#7387: Stora Biografen

STORA EN

4 CARELIIGATAN 4.

ESKILSTUNA MODERNASTE OCH ELEGANTASTE BIOGRAFTEATER.

TIDERNA: Vardagar 7-10 e. m., Fredags-, Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m.,
Sön- och heludagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

Program fr. 0. m. Onsdagen den 7 t. 0. m. Fredagen den 9 Sept. 1910.
I I

1. .Danska dragoner.

Yår lilla livfulla militärbild från Danmark är en verklig sevärdhet. Full av liv och lust
ser vi de danska dragonerna tumla om i skog ock mark, på. åker och äng, i ur och skur, ja

till och med i Öresunds salta vågor, följas män och hästar ät och regementshunden, ja han är med.

n n
2. Chic-of.

Hisforiskf drama från Henrik den fjärde: fid.

Sannmmdrag av innehållet:

 

 

 

 

 

1. Chicot, Henrik den IV:s lustige följeslagare.

2. Kungen börjar fatta misstankar.

3. Diana och Renate älska varandra.

4. Kungen uppsöker Chieot och säger ät honom: "Du måste upptäcka
Dianas älskare."

5. Kärleksbrevet föll i Chicots händer.

Ö. Renate försökte få brevet tillbaka, men hans vänner fruktade sig för
Chicots svärd.

7. Det parfyrmerade brevet lydde: "Min älskadel .lag väntar dig den-
na natt vid bron av Lille. Din Diana."

ö. Kungen befaller Chicot att döda sin dotters älskare.

9. I mänskenet kände Chicot och Renate igen varandra.

10. Och Chicot svarade ät kungen: "Döda mig med samma svärd som

icke kunde döda min breder."

Ir - n
. Jllusfrerad sång.

Illustrerad sång visas med omväxlande konstnärligt kolorerade skioptikonplåtar, kombinerat med
naturlig sång. Dessa sånger visas för närvarande på. alla biografer i Amerika och äro där det populäraste bio-
graferna visa, emedan sista skioptikonplåten visar sångens refräng i vilket publiken skall instämma.

 

 

rr rr
mo!
En senorita i Madrid ser man - j I ögat synes en tär.
med mörkaögon, som likt stjärnorglödakan. Hon lyssnar till senerns stämma, som i
I månljust Spanien varenda natt lång. natten henne när.

En toreador, henne sjöng sin ljuva kärleks- Tag din mantilla och frän din villa,
sång l fly till Sevilla där blir värt liv en evig vår.

Refräng; Ame ack, min ljuva lilla Amo,
Säg mig det ord kärt,
Som är för mig mest värt,
Jag har dig kär.
Amo är det skönsta namn jag vet.
Det är "jag älskar dig" i evighet.

 Publiken uppmanas att instämma i refrängen.

M" Ensamrätt för Eskilstuna förvärvad av Stora Biografteatem.
M- Ej att förväxla med grammofon.

 

 

4- Xaramellfillverkning.

Överraskande fabriksinferiörer.

Det är till en stor engelsk kal-amellfabrik med marknad över hela världen, som åskådaren
här föres. Och det är med förvåning man finner vilka omfattande anordningar, sinnrika ma-
skiner och övade händer det kräves för att frambringa våra sötsaker. Man ser huru socker och
övriga ingredienser med tillhjälp av vindspel och traverser transporteras in i den väldiga fa-
briksbyggnaden, man fär följa med från den första behandlingen av rävar-an till den färdiga
produkten i form av praliner, konfiturer, marmelad, "kysser" och vad de hundrade olika "got-
terna" heta, packas in i lådor och sändes ut i världsvimlet. Det är överraskande att en så till
"synesu enkel industri kan erbjuda sä många intressanta poänger.

Serien avslutas med att en skön kvinna instoppar dLverse av fabrikens läckerheter mellan
sina purpurläppar.

 

 

jnfressanfa bilder från indusfriens värld!

 

 

 jag-usz vgör fyrverkeri.

Augusta tycker att vädret är för vackert för att gå i skolan. Som hennes fader är fyr-
verkare lyckas hon bemäktiga sig en massa raketer med vilka hon roar sig att skrämma de
förbigående. Hon skrämmer två fruntimrner så. att de ramla omkull på. marken mitt ibland
alla gnistor-na och röken. Augusta har icke ens försyn för tvåJ poliser, vars vita käppar plöts-
ligt börjar svänga runt i luften till deras ägares stora förfäran. På kvällen kommer det för-
skräckliga barnet hem, men finner där en massa av sina antagonister. För att undkomma de-
ras hämnd tänder hon eld på hela butiken och springer sedan efter brandkåren som grundligt
översköljer Augustas olyckliga offer.

I I
Förstklassig pianomusik.

ENTle-l: ltsta logeplats 50 öre,-2:clra dio 40 öre, lzsta plats 35 öre, barn under 12 år 25 öre;
Zidra plats 25 öre, barn under 12 år 15 öre.

 

 

 

 

 

 

Sön- och helgdagar 2 timmars barnföreställning kl. 1-3 o. :åäö e. m.
Entré: 10 öre för barn och 25 öre för äldre.

Berusade personer äga ei tillträde.   V  = Rikslel. I5U.  Tobaksräkning i lokalen förbjuden.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

W!- Flytt program Lördagen den 10 September. W

:flex-ua. romer, Eskilstuna.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain