#7375: Eskilstunabiografen

Il

- lll.

 

 

Lokal: HANDL. F. d.,NlLSSllNS HUS, ingång från Garellig. (snall amnl llidhusal).

(Telefon 716.) "

Dagliga Föreställningar

Vardagar från kl. 6-10 a. m. Söndagar från 2-5. 6-10 e. rn. med början varje hal timma.

OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBS. ! -h-fmm

 

 

Program fr. o. m. 8 t. o. m. 10 Mars 1910.

.. Segelsport.

Högst intressant.

 

.i

2. Borgherrn och
zigenerskan.

Drama från en svunnen tid.

Greve von Ditben har förälskat sig i dottern till en
zigenarhövding, som med sitt band slagit ned sine. "bo-
pålaru å godset. Då. den fagra flickan icke godvilligt
kan förmås att följa honom, låter han med tillhjälp av
en annan zigenarfiicka enlevem henne. Hon föres till
den ståtliga gamla riddarborgen och stänges in i ett av
slottsgemaken. Greven använder förgäves all sin över-
talningskonst gentemot den vackra fången, som förtviv-
lad motser sitt öde.

Emellertid har den flicka, som medverkat vid för-
svinnandet, ej kunnat bära på. sin hemlighet, utan äp at
för hövdingen, vart hans dotter tagit vägen. Oc. det
dröjer nu ej länge, förr än befrielsens stund slår för den
bortförda, som vi till sist se på en yster springer-e rida
över den forsande floden på återväg till sina anhöriga.

Spännande handling, ufspelud i en storslagen
omgivning.

 

 

a. Marseilles redd.

Medelhavets största hamn.

Marseille är som bekant den förnämsta handelsplatsen
vid Medelhavet och en av Frankrikes allra största städer.
Hamninloppet försvaras av två fästen, S:t Jean och Szt Nico-
las. Ingen hamn med omedelbart läge vid havet kan mäta
sig med Marseilles i storlek. Omedelbart utanför hamnen lig-
ger den befästa ön lf, vars slott är känt bl. a. genom Dumas,
roman u(ill-even av Monteeristou; .romanens hjälte satt under
många år fängslad å. detta slott.

Jniressanfa scenarier.

 

utföres av den välkända violinieten

.Herr Einar Pnllnrssnnr

b O

 

 

 

.Q .Q-

Konstfilml Konstfilml "
-

:idén srnnzzl.

Historiskt skådespel från nano-narin.

Alessandro de Medici var på. 1500-talet härskare i
Florens samt blev av kejsar .Karl V utnhmd till ärftlig
härtig och förlovad med en av kejsarens döttrar. Ener-
gisk kvinnojägare som han var, hade han emellertid frap-
perats av skönheten hos målaren Strozzis (Liil Cappucinod)
hustru Luisa, vilken dock icke ville svika sin make. Ge-
nom att framställa Luisas man som landsförrädare och
intala henne, att endast hon kunde rädda honom, lycka-
des Alessandro till slut att bryta. den ädla kvinnans mot-
stånd, men hon behövde icke bringa det offer som av-
fordrades henne. Hon dog frivilligt, seden hon fått till-
fälle atty röja vad. som förefallit för maken, Som framträdde
i sista akten av sorgespelet.

Jidsfrognd arrangemeni.

v, i

6. Pattarkvisl lar sin ledigt

eller

EnI radikalkur.

Bokförare Petterkvist känner sig trött en morgon och sän-
der för att få ledigt bud till kontoret, att han är sjuk. Han
har emellertid ej tagit i-heräkning chefens ovanliga vänli het,
som gör att denne sänder till honom läkare och sjukvår are.
vilka ägna honom så. grundlig behandling att han säkerligen
aldrig tar sig ledigt vidare utan anledning.

Qråplig "pjäs".

 

 

 

Eftertryck av programmet

II- ELEKTRISK VENTILATION. "I
utan särskilt medgivande förbjudas. aa se aa aa aa Barusade persnnnr äga ni tillträda.

Förstklassig musik.

ENTRE:

1:sta plats 35 öre, thra plats 25 öre.

Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Bllletter gälla endast tlll den föreställning de köpas.

w Nytt program Fredagen den dil Mars 1919. w

 

Eskilstuna, Taverna-ans. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain