#7380: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. tt. NILSSUNS HUS, ingång från ttareliig. (snett emot ltidnuset).

(TELEFON 716.) .

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-lll e. rn. Stin- ooh Helgdagar från 2-5, 6-ltt e. m. med början varje hel timme.
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. .f

Program fr. o. m. 28 Sept. t. o. m. 26 Sept. 1910.

. Kommunikationsmedeli lndo-Kina.

Kinemafografi i färger av Pathé Preres.

 

De mest förtjusande scenerier som här upprullas i naturliga färger, är en.verk11g fägnad
för ögat. Utför dessa strömmar glida piroger och sampuer, och på vägarna skrida akdon lang-
samt fram förspända med bufflar eller zebror och här och var ser man pittoreska karavaner
med elefanter, som på sina ryggar bära ofantliga bördor.

Denna bild är en verklig njutning att se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  halsband.
-v-k Drama. m
[I1 - lll
Härliga naturstenerier. -
1. King street. 5. Växter särskilt odlade för käpptill-
2. Vaktparaden. i verkning. i
3. En utflykt i vagn. Ö. Gorez och slottet Montorgueil.
4. En modern villa. 7. Bland klipporna vid Lee.
l 8. Corbieres fyrtorn.
i.1 lll

 

Drama efter Plinius. - Iscensatf av hrr F. Zecca och Andréani. - Kinematografi i färger.

Hr Ravet .................................... .. Manus.
Fru Madeleine Hoch .................. .. Messalina.
,, Celiat .................................. .. Thysla.

Detta drama, som på. ett ypperligt sätt iscensatts av herrar Zecca och Andréani, är en
mästerlig målning av denna romerska tidsepok. Det spelas med en mäktig dramatisk realism
av fru Madeleine Hoch och hr Ravet, bäda från Comédie Francaise.

Messalina, den romerska kejsarinnan, har på grund av sitt sedeslösa leverne erhållit en
sorglig ryktbarhet. Alla måste foga sig efter hennes vilja, vid risk av livets förlust. På. af-
tonen lämnade hon i hemlighet palatset för att klädd såsom glädjeflicka delta ipöbelns nöjen.
På en av dessa nattliga utfiykter träffade hon filosofen Manus, som skyddade henne för hopens
glåpord. Men den unge romaren, som var förmäld med Thysla, motsatte sig alla Messalinas
försök till närmande, varför hon lät kasta honom i fängelse.

Emellertid ha tribunerna tröttnat pä Messalinas herravälde, samt besluta att göra ett slut
härpä och att förbereda Olaudius härpä. Samtidigt kommer den unga Thyslal för att äterfor-
dra Manus. Claudius överraskar Messalina i det ögonblick hon gör ett sista försök med den fängne.

Claudius kan icke besluta sig för att döda Messalina, hans hustru, utan detta utföres av
en tribun, som fått vapnet av kejsaren. Hennes död blev en verklig befrielse för det romer-
ska riket, som lidit hårt under hennes vanvettiga regering.

OBSJ Den mest fängslande och imponerande bild som hittills
utförts i kinematografi.

i Konstzilm. Konsffilm. 1
.. MESSALINÅ. I

 

[ih---il]

.  , Auoustas seoelnarn.

Återigen fär den ärade Eskilstunapubliken tillfälle att se och få. sig ett riktigt gott skratt
ät Augusta och hennes många lustiga upptåg.

Nr ELEKTRISK VENTILATION. W
Eftertryck av programmet utan särskilt medgivande förbjudes. rr: :e :e :rr Berusade personer äga ei tillträde.

 

 

 

 

 

 

förstklassig musik av fröken Signe Björklund.
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

liätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.

W Nytt program Tisdagen den  September. "Eld

Eskilstuara,Tr--.A.-B. Folket 19:e

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain