#7395: Stora Biografen

STIM BIUGRAFEN

4- CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. Ball) e. m.,
Sön- och helgdagar kl. l--3, 3-5 och 6--10 e. m.

Program ir. o. m. Lördagen den l7 i. o. m. Tisdagen den 20 Sept. 1910.
I I

l.Egyptiska monument.

De gamla egyptiska kulturhärdarnas byggnadskonst draga förbi oss. Vi besöka Memiis
och Tebes ruiner, vilka ännu i dag vittna om städernas gångna storhet, vilka visa vilka beund-

ransvärda verk de redan under denna tidigare forntid vore i stånd att utföra. Ävenså avlägga
vi ett besök av största intresse vid I-iuxor- och Karnakpyramiderna. Men den största dragnings-
kraften för alla resande är den jättestor-a sfinxen.

.. lidels skiokelse.

Storartat drama ur livet.

 

 

 

 

 

 

 

En skildring av livets många växlingar, dess ljusa och mörka sidor.

Ljus: Vi se den rike och aktade börsmäklarens hem. Dottern arvtagerskan omgiven av
beundrare. Hennes fiickaktiga upptåg och skämt med dem.
Skuggaz- Fadern ruinerad. Ett hastigt slut. Hustru och dotter förtjjäna sitt uppehälle.
Gryning: Ett oförväntat möte. Pianolektionerna. "Gammal kärlek rostar ickea.
(Bilden förklaras med svensk text).

l I
.. Jllusfrerad sång.

.Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

Präriens näkfergal.

 

 

Hand i hand uti kvällsolens brand tvenne  När han said: "Bliv min vänt, rick till svar
H älskande på prärien stå. ii han igen ett munter-t ha-ha-ha.
Ornt han säger aKom följ till mitt läger, :i Och han suckade tungt, då hon sade helt
din brudsäng vi nu bädda må". lungt:

ÅBlygt hon sänker sin blick, ger till svar "Stig in till mor och fart. .

blott en nick, i Men en glimt utav kärlekens eld just han
Men strax hon börjar så kärlekslyckan be- i .såg i hennes öga då..

I sjunga, Han blev glad, han fick ujaa, och han vis-
Och tjusarl han lyssnar därpå. i kade ömt till henne så:

Refräng; "Drottning i sångens rike. Ej hörde jag din like.
Tonerna mig förtrolla, ljuv kärleksplåga vålla.
Vid dina sånger ömma, Låt mig få evigt drömma
Präriens ljuva Sånggudinna.

ref-7:1: Publiken uppmanas att instämma i rett-ängen. 

I." Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatern.
I: Ej att förväxla med grammofon.

 Venelianskl hlorl.

Spännande, Italienskt drama.

 

 

Venedigs överlämnande. Upploppet. Striden mellan borgare och trupper. Anföraren
förföljd. Illemma hos sig. Uppnådd. En hjältemodig hustru. Fången. Hustruns list. Besöket
hos kvacksalvaren. Brödet med det sövande giftet. Skendöd. Begravningeu. Uppgrävd. Ater-
förenade.

l I
.. Möller blir oiil emot sin villa.

Kärleksaffärer äro ibland svårt att sköta och stackars Möller får bittert erfara detta. För
att skydda sin hjärtans dam, tiligriper han, då de överraskas, den förtvivlade utvägen att fria
till den på scenen uppträdande mannens mindre ungdomliga syster. Han får naturligtvisja med upp-
räckta händer. För Möller är den utgång hans uppvaktning gjort allt annat än behaglig och.
bröllopsdagen är den fruktansvärdaste i hans liv. Trots alla försök att smita undan blir han
till sist formligen "hopknuten" med sin sköna fästmö.

En glad film.

.IIIII-IIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. O
 PrANo 
I -4 från - .
i Pianoiabriks-A.-B. Gustafson ö Ljungqvist, i
:O Norrköping. i i

.II-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III.

Förstklassiga pinomusik.

ENTRE: lista logeplats 50 öre, Zldra. dto 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
2Idra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. 3-45 e. m.
Entré: ll) öre för barn och 2-5 öre för äldre.
Borusade personer äga ej tillträde.  f av i: Hiksiel. l50.  i Tobaksrokning i lokalen lörbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

W!- Hytt program Onsdagen den 21 September. W

Thai-e Film, euron-mn.

i i

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain