#7397: Stora Biografen

STORA BllllilldFEN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Frerlags-, Lördags- ooh helgdngsnftnar kl. ö;10 e. m.,
Sön- ooh helgdagar kl. 1-3, 3-5 och (i- M10 e. m.

Program lr. 0. m. Onsdagen den 14 l. 0. nr. Fredagen den 16 Sept. 1910.
I " I

.. Risskörd i Japan.

---V Praktbild. :Ii-Älg:
Kinematograti i färger av Pathé Freres, Paris.

På. risfältet. - Skörden. - Hos plantageägaren. w- En egendomlig rensningsmaskin. --
En modern rensningsmaskin. M- Ett egendomligt redskap. - Siktnlngen.

Lärorik och intressant bild.

 

 

 

 

S-JV-P-F- i S-JV-P-F-

. Frestelsen.

Kinemalograiisk konst efter Paul & Victor Marquerites novell.

VPERSIv)Nlr]IfNA .-
Louise Guerin ........................... ., spelas av Fru Barvieri. I
Madame Renée .......................... .. ,, ,, Förken Barvieri.
Gossen .leans roll . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . .. ,, ,, Freunt.

Vi .har å bilden insatt upplysande svenska texter, där så. .varit nödvändigt. För övrigt
är bildens innehåll av den beskaffenhet, att någon annan förklaring än den handlingnn och den
mimiska framställningen giver, är överflödig.

I i 1
3. Jllusfrerad sång.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolororadc skioptikonplätar, kombinerat llnod
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer 1 Amenka och aro clar- detypopularaste no-
graforna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng 1 vilket publiken skall instämma.

Präriens näktergal.

 

 

 

 

älskande på. prärien stå. han igen ett mnntert ha-ha-ha.
Ömt han säger LLKom följ till mitt läger, Och han slickade tungt, då. hon sade helt
din brudsäng vi nu bädda må". Ilungt:
Blygt hon sänker sin blick, ger till svar uStig in till mor och fara. y
blott en nick, Men en glimt titav kärlekens eld just han
Men strax hon börjar så. kärlekslyckan be- såg 1 hennes öga da. I
sjunga, Han blev glad, han fick jag, och han vis-
Ooh tjusad han lyssnar därpå. y kade ömt till henne sa:

Refräng; LLDrottning i sångens rike.  hörde jag din like.
Toner-na mig förtrolla, ljuv kärleksplåga vålla.
Vid dina sånger ömma, Låt mig få. evigt drömma
Präriens ljuva Sånggudinna.

Hand i hand uti kvällsolens brand tvenne När han sald: LtBliv min vänt, fick till svar
r
i:

 Publiken uppmanas att instämma i reträngen.

m" Ensamrätt. för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatern.
lf" Ej att förväxla med grammofon.

I I
JVyff-l [El ijtt! [El JVyH!

4- oss! sensationsnyhet. oss!
Stor internationell

Brottningskamp.

Världens förnämsta brottare i tävlan om världsmästerskapet,
som erövrades av G. Lurich. f

 

 

Endast 3 dagar. .. .

 

Följande Champions deltogo:

 

 

Paul Martens, Berlin. O Franz Oyklnp, Englands starkaste man.
F. Dollan, Tysk-Byss. 8 Å. Krook, Svensk mästerskapsbrottare.
P. Radllalz, Pomm. Herkules. o Åp. le colaqsc, Frankrikes Champ.
M. Pugafsohof, Kosaek-Champ. O Mac Donald, Skottlands Ohamp.
O I -
5" H. Mine-Rasen, seem-m. champion. .05
= G. LURIGH, Världsmästare. 2
...I "n- nu...
Said Kahoula, Indiens Ghamp. Q) Ohs- Herold, Luxemb. Champ.

 I Den mest storartade brottningskamp, som någonsin blivit kinernatografiskt
I I upptagen.

W Enastående sevärdhet! .m

.. Bildhuggaren.

Vacker ooh roande skämtbild.

l i

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

: e
 PIA N O 
ä Pianolabriks-Afll.(liiitrdson 81 Ljungqvist, ä
i. Norrköping. 5

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Förstklass-ig pianomusik.

liNTRlC: lista logeplats 50 öre, 2Idra dto 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 är 25 öre;
22clra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars bnrntöreställning kl. 1-3 o. :åäö e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.
Berusade personer äga ej tillträde.  Vi i Hikslel. 150. : f .i  Tobaksrdkning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

W!- Hytt program Lördagen den 17 September. W

"fiir-Ile. Funke-r, :arneman

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain