#7394: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 se

  à
å

Ef" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "w

 

 

glvas dagllgen efter utsökta och gedigna program.

vid pianot; PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 19 t. o. m. 21 September.

Fh--

Ny serie.

 

 

 

 

Ny serie.

:hg-"rån de! so [lya [jfr-:lien

Pontinska kärren äga stor ryktbarhet. De äro belägna uti italienska provinsen Roma och
sträcka sig i en längd av 45 km. och en bredd av 15 km. För att hålla träsken torra äro ka-
naler anlagda. På området beta hjordar av nötkreatur, hästar och buHeloxar. Befolkningen
är fåtalig och trakten osund. Vackra scenerier bjudas dock främlingen och herdelivet på kärr-
området är av stort intresse.

I-I
i]

-J

I.. Spanskf milifärliv.

Livliga, omväxlande krigsbilder.

 

 

...q

Det är rörliga, intressanta bilder, som här upprullas för åskådaren. Spansk militär av olika
vapenslag, iklädd vackra uniformer och anförd av ståtliga officerare, äro på marsch, leka krig,
leva lägerliv o. s. v. Man får åse en rekrytering i Madrid, man ser konung Alfonso, säker
och trygg å en eldig springare, i spetsen för generalstaben, trupperna svära fanan trohet, var-
efter en efter en kyssa fanan, o. s. v Och slutligen defilerar armén förbi den kungliga tribu-
nen, där drottning Ena och hennes barn hälsa trupperna.

Det ligger någonting friskt och hurtigt över dessa bilder, vilka böra ses av var och en
som intresserar sig för militär- och friluftsliv.

Under Spaniens sol.

 

 

 

 

Storartad dramatisk nyhell

3va alfa.

Drama från Judalandet.
Efter Jean Racines skådespel iscensatt av Michel Carre.

Skådespelare :
Athalia M:lle Delvair.
Overstepresten .......... -. Mr de Max.

Athalia, judarnas drottning, har uppstigit på. tronen efter att ha låtit mörda 42 prinsar
av sin ätt. Den grymma drottningen trodde, att hon utrotat alla som kunde göra anspråk på
tronen, men en liten prins Jons, hade räddats av Josabeth, översteprästens maka, som i hemlig-
het uppfostrade honom i Jerusalems tempel.

I åratal hade Athalia härskat med järnhand, och det judiska folket anropade Jehovah att
han måtte befria detsamma från hennes tyranni och giva det en Davids son till konung.

Drottningen känner, att hennes stund är kommen; den allsmäktiges hämnd kan hon ej
längre undgå. Hon rasar mot denna makt, som hon ej kan undgå, och Baels präster kunna
föga trösta henne.

Josabeth har nu röjt sin hemlighet och översteprästen för fram den unge prinsen inför
folket, som i honom hyllar sin blivande konung. Aven en av drottningens främste hövitsmän,
Abner, deltager i denna hyllning. I sitt palats ser Athalia i en syn dels sina offer, dels den
levande tronarvingen. Hon skyndar till templet, men drives ut från det helga rummet av
översteprästen. Förbittrad för hon ut sina trupper till storms mot helgedomen, men möter
oväntat motstånd av Guds egna stridsmän. Snart är hennes saga slut och den unge Joas
hyllas som judarnas konung.

I." Ufmärkf iscensäffning. - Kinemafografi i färger. "IK

 

-wii-l
him

J

 

 

i-II
1.-...1

I-l

Aktuell nyhet för dagen.

Bryssel.

Bilder av egen tillverkning från världsutställningens stad.

Staden Bryssel har denna sommar levat på. allas läppar med anledning av den0stora
världsutställning, som där pågått och pågår, trots en förhärjande eldsvåda för en kort tid se-
dan. Bryssel, Belgiens huvudstad, är, frånsett utställningen, av största intresse, och de rörliga
gatubilder, som där bjudas, äro nöjsamma nog.

Våra bilder visa bl. a.:

Justitiepalatset (byggnaden kostar 60,000,000 kr.).

Kungliga slottet.

Botaniska trädgården.

Gare du Nord (järnvägsstationen och platsen utanför).-

Blomstercorso.

Cinquantenaire (monumentet uppfört till 50-årsminnet av Belgiens självständighet).
La Grande Place (rådhuset m. fl. byggnader från 1600-talet).

La Bource (trafiken utanför börsen).

La Pla de Brouchére.

Le Boulevard Auspoch.

Försumma ej att se våra dagars Bryssel.

r-.
l-d

J5. .Den uppdragna klockan.

Dràplig h umoresk.

 

.lä-.- I
.p

 

 

 

 

dig

 

li

 

Lij

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6--10 e. m.l

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Torsdagen den 22 Sept.

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain