#7377: Eskilstunabiografen

Lokal: Handl. F. ll. NILSSUNS HUS, ingång från Garelllg. (snott emot llidltuset).

(TELEFON 716.)

Föreställningar:

Vardagar från kl. B-lil e. m. Sön- ooh Helgdagar från 2:5, 6-lll e. m. med början varje bel timme.
OBS. ! Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. !

Program fr. o. m. 27 Sept. t. o. m. 29 Sept. 1910.

[il---

[1. Eli hörn av det gamla Egypten.

 

 

:I

Sjön Phitré, Loupsor och dess ruiner, ett hemvist för sovande flädermöss bland hundra
års damm, upprullas för våra ögon. .

Gudarna och gudinnorna Ossiris, herr Skäggfågel, Iris fågelhatt, Häpi som den personliie-
rade Nilen, avteckna sig mot dessa gamla murar, under det att sftnxarna med ett egendomligt
leende, tyckas vaka vid foten av dessa gamla faraonska borgar.

Stor sevärdhet. 

 

l-l

[Ip---l

l. in enlevang pa vunna xvis ao.

En ung, förnåm dam promenerar med sin kammartårna i slottsparken, då hon plötsligt
överfalles och bortföres av en ung riddare, som förälskat sig i henne. Tärnan blir bedövad,
men när hon återkommer till sans skyndar hon in i slottet för att berätta olyckan som hänt.
Det blir genast liv i slottet. Hästarna sadlas och beväpnade man skynda sig ut för att spåra
upp den bortrövade. Efter en spännande jakt lyckas det dem, och den unga damen är snart
åter i lugn och ro inom slottets fasta murar.

är

.I

l-l
r-.l
h-J

 

En intressant och storslagen militärbild från provinsen Chile i Syd-Amerika.

IJ .. Revy av Chilelruppet i Santiago.

r...-
l-J

[ .

 

 

Jfonstfilm. fmerikan-Biagraf

. På gränsen.  

(Jtomordentlig spännande skildring från det amerikanska borgarkriget.

 

 

 

Häntörande vyer upprulla sig rikt solbelysta och prakttullt brinnande tacklor upplysa skogen
i nattens dunkel.

1. Rörande avsked från maka, barn och föräldrar. M 2. Plikten framför allt. -- Arméför-
delningen slagen på flykten. - 4. En soldat gömmer sig i skogen och då han år säker på att
han ej år förföljd, kastar han bort sitt gevär och flyr. - 5. Han kommer till en brunn och
får av en flicka en vederkvickande dryck. -- 6. Förföljarna åro honom på spåren och flickan
uppmanar honom att gömma sig i brunnen. - 7. Hon leder förföljarna på orätt spår och de
skynda bort i den angivna riktningen. - 8. Unionisterna samlas. - 9. Ett svårt budskap. -
10. Svårt sårad av fienden iiyr ordonnansen till sitt hem, dar hans dotter tager vård om och
gömmer honom. -- 11. Han bränner ett viktigt papper. - 12. Fienden spränger dörren, men
den lilla Hickan ställer sig hotande i vägen. - 13. Papperet kan ej antråffas och fienden ka-
star sig över den sjuke. - 14. Flickan ställer sig i vägen och soldaten ämnar slänga undan
henne, då han igenkänner sin räddarinna vid brunnen. - 15. Den sjuke döljes för den an-
stormande fienden. - 16. - Fienden avtroppar och doktorn förbinder den sjuke. - 17. I fa-
miljens fridfulla hägn.

 OBS. ! Sevärdhet av största rang. ll;
Konstfilm. fmerikan- Biograf.

 

 

 

 

 

taget, sända de varandra ett kort: 4(Jag har Er hatt, jag väntar Er hos mig.u

Dårpå. ge de sig iväg var och en till den andres bostad och träffa sålunda ej varandra.

De sända varandra ånyo ett kort: "Vänta mig hår, jag kommer tillbaka" och börja på
nytt sin lilla manöver, men utan att lyckas.

Äventyret hade kunnat utstråckas, om icke en olyckshändelse på vägen hade fört dem-
tillsammans. Tyvärr blevo deras hattar, som de nu återgåvo varandra med älskvärd artighet
alldeles förstörda genom olyckshändelsen.

d-T: Komisk. 1:-

 

 

 

 

O
5. De tva hattarna. - -
Dupont och Durand ta miste på hattar, då de gå ut från caféet, och upptåckande miss-

 

 

 

 

Ei I!

nr ELEKTRISK vENTlLATtoN. "än
Etlertryok av programmet utan särskilt medgivande förbjudas. a: e: a: av. Berusade personer äga ej tillträde.
förstklassig musik av fröken Signe Björklund.
EHTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Biljetter gälla endast till den föreställning de köpas.
W Nytt program Fredagen den 31 September. "lill

Dkilstmoa,Tr-.A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain