#7373: Eskilstunabiografen

Ii IBli iii. 

Lokal: HANDL. F. ll. illL-SSllNS HUS, ingång från Gareliig. (sneli emnl Ridnusel).

. (Telefon 716.)

Dagliga Föreställningar

Vardagar från l1l. G-IU e. rn. Söndagar från 2W5, 6-l0 e. rn. md bdrian varje hel timme.
:HE-4:7: OBSJ Alltid först med de senaste nyheterna. OBSJ täb:

 

 

 

 

 

Program fr. o. m. 11 t. o. m. 14 Mars 1910.

 

 
 
 

 

  

Konstjilm l

.. Rädda hennes heder!

Ett kärleksdrama ur verkliga livet.

Vi föres till en liten idyllisk lantkyrka. Den unge
pastorsadjunkten och den unga vackra Bicka hani hem-
lighet älskar komma dit för att gemensamt spela och
sjun a. Sången klin ar stark och jublande ut genom
temp ets portar och ockar några i en automobil förbi-
resande främlingar att sti a ur för att på närmare håll
höra och se de sjungan e. Det råkar vara en bekant
teaterdirektör, som lockats ut i den lantliga omgivnin-
gen, och i förtjusning över den unga flickans vackra ut-
seende och härliga stämma erbjuder han henne ett ly-
sande engagement Livlig och glad, som hon är till sitt
temperament, mottager hon med förtjusning anbudet.
Den unge prästmannen ser dock icke saken i samma
ljus ooh söker avråda henne från det steg hon ämnar
taga.. Det lyckas emellertid oj och dju t nedstamd åter-
vänder den unge mannen till kyrkan, är han dock upp-
sökes av den bortresando för ett sista farväl.

Den unga kvinnan gör så sitt inträde i en ny och
bländande värld och efter en tids mödosamma studier
är hon färdig för sin debut, som blir en fullständig suc-
cås. Den unge prästmannen läser om hennes triumfcr
och bestämmer sig för att se och höra henne uppträda.
Han linnen hennes öde vara det ofta berättade och be-
slutar att radda henne. Hon skyndar isin kavaljers
sällskap till en lad fest och här uppträder den unge
prästen med oförs räckthct och tvingar sig till ett sam-
tal med henne, ett samtal där förtvivlan intager största
rummet. Hon väckes till besinning och vi finna till
sist de båda unga på knä. framför Kristusbilden i det
gamla templet.

Gripande och vackert.

.. Englands sydkusi.

Intressanta scener.

  

Englands sydkust är rik på vackra och berömda platser,
och kusten är också av turisterna en kär vallfartsort. Särskilt
finnes där en del gamla historiska slott, Som frärnlingen med

i förtjusning heskådar. Även på vilda bergformationer är kusten
rik, och vi nämna som exempel härpå det bekanta L(Djävule-
hultet". I samband med de växlande scenerierna få. vi se det
stora pansarskeppet "Voltarie" gå av stapeln.

 
    
    
  
   
  
 

 

   
   
    
    

3. I trapetsen.

Tre säkra artister.

 
   
  

En serie vackra och djärva rörelser utföras av två
kvinnliga ooh en manlig räckkonstnär.

   
    
    
  
   
 

 

 

 

3, f " lin. .
sillliltlltmne ...Pnnnn nnn nnnnnn.

En charmant naturbild, som utgör en fortsättning
av "Rehns vattenfall". En hänför-ande solnedgång av-
slutar Hlmon.

Humoristiska scener, kinematograferade av Crincks &
Maartin, London.

 

Hejdlösa skrattsalvorl

 

II- ELEKTRISK VENTILATION. "I
Eilerirysk av pregranrmei uian särskilt medgivande idrbiudes. se ae se se es Berusade personer äga ei tilliräde.

Förstklassig musik.

ENTRE: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. Barn under 12 år respektive 25 och 15 öre.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Billetter gälla endast till den föreställning de köpas.

 

 

 

il

 

 

W Nytt program Tisdagen den dö Mars 11910). W

 

Eskilstuna, Tryokoti-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Eskilstunabiografen
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain