#7390: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F.eli. NILSSUNS HUS, ingång från Gareliig. (snett emot liidltusei).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. Bwlli e. m. Sön- ooh Helgdagar frän 2-5, S-lli e. m. med början varje hel timme.
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ

Program fr. o. rn. 2 Sept. t. o. m. 5 Sept. 1910.

 

 

 

 

l]

.. I Darjeling.

I." Hänförande vackra natur-scenarier. I."

i----l

 

1
n

 Ungdomens blomma.

I.. Kolorerad. v I."

. VENEDIG.

:: Storslagna, vackra naturscenerier. w-

Venedig, vattenstaden, höjer sig triumferande med sina trånga gator, överallt avbrutna
av valvbågar, marmortrappor, klockstaplar, campaniler, kyrkor, palats och sina tusende laguner
och gondolbeströdda kanaler.

-r

 

r-1
g-d

 

 

I-I

P...-
l-I

 

 

-i

Eeeterfilm. Konsffil-T;

Wpståndelsen

Efter Leo Tolstnys så beryktade och omtyckta drama.

Författaren för oss till Ryssland, detta land, där kontrasten de rika och fattiga emellan är
så i ögonen fallande, att var och en pinsamt måste beröras därav. En av landets furstar an-
länder till sina gamla tanter för att säga dem farväl innan han går ut i kriget. Vid åsynen
av den unga Katchoucha, tanternas tjänarinna, upptändes fursten av en häftig lidelse och tycks
hon även besvara densamma. Vid nattens inbrott mötas de då allt är tyst idet gamla slottet.
Dagen därpå.i reser han igen och Katchouchas sorg är stor. Vid avskedet sticker han till hen-
ne en större sedel för att gottgöra sitt lättsinniga skämt med den unga oerfarna flickan. Han
har nu rest och Katchoucha sörjer. Men vilken förskräcklig upptäckt gör hon inte, hon skall
bliva mor. De gamla damernas vrede är stor och hon blir genast körd på porten.

10 år har föriiutit. Efter att hava genomgått de bittraste lidanden, såsom det lilla bar-
nets död, och tusen grymma frestelser ute i stora världen, finna vi nu Katchoucha inför dom-
stolen falskeligen dömd som förgifterska. Fursten, som sitter i juryn, igenkänner i den fallna
kvinnan den unga sköna Katchoucha, som han ändå en gång älskade, och till vars fall han
nu inser han är skulden och beslutar att göra allt för hennes upprättelse. Han besöker henne
i hennes fängelse, där den förut så hårda ja rent av råa Katchoucha veknar vid furstens iv-
riga böner att få hjälpa henne. Trots flera för fursten grymma missräkningar tappar han icke
modet, utan följer den transport till Sibirien i vilken Katchoucha skall vara, och där blir han
i tillfälle att meddela henne att hon har blivit av senaten erkänd fri och därefter förenar han
henne med en politisk fånge och vi se dem båda knäfalla och med böner tacka för hennes
uppståndelse.

 

 

l-l

 

 

 

I"

-j .llm

5. Adolfvna ar omojllg.
 skämt. 
[l .
HF ELEKTRISK VENTILATION. "N
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudes. :e :e :e :e Berusade personer äga ej tillträde.

 

 

 

 

 

 

j!

 

 

Förstklasszlg,r musik.
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre..
llätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Tisdagen den 63 September. W

Eskilstuna, Tr.-A.-B. .FoNvet 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain