och lovar därvid högtidligt att han skall sova i vaktrummet.
Han fullföljer också sitt löfte, men under natten låter Guinivere på skämt förändra inredningen
av rummet så att detta får en mycket åldrig prägel och morgonen därpå fullfölja förklådda
personer skämtet. Plantor-os förstånd rubbas och abboten Benedict tvingar Guinivere att vid
altaret svära honom trohet. Några år senare återfår emellertid Plantoro förståndet.

Detta är endast några kortfattade häntydningar om innehållet i bilden. Blott genom
att se den kan man få en riktig föreställning om dess förtjänsten
I

II I"

II

 

 

ankomnar morgonposten. Denna dag är den ovanligt stor och innehåller både glada och sorg-
liga nyheter, vilkas intryck på. den unge mannen äro ganska lätta att följa. Mycket förtjust
är han över underrättelsen om att hans svärmor fallit ned för trapporna, brevet från en tro-
ende gör honom förlägen. Så anländer ett telegram med underrättelse om svärmoderns död
och i sin stora glädje omfamnar han telegrampojken och ger honom rikliga drickspengar.

Det så rent okrystat komiska i herr Gentile Miottis spel gör denna bild till en verk-
ligt komisk bild.

 

 

 

 

 

, .I
En ung, rik godagspilt låter en morgon tjänar-en efter frukosten räcka sig den nyss I

iir---

 

- nr
I." ELEKTRISK VENTILATION. "M
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. :e :e e: :e Berdsade personer äga ei tillträde.

 

 

Förstklassllgr musik.
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre..
Rätt till ändring av programmet förbehålles, Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.
W Nytt program Fredagen den  September. W

Eskil-lm, Tru-1.45. 103m 1910-

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain