#7368: Svenska Biografteatern

niska llinnllnlnn  

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

Km EMAToGRÄF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.
OBS.l Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.!
Program lr. o. m. Söndagen den 20 t. o. m. Tisdagen den 22 NarsI1910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
...- ..-
. St o Ck h ol m    
Briljanta. situationsbilder från "den sköna synder-    Ur
skana i soniinarskrud.
n. Från egen atelier. .u
.n I 3
- o
Serie 111.
Polkaduett av Lisa Weise och Julius Sachs vid Veus
:I I... Operetten-Teater i Berlin.
n
En grekisk kàrlekssaga. ,
I ,
. 2. u : .O I..
Storslagen bildserie, med motiv ur Schil- I. Qi:
Iers bekanta ballad om "Hero och Le- E
l I
HUVUDPERSONER: 4. . i
HEROY liggägägån 1 Afrodlteb tempel l scstob vid Hel Sällsynt fängslande och IvackerIbildsamling från en I
LEANDER, segrare vid olympiska spelen. resa med Ganadmn Express-Jamvhgen"
ARKONTEN (härskamn) i Athen- 1. Vancouverexpressen lämnar Montreal.
Leander har vunnit Heros kärlek, men arkoiåten, L Genoållsäåaden Ottawa. Det berömda Paflaments-
som tillbakavisats av Hero, hämnas genom att upp age. I - I I
deras hemlighet. Leander blir landsförvisad, och Hero 3- Champlams hlstonska Skepp På St-La-erncefloden-
dömes att vakta fyrelden vid Hellespontens kust. Väg-  Montllåofency-fauen- I
ledd av Heros fackla simmade Leander varje natt över 0- Atlantlska expressen får genom det Vllda- Rogers" ---
sundet till sin älskade. En natt överraskar arkonten I Passet- I I - I II
henne och kastar faeklan i havet. Utan vägledning 5- Fraser-609.911 Och KhPPlgBJ bmgen 1 Bntlska- CO-
vräkes Leander mot klipporna och krossas. I förtvivlan lumbm- I
störtar sig Hero i havet. 7- På OkOIIIO an-SJÖII- I I I I I I
I 8. En Pacii -ångare anländer till Viktoria i Brit-.iska
1. I Afrodites tempel. Columbiah
2. Arkonten tillbakavisas. 9I En kanadensisk cowboy =
3- Den heliga- elden- I 10. På väg till fjärran norden. =
4. Leander som vinnare vid olympiska spelen. I.. .1:
5. Hero utdelar segerkransen. I I. I:
6. Leander i tempellunden.
7. Arkontens förräderi. - i
I. 8. Leander landsförvisas.
: 9. Hero dömes.
: 10. Över havet mot lockande kust. F  h " . "I N h t
U 11. Facklan i havet.
,II  0,9, I, 5. rn e man gorlva goren e.
I ,
I .I I Rolig humoresk.

 

 

Rätt till ändring lv programmet förbehålles.
Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lzsta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. -

W Nytt program Onsdagen den 23 Mars 1910. w

aim, :wa-B. mi, mot

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain